Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo Giới thiệu chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện

Nội dung của báo cáo trình bày về chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện vùng dân tộc thiểu số, các chương trình can thiệp trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện, chương trình giáo dục cha mẹ và cộng đồng, cách tiếp cận chương trình và các mô hình can thiệp.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Báo cáo Giới thiệu chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện Báo cáo Giới thiệu chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện Báo cáo Giới thiệu chương trình, Chương trình chăm sóc trẻ thơ, Chương trình phát triển trẻ thơ, Vùng dân tộc thiểu số, Giáo dục cha mẹ và cộng đồng
4.1 5 100
 • 5 - Rất hữu ích 13

 • 4 - Tốt 87

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH CHĂM SÓC
VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN

CHĂM SÓC VÀ PTTT VÙNG DÂN TỘC
THIỂU SỐ
MỤC TIÊU TỔNG THỂ
Mọi trẻ em dân tộc thiểu số kể (cả trai và gái) từ 0-8 tuổi được
hưởng dầy đủ các quyền được sống còn, phát triển và được bảo
vệ
KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Chính quyền địa phương có khả năng cung cấp các dịch vụ chăm
sóc và phát triển trẻ thơ có chất lượng, nhạy cảm giới và phù hợp
với lứa tuổi cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số
Cha mẹ trẻ em vùng dân tộc thiểu số cải thiện kỹ năng làm cha
mẹ vàchăm sóc và giáo dục trẻ nhằm hỗ trợ trẻ phát triển toàn
diện

Các chƣơng trình can thiệp trong CS&PTTT
Giáo dục
trong nhà
trƣờng

VỆ SINH
NƢỚC
SẠCH

CS &
PTTT
vùng
DTTS

Y TẾ

Giáo dục
cha mẹ/
cộng đồng

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHA MẸ/
CỘNG ĐỒNG
Các vấn đề ƣu tiên:
• Cha mẹ thiếu kiến thức và kỹ năng chăm sóc và PTTT
• Vắng bóng các mô hình hỗ trợ trẻ em phát triển tain cộng
đồng, đặc biệt là trẻ dƣới 3 tuổi
• Sự tham gia của cộng đồng và cha mẹ trong CS và PTTT còn
hạn chế
• Khái niệm CS&PTTT chƣa đƣợc cha mẹ và các nhà cung cấp
dịch vụ hiểu một cách đúng đắn và rộng rãi

Mục tiêu và kết quả mong muốn
Cha mẹ hiểu biết, kỹ năng
và thực hành của cha mẹ
trong CS &PTTT
Tăng cƣờng vai
trò của cha mẹ
cộng đồng trong
hỗ trợ cải thiện
sự phát triển
của trẻ

Mạng lưới cộng đồng hình
thành và hỗ trợ cho cha mẹ
thực hiện CS&PTTT

Cộng đồng có khả năng
hình thành, quản lý các mô
hình CS&PTTT tại cộng
đồng

Cha mẹ/
ngƣời CS
trẻ

Mạng lƣới
cộng đồng

Trẻ em

5

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ DS-LĐ 01

Nguyên đơn: Ông Phạm Xuân Dương, Cán bộ giám sát, trưởng Ban quản lý dự án chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp (ASPS-NMU) – Bộ NN và Phát triển nông thôn. Mang CMTND số: 011651891, do công an Hà Nội cấp ngày 19/9/1989 Hộ khẩu thường trú: số 22 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại: 0912570592 Bị đơn: Ban quản lý các dự án Nông nghiệp – Bộ NN và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội Tel: 04-7334705; di động: 0913221577 Đại diện bị đơn gồm...


Tiểu luận: Quy hoạch phát triển du lịch khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu- Đồng Nai

KBT thuộc huyện Vĩnh Cửu – Thanh Sơn(Đồng nai) Diện tích: 68.788ha Gồm 3 hệ sinh thái rừng: - Hệ sinh thái rừng nhiệt đới lá rộng thường xanh. - Hệ sinh thái rừng nửa rụng lá - Hệ thống rừng tre nứa


Khóa luận " Đặc điểm ngữ nghĩa logic trong truyện cười bác Ba Phi "

Logic tôn trọng sự thật, hướng đến chân lí. Phóng đại bóp méo, làm sai lệch sự thật, làm sự vật sự việc mất đi bản chất vốn có ban đầu. Phóng đại là một biểu hiện của sự phi logic. Truyện cười bác Ba Phi sử dụng ngôn ngữ để phóng đại hiện thực dẫn đến có sự bất tương thích giữa ngữ nghĩa ngôn từ và logic.


Đề Tài: Giáo dục tại Việt NAm hiện nay

- Chất lượng giáo dục phổ thông có nhiều tiến bộ. - Cả nước hoàn thành mục tiêu xoá mù chữ, đạt chuẩn quốc gia về PCGD Tiểu học, PCGD THCS - Cơ sở vật chất nhà trường được cải thiện. - Công tác quản lý giáo dục có bước chuyển biến tích cực. Sách giáo khoa: kiến thức nặng nề, quá tải Chương trình học: Việc học đạo đức, giáo dục công dân hay luật giao thông còn bị coi nhẹ Phương pháp dạy và học : lạc hậu, nặng lý thuyết....


Thuyết trình: Thuyết tương tác biểu trưng

Thuyết trình: Thuyết tương tác biểu trưng nhằm giới thiệu chung về lý thuyết tương tác biểu trưng, giới thiệu chung về Charles Cooley, giới thiệu chung về lý thuyết "tôi soi gương" mối quan hệ giữa con người và xã hội, phân loại mối tương quan.


Luận văn: Soạn thảo một bản hợp đồng kinh tế, phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng kinh tế. Trình bày một bản hợp đồng kinh tế ở một Doanh nghiệp Nhà nước

Ở nước ta trong suốt thời gian dài nền kinh tế nước ta được quản lý nặng về hiện vật. Phương thức trao đổi, phương pháp chủ yếu dựa trên cơ sở hiện vật. Chính sự trao đổi, phương pháp cứng nhắc đó làm mất đi tính năng động của nền kinh tế. Hiện nay, Nhà nước chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế thị trường, các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế là người sản xuất hàng hóa, sản xuất kinh...


Chuyên đề tốt nghiệp:Những quy luật Mac-Anghen phần 2

Bắt đầu từ việc nghiên cứu hình thái tế bào của xã hội CNTB, tức là hình thái hàng hoá, Mác đã nói rõ lên đời sống kinh tế - xã hội của CNTB.


Tiểu luận: Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính đối với quyết định hành chính và hành vi hành chính về quản lý đất đai

Nghiên cứu hồ sơ vụ án là một công việc hết sức quan trọng và cần thiết. Vụ án dù đơn giản đến đây thì luật sư cũng phải dành thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án. Đề tài Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính đối với quyết định hành chính và hành vi hành chính về quản lý đất đai giúp các bạn hiểu sau hơn về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Các yêu cầu trình bày một luận văn tốt nghiệp đạt yêu cầu

Các yêu cầu trình bày một LVTN Cấu trúc một luận văn tốt nghiệp Một số điểm chú ý Sử dụng Microsoft Word cho soạn thảo LVTN Ứng dụng Power Point trong báo cáo luận án tốt nghiệp 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 2 Slice 2 Các yêu cầu trình bày LVTN Mục tiêu trình bày Ðối tượng tham khảo Bố cục/nội dung của một luận văn Hình thức trình bày Qui chế về trình bày luận văn,


Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu và đánh giá ý nghĩa của Carnaval Hạ Long đối với hoạt động du lịch tại Quảng Ninh

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu và đánh giá ý nghĩa của Carnaval Hạ Long đối với hoạt động du lịch tại Quảng Ninh nhằm tìm hiểu và đánh giá ý nghĩa của Carnaval Hạ Long đối với hoạt động du lịch tại Quảng Ninh tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn nghệ thuật quốc tế và đông đảo người dân Quảng Ninh.


Tài liệu mới download

Động từ ghép tiếng Nhật
 • 18/12/2015
 • 83.187
 • 834
Kính ngữ
 • 18/12/2015
 • 30.588
 • 483

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu