Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 13)

Nội dung chính của Bài thuyết trình "Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 13)" được trình bày như sau: Thị trường vốn hiệu quả, hành vi tài chính, từ thị trường hiệu quả đến tài chính hành vi, đánh giá tính hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam,...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 13) Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 13) Thị trường hiệu quả, Lý thuyết tài chính hành vi, Tài chính hành vi, Thị trường vốn hiệu quả, Các dạng thị trường vốn hiệu quả, Sáu bài học thị trường vốn hiệu quả
4.4 5 24
 • 5 - Rất hữu ích 9

 • 4 - Tốt 15

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Đề tài: Kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường Thành

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty trách nhiệm hữu hạn tân trường thành', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapo vào Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Xu thế khu vực hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng và sâu sắc.Việt Nam với chính sách đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế đã từng bước hội nhập vào nền kinh tế - thương mại và toàn cầu : là thành viên của ASEAN, APEC, ASEM, đã ký hiệp định thương mại Việt-Mỹ và đang xin gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ... Các nước đánh giá cao vai trò và vị trí của Việt Nam ở khu vực và thế giới , đồng thời...


Luận văn tốt nghiệp "Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty cổ phần dịch vụ vận tải"

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn tốt nghiệp "một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở công ty cổ phần dịch vụ vận tải"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2008-2013

Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2008-2013 làm rõ lý luận cơ bản về hiệu kinh tế trong lĩnh vực thanh toán quốc tế trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng ngoại thương Việt nam. Đề xuất các giải pháp định hướng nhằm nâng cao hiệu quà hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng ngoại thương Việt nam trong thời gian tới.


Luận văn thực tập : Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thƣơng mại Tuấn Sơn

Nền kinh tế càng ngày càng phát triển đã mở ra vô vàn cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp. Để có thể tồn tại lâu dài và vƣơn lên thì các doanh nghiệp cần chủ động trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt các thông tin đặc biệt là các thông tin kinh tế tài chính một cách nhanh chóng và chuẩn xác.


PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ TÁC ĐỘNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ TÁC CỦA NÓ ĐẾN GIÁ TRỊ THỊ TRƢỜNG CỦA CÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN GIÁ TRỊ THỊ TRƢỜNG CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NA

Tham khảo luận văn - đề án 'phân tích chính sách cổ tức và tác động phân tích chính sách cổ tức và tác của nó đến giá trị thị trƣờng của các động của nó đến giá trị thị trƣờng của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường các doanh nghiệp niêm yết trên thị chứng khoán việt nam trường chứng khoán việt na', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thực trạng và biện pháp lưu thông hiệu quả tiền mặt ở Việt Nam - 1

Lời nói đầu Trong những năm gần đây, đất nước ta đã có những chuyển biển rõ rệt trong định hướng phát triển kinh tế và những thành tựu mà chúng ta đạt được trong khu vực và trên thế giới, tuy vậy để đổi mới toàn diện một đất nước với nền nông nghiệp đi đầu thì quả là rất khó đối với các nhà hoạch định kinh tế chính sánh vĩ mô. Điều đó có thể thấy một cách rõ nét nhất qua phương tiện thanh toán của nước ta, một tâm lý còn ưa chuộng những cái...


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Kiên Cường

Báo cáo thực tập tốt nghiệp "Thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Kiên Cường" giới thiệu giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Kiên Cường, thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Kiên Cường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.


Bài thuyết trình: Phân tích công ty niêm yết

Bài thuyết trình: Phân tích công ty niêm yết trình bày các chỉ số về khả năng thanh toán, các chỉ số về phương cách tạo vốn, các chỉ số bảo chứng, các chỉ số biểu hiện khả năng sinh lời của công ty, các chỉ số danh lợi, các chỉ số về triển vọng phát triển công ty.


LUẬN VĂN: Vốn cố định tại công ty TNHH thương mại Nhật Sơn

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: vốn cố định tại công ty tnhh thương mại nhật sơn', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu