Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo Dự án thiết bị cắm cờ đồng bộ nhà mặt phố

"Báo cáo Dự án thiết bị cắm cờ đồng bộ nhà mặt phố" có kết cấu nội dung gồm 5 chương. Chương 1: Giới thiệu dự án và chủ đầu tư. Chương 2: Sự cần thiết của dự án. Chương 3: Phạm vi - công suất – sản phẩm. Chương 4: Thuyết minh đơn giá thiết bị. Chương 5: Đánh giá dự án và kiến nghịĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO DỰ ÁN

THIẾT BỊ CẮM CỜ ĐỒNG BỘ
NHÀ MẶT PHỐ

Chủ đầu tư

: CÔNG TY CỔ PHẦN MEITRO

Đơn vị tư vấn : CÔNG TY CỒ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 6 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO DỰ ÁN

THIẾT BỊ CẮM CỜ ĐỒNG BỘ
NHÀ MẶT PHỐ
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEITRO

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MINH

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 6 năm 2012

NỘI DUNG
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ............................................................ 4
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư ............................................................................................................. 4
I.2. Mô tả sơ bộ dự án .................................................................................................................. 4
I.3. Cở sở lập dự án...................................................................................................................... 4
CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN ........................................................................... 5
II.1. Thực trạng và sự cần thiết của dự án ................................................................................... 5
II.2. Mục đích, ý nghĩa của dự án ................................................................................................ 6
CHƯƠNG III: PHẠM VI - CÔNG SUẤT – SẢN PHẨM ......................................................... 8
III.1. Phạm vi thực hiện dự án ..................................................................................................... 8
Nơi triển khai dự án : các nhà phố của các đô thị trong phạm vi cả nước .................................. 8
III.3. Công suất – Sản lượng (nếu có) ......................................................................................... 8
III.3. Quy cách chất lượng sản phẩm........................................................................................... 8
CHƯƠNG IV: THUYẾT MINH ĐƠN GIÁ THIẾT BỊ ........................................................... 10
VÀ CHI PHÍ LẮP ĐẶT ............................................................................................................ 10
IV.1. Mục đích lập đơn giá ........................................................................................................ 10
IV.2. Căn cứ lập đơn giá ............................................................................................................ 10
IV.3. Nội dung đơn giá thiết bị cắm cờ đồng bộ cho nhà mặt phố ........................................... 10
IV.4. Tính toán giá thành thiết bị cắm cờ đồng bộ nhà mặt phố ............................................... 12
IV.4.1. Đế cờ ............................................................................................................................. 12
IV.4.2. Cán cờ ............................................................................................................................ 13
IV.4.3. Cờ .................................................................................................................................. 13
IV.4.4. Ốc vít ............................................................................................................................. 14
IV.4.5. Chi phí trực tiếp khác .................................................................................................... 14
IV.4.6. Kết quả tổng đơn giá ..................................................................................................... 15
IV.5. Lựa chọn mức giá bán bộ thiết bị cắm cờ đồng bộ nhà mặt phố ..................................... 15
V.1. Quy trình triển khai dự án .................................................................................................. 16
V.2. Kinh phí thực hiện dự án ................................................................................................... 17
V.3. Một số khó khăn có thể xảy ra trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án ................... 17
V.4. Phương án khắc phục khó khăn ......................................................................................... 18

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................. 19
VI.1. Đánh giá dự án ................................................................................................................. 19
VI.1.2. Đánh giá khả năng thực hiện dự án ............................................................................... 19
VI.2.2. Đánh giá các lợi ích kinh tế xã hội của dự án ............................................................... 19
VI.2. Kiến nghị .......................................................................................................................... 19

Dự án Thiết Bị Cắm Cờ Đồng Bộ Nhà Mặt Phố

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
Chủ đầu tư

: Công ty Cổ Phần MEITRO

Trụ sở chính

: KCN An Bình – Hồng Quang – Thanh Miện – Hải Dương

Văn phòng đại diện : 34/60 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại

: 04.39922087

Email

: meitrohanoi@gmail.com

Năng lực đầu tư

: Công ty cổ phần MEITRO có đủ khả năng về vốn, trang thiết bị, công

nghệ, về uy tín đối với đối tác, khách hàng, về kinh nghiệm trong triển khai các Dự án lớn.
I.2. Mô tả sơ bộ dự án
Nhằm tạo một cảnh quan đô thị văn minh và tôn vinh biểu tượng của dân tộc, Dự án
sẽ cung cấp thiết bị treo cờ đồng bộ tại các nhà dân ở mặt phố trên các đô thị trong cả nước.
Thiết bị cắm cờ đồng bộ nhà mặt phố bao gồm: Bệ trụ (Đế cờ), Cán cờ bằng inox, Cờ Tổ
Quốc bằng vải lụa may theo quy cách, Ốc vit đồng bộ và toàn bộ việc vận chuyển, thi công
lắp đặt hoàn chỉnh.

I.3. Cở sở lập dự án
Căn cứ vào các văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước quy định, hướng dẫn về
việc treo cờ Tổ Quốc nhân dịp lễ tết hoặc khi có những sự kiện chính trị quan trọng của đất
nước, của địa phương;
Căn cứ vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần MEITRO được quy
định trong Giấy phép kinh doanh và Điều lệ của Công ty;
Căn cứ vào nhu cầu mỹ quan thực tế trong việc treo cờ tổ quốc hiện nay;

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 - ThS. Hà Văn Hiệp

Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn vốn, giá sử dụng các nguồn vốn, giá sử dụng vốn của công ty, suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được, lựa chọn tập dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài chính công ty: Chuyên đề Hệ thống đòn bẩy - Học Viện Tài Chính

Tài chính công ty: Chuyên đề Hệ thống đòn bẩy nhằm giúp bạn nắm bắt các phân tích hệ thống đòn bẩy như: phân tích hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh, phân tích đòn bẩy tài chính, phân tích đòn bẩy tổng hợp.


Quản lí dự án Công nghệ thông tin: Bài 1 - Tổng quan

Quản lí Quản lí là tác động của là tác động của chủ thể quản lý chủ thể quản lý lên lên đối ối tượng quản lý ợng quản lý nhằm đạt được những nhằm đạt được những mục tiêu mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của nhất định trong điều kiện biến động của môi môi tr trường ờng. . Bao gồm các hành động: Bao gồm các hành động: – Lập kế hoạch Lập kế hoạch: quá trình thiết lập các mục tiêu và : quá trình thiết lập các mục tiêu và những phương thức hành động để đạt...


Risk & Project Management eBook // For IT Professionals

Today, many people believe that as long as a person has strong technical skills, demonstrated a certain amount of aggressiveness and enthusiasm, and has worked on several project teams, he or she could be given the role of project manager. However, project managers can no longer depend on their positions or their own personal initiative to accomplish a goal because most projects managed today are from a matrix organization, in which project managers do not have complete authority over team members. Given these challenges, the question is: What kind of skills can make a difference in successfully managing...


Bài giảng Quản trị dự án: Chương 3 - TS. Huỳnh Thanh Điền

Bài giảng Quản trị dự án: Chương 3 - Thiết kế tổ chức dự án và xây dựng đội ngũ dự án có nội dung trình bày về thiết kế cơ cấu tổ chức dự án, mô hình dạng chức năng, mô hình dạng ma trận, mô hình dạng dự án.


Bài giảng Quản lý dự án ( TS Phùng Tấn Việt ) - Chương 3 Xây dựng kế hoạch thực hiện, lập kế hoạch, dự đoán và phân bổ nguồn lực

Chương 3 Xây dựng kế hoạch thực hiện, lập kế hoạch, dự đoán và phân bổ nguồn lực nhằm nhằm hướng tới tối ưu hóa cho 1 dự án.


I Project Managemen Lifecycle

Once the objective and scope are decided, it is necessary to determine what activities are required to be carried out to meet the objective. The dependencies between these activities can then be determined, which in turn allows resources and timescales to be estimated. This needs to be done for the whole project (project plan), and then in more detail for the next stage of the project (stage plan). This step is concerned with the overall project. The project schedule is not intended to direct resources to specific activities on certain dates. The ideal situation is to have a proven process on which to base the...


QUY TRÌNH khai thuế điện tử

Ngày nay, Internet đã tạo ra nhiều thay đổi lớn lao ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta (như đọc báo điện tử thay vì đọc báo giấy như trước đây…), một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp, cá nhân đã ứng dụng tin học mạnh mẽ trong công tác quản trị và giao dịch kinh doanh qua Internet = cơ quan thuế cần phải cung cấp các dịch vụ qua mạng là một yêu cầu tất yếu và phù hợp.


Bài giảng Quản lý dự án hệ thống thông tin: Chương 7 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

Dưới đây là bài giảng Quản lý dự án hệ thống thông tin: Chương 7 của PGS.TS. Hà Quang Thụy. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về quản lý nhân lực dự án hệ thống thông tin với những nội dung như nhóm quy trình quản lý nhân lực dự án; lập kế hoạch quản lý nguồn nhân lực; hình thành đội dự án; phát triển đội dự án; quản lý đội dự án hệ thống thông tin.


QUẢN TRỊ TIỀN MẶT VÀ TỒN KHO

Quản trị tiền mặt: Lý do công ty giữ tiền mặt, Quyết định tồn quỹ tiền mặt tối ưu, Quản trị thu chi tiền mặt, Đầu tư tiền mặt tạm thời nhàn rỗi, Quản trị tồn kho, Mô hình quyết định tồn kho, Xác điểm đặt hàng


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu