Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài tập thực hành Tin học ứng dụng

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định phương sai, kiểm định hiệu quả, so sánh tỉ lệ, hồi quy tuyến tính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài tập Tin học ứng dụng

BÀI TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG
Bài 1. Tiến hành thí nghiệm hai mẫu có tên là x và y, mẫu x có 5 số liệu, mẫu y có 8 số liệu
như sau:
x
y

27.5
27.9

27
27.2

27.3
26.5

27.6
26.3

27.8
27

27.4

27.3

26.8

Hãy kiểm định sự bằng nhau của hai phương sai với mức ý nghĩa α = 0.05.
Bài 2. Tại một xí nghiệp người ta xây dựng hai phương án gia công cùng một loại chi tiết. Để
đánh giá xem chi phí trung bình về nguyên liệu theo hai phương án ấy có khác nhau hay
không người ta tiến hành sản xuất thử và thu được các kết quả sau:
Phương án 1
Phương án 2

2.5
2.0

3.2
2.7

3.5
2.5

3.8
2.9

3.5
2.3

2.6

Với mức ý nghĩa α = 0.05, hãy kết luận về vấn đề trên biết rằng chi phí nguyên liệu theo cả
hai phương án gia công đều là các biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với σ 12 = σ 22 = 0,16.
Bài 3. Để kiểm nghiệm hiệu quả của một loại thuốc tẩy giun cho lợn, người ta bắt ngẫu nhiên
14 con lợn từ một trại chăn nuôi và chia thành 2 nhóm:
Nhóm I: Cho uống thuốc tẩy giun
Nhóm II: Không cho uống thuốc tẩy giun
Sau thời gian dùng thuốc, khi giết thịt, hai nhóm lợn trên cho kết quả về số giun có
trong những con lợn thuộc hai nhóm như sau:
Nhóm I
Nhóm II

18
40

43
54

28
26

50
63

16
21

32
37

13
39

Với mức ý nghĩa α = 0.05, hãy kết luận xem loại thuốc tẩy giun nói trên có thực sự hiệu quả
hay không.
Bài 4: Nghiên cứu trọng lượng trẻ sơ sinh của hai nhóm mẹ nghiện thuốc và không nghiện
thuốc, ta có kết quả sau:
Không hút thuốc
Nghiện thuốc
Không hút thuốc
Nghiện thuốc

3.99
3.18
3.83
3.6

3.79
2.84
3.31
3.75

3.6
2.9
4.13
3.59

3.73
3.27
3.26
3.63

3.21
3.85
3.54
2.38

3.6
3.52
3.51
2.34

4.08
3.23

3.61
2.76

2.71

Giả sử rằng trọng lượng trẻ của từng nhóm đều có phân phối chuẩn và có cùng phương sai.
Với mức ý nghĩa α = 0.05, có thể cho rằng trẻ sơ sinh của nhóm mẹ nghiện thuốc nhẹ hơn cân
hơn của nhóm mẹ không hút không.
Bài 5: Theo dõi doanh số bán hàng của một công ty (tính bằng triệu đồng) trong 15 ngày đầu
tháng 3 và 15 ngày đầu tháng 5 thu được kết quả sau:

Page 1 of 3

Bài tập Tin học ứng dụng

Ngày Tháng 3
Tháng 5
1
7.6
7.3
2
10.2
9.1
3
9.5
8.4
4
1.3
1.5
5
3
2.7
6
6.3
5
7
5.3
4.9
8
6.2
5.3
9
2.2
2
10
4.8
4.2
11
11.3
11
12
12.1
11
13
6.9
6.1
14
7.6
6.7
15
8.4
7.5
Nếu giả thiết doanh số hàng ngày là phân phối chuẩn thì với mức ý nghĩa α = 0,05 có
thể cho rằng doanh số bán trung bình hàng ngày trong tháng 5 có giảm sút so với tháng 3 hay
không?
Bài 6: Để so sánh hai phương pháp bón phân khác nhau, người ta tiến hành thí nghiệm trên
16 mảnh đất, mỗi mảnh được chia đôi để bón phân theo phương pháp 1 và phương pháp 2.
Với mức ý nghĩa α = 0,05 có thể coi hai phương pháp là như nhau không? Các số liệu cho
trong bảng dưới đây:
PP1 35.0
PP2 34.8

38.8
40.4

55.4
50.7

55.8
50.9

PP1 46.8
PP2 48.7

61.8
64.4

48.9
44.4

61.1
59.9

61.8
62.7

45.0
43.8

47.4
45.3

56.8
54.0

44.4
45.6

64.6
61.0

59.9
60.0

47.8
47.2

Bài 7: Tỷ lệ sâu bệnh của hai loại cây khi sử dụng cùng một loại thuốc cho trong bảng số liệu
sau:
Loại 1 0.65 0.35 0.36 0.54 0.56 0.47 0.39 0.46 0.47 0.45 0.48 0.65
Loại 2 0.24 0.35 0.34 0.36 0.24 0.25 0.24 0.21 0.25 0.35 0.30 0.35
Tỷ lệ sâu bệnh của hai loại cây có khác nhau không? Loại cây nào sẽ cho hiệu quả tốt hơn?
Bài 8: Tính thống kê mô tả cho các dãy số liệu sau:
X 25
25
24
26
65
25
28
Y 0.36 0.65 0.45 0.36 0.98 0.56 0.45

Page 2 of 3

54
0.65

36
0.43

21
0.64

42
0.54

44
0.45

Bài tập Tin học ứng dụng

Bài 9: Tạo tổ chức đồ cho các bộ số liệu sau:
40
51
26
73
19
68
41
66
24

47
29
53
56
36
21
40
57
32

10
49
38
72
79
56
13

0.15
0.64
0.38
0.14
0.35
0.04
0.42
0.73
0.48

0.75
0.75
0.27
0.42
0.44
0.66
0.12
0.88
0.70

0.40
0.96
0.76
0.74
0.19
0.79
0.09
0.31
0.04

Bài 10: Tỷ lệ sâu bệnh của một loại cây sử dụng 4 loại thuốc cho trong bảng sau:
Loại thuốc
Lô 1
Lô 2
Lô 3
Lô 4
Lô 5
Lô 6
Lô 7
Lô 8
Lô 9
Lô 10
Lô 11
Lô 12

T1
0.25
0.24
0.36
0.32
0.31
0.29
0.14
0.36
0.12
0.36

T2
0.21
0.15
0.14
0.16
0.16
0.20
0.25
0.18
0.19
0.21

T3
0.65
0.35
0.36
0.54
0.56
0.47
0.39
0.46
0.47
0.45
0.48
0.65

T4
0.24
0.35
0.34
0.36
0.24
0.25
0.24
0.21
0.25
0.35
0.30
0.35

Hãy cho biết việc sử dụng các loại thuốc khác nhau đưa đến hiệu quả như thế nào?
Bài 11: Năng suất của một giống cây trồng sử dụng hai phương pháp chăm sóc khác nhau cho
trong bảng số liệu sau:
PP 1
PP 2

123
158

152
156

146
148

136
159

168
165

157
148

156
159

147
129

126
164

156
174

Hãy cho biết với phương pháp chăm sóc khác nhau có dẫn đến năng suất khác nhau rõ rệt hay
không?
Bài 12: Số liệu thống kê nhằm nghiên cứu quan hệ giữa tổng sản phẩm nông nghiệp Y với
tổng tài sản cố định X của 10 nông trại (tính trên 100 ha) như sau:
X
Y

11.3 12.9 13.6 16.8 18.8 22.0 22.2 23.7 26.6 27.5
13.2 15.6 17.2 18.8 20.2 23.9 22.4 23.0 24.4 24.6

Xác định đường hồi quy tuyến tính của Y theo X.

Page 3 of 3

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Backup dữ liệu trực tuyến ngay trên Desktop.

BuddyBackup, một dịch vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến miễn phí, bạn có thể dễ dàng sao lưu hay đồng bộ dữ liệu của mình trực tiếp ngay trên desktop. Sao lưu các tập tin hoặc thư mục quan trọng trên máy tính là một công việc vô cùng cần thiết. Bạn không bao giờ có thể biết khi nào ổ cứng của bạn sẽ hư hỏng khi nào hoặc bị nhiễm phải một loại virus nguy hiểm có thể gây mất hoặc làm hỏng các tập tin quan trong. Hơn nữa, với bất cứ ai có ý định...


Bạn sẽ chọn dịch vụ bản đồ trực tuyến nào- P1

Bạn sẽ chọn dịch vụ bản đồ trực tuyến nào? Hiện tại trên thị trường bản đồ chỉ đường trực tuyến, Bing, Google Maps và MapQuest đang là những tên tuổi “sừng sỏ” và mỗi dịch vụ đều đó nét đặc trưng riêng biệt. Nhưng người sử dụng sẽ lựa chọn dịch vụ nào mà không cần phải do dự mỗi khi thực hiện chuyến đi mà vẫn đảm bảo tính chính xác cao nhất? Chúng ta sẽ thử nghiệm cả 3 dịch vụ và chọn ra 1 “người thắng cuộc” duy nhất....


Tin học lý thuyết - Chương 7

MÁY TURING Nội dung chính : Trong chương này, ta sẽ xét thêm một loại máy trừu tượng khác máy Turing (TM - Turing Machines). Chúng có khả năng đoán nhận được lớp ngôn ngữ lớn hơn lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Đây còn là một mô hình của sự tính toán, mô hình của các thủ tục hiệu quả, là nền tảng cho quá trình xử lý của máy tính hiện đại, được giới thiệu bởi Alan Turing vào năm 1936.


Những điều thú vị về máy tính có thể bạn chưa biết (Phần I)

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài điều bí ẩn thú vị xoay quanh chiếc PC. Máy tính để bàn hay còn gọi là PC đã trở thành một công cụ quen thuộc và không thể thiếu với cuộc sống của chúng ta ngày nay. Tuy nhiên cho dù rất quen thuộc nhưng không phải ai cũng hiểu tường tận về chiếc PC của mình, ngay cả những người chuyên về công việc máy tính. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài điều bí ẩn thú vị xoay quanh chiếc...


Thủ thuật sử dụng máy tính: Hướng dẫn sử dụng Hijackthis

Tham khảo tài liệu 'thủ thuật sử dụng máy tính: hướng dẫn sử dụng hijackthis', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Tin học đại cương và ứng dụng: Chương 4 - Trần Quang Hải Bằng

Bài giảng "Tin học đại cương và ứng dụng - Chương 4: Soạn thảo văn bản với Microsoft Word" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, các lệnh về tệp, soạn thảo văn bản, định dạng văn bản, kẻ bảng, một số thao tác hay dùng, vẽ hình và gõ công thức, định dạng trang văn bản và in ấn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Tin học văn phòng 2010: Tự học Microsoft Excel 2010 (Phần 2) - NXB Văn hóa Thông tin

"Ebook Tin học văn phòng 2010: Tự học Microsoft Excel 2010 (Phần 2)" giới thiệu về: một số hàm cơ bản trong Excel 2010, cách in ấn trong Excel 2010, thủ thuật với Excel, một số phím tắt trong Excel. Tài liệu giúp các bạn bổ sung kiến thức về Tin học văn phòng.


Hướng dẫn jailbreak thiết bị Kindle và thay đổi thiết lập của screensaver mặc định

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn jailbreak thiết bị kindle và thay đổi thiết lập của screensaver mặc định', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


10 ứng dụng thú vị từ Google Labs

10 ứng dụng thú vị từ Google Labs Google Labs được coi là "kho" của những ý tưởng độc đáo nhằm đa dạng hoá các dịch vụ của Google. Sau đây là 10 ý tưởng ứng dụng thú vị mới nhất từ Google Labs. 1. Sky Map dành cho Android Ứng dụng này sẽ biến chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android thành một cửa sổ chứa đầy thông tin về bầu trời lúc ban đêm.


Thêm đồng hồ đếm ngược vào PowerPoint

Nếu Powerpoint có những câu hỏi tính giờ, bạn nên chèn trực tiếp vào đó một chiếc đồng hồ đếm ngược, thay vì phải canh thời gian từ đồng hồ đeo tay khá phiền phức. Điều này có thể được thực hiện dễ dàng trên mọi phiên bản Microsoft PowerPoint. Trước tiên, bạn tải tập tin Timer.pptm tại địa chỉ http://tinyurl.com/8b96z5c hay http://goo.gl/7R6WX (dung lượng 46KB). Theo đó, đã có những đoạn mã Macro được thiết lập sẵn trong hai nút bấm Start (bắt đầu) và Stop (dừng)....


Tài liệu mới download

13 Đề kiểm tra HK2 GDCD lớp 9
 • 11/09/2013
 • 37.323
 • 366

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tin và xử lý thông tin
 • 18/01/2013
 • 26.778
 • 693

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu