Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Biên bản kiểm tra vườn ươm phục vụ trồng rừng

Biên bản kiểm tra vườn ươm phục vụ trồng rừng giúp các bạn biết được cách trình bày, nội dung cần có trong một biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo đúng quy trình. Mời các bạn cùng tham khảo!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân"

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân


MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Mẫu số 05/BB-KT Ban hành kèm theo TT số 56/2012/TT-BCA ngày 18/9/2012 của Bộ trưởng BCA …………………………… (1) ĐOÀN KIỂM TRA Theo Quyết định số…./….. ngày….tháng….năm…. -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…..(2)......,ngày........ tháng........ năm........ BIÊN BẢN KIỂM TRA Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường Thực hiện Quyết định số…..../……..ngày….tháng….năm……. của………………… về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Hôm nay, hồi….giờ….ngày….tháng…..năm…., Đoàn kiểm tra của………..……….. đã tiến hành kiểm tra đối với (3):… ...


Mẫu Quyết định Về việc đình chỉ thi hành quyết định

CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2012/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh An Giang) Mẫu số 4


MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy phép hoạt động bến khách ngang sông', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu hợp đồng cung ứng lao động

Tham khảo tài liệu 'mẫu hợp đồng cung ứng lao động', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Biểu mẫu " Tình hình kinh phí và quyết toán"

Biểu mẫu " Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy"


10B/VHTTDL Tập luyện thể dục thể thao thường

Tham khảo đơn - biểu mẫu '10b/vhttdl tập luyện thể dục thể thao thường', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG ĐÃ TỪ TRẦN

Mẫu số 16-CBH GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG ĐÃ TỪ TRẦN Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ……………………. Tôi tên là ……………………………………………………………... Sinh ngày ….. tháng …… năm ……… Số chứng minh nhân dân ………………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………………… Nơi cư trú: ………………………………………………………………….. Số điện thoại liên hệ: …………... Mối quan hệ với người từ trần: …………………………………………………………………………………. Tôi xin thay mặt cho tất cả thân nhân là …….. người, gồm: 1. Ông (Bà): …………………………….……………………… Sinh ngày ……...


Employee Attendance Record

Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng


Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử

Tài liệu tham khảo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử - Mẫu số C4-02/KB theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Job Risk Analysis
  • 09/08/2016
  • 74.360
  • 959

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu