Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài tập nhóm Phân tích môi trường chính trị pháp luật thuộc môi trường marketing vĩ mô

Bài tập nhóm Phân tích môi trường chính trị pháp luật thuộc môi trường marketing vĩ mô trình bày nội dung với 3 phần: Lý luận chung, môi trường chính trị - pháp luật ảnh hưởng đến công ty Samsung Electronics tại Việt Nam, các biện pháp cải thiện môi trường chính trị-pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Ebook Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam: Phần 2

Cuốn sách trình bày các vấn đề về bản chất của quyền lực nhà nước, sự thống nhất của quyền lực nhà nước và cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước; hoàn thiện cơ chế thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan, nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp ở Việt Nam. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 sau đây.


Bài giảng Luật Hình sự: Chương 2 - Trần Ngọc Lan Trang

Bài giảng Luật Hình sự: Chương 2 do Trần Ngọc Lan Trang biên soạn nhằm mục tiêu trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm rõ hơn về những nội dung này.


Chương 2: Các quy luật cơ bản của tư duy logic

Quy luật là sự phản ánh những mối liên hệ bên trong, tất yếu, khách quan, phổ biến được lặp đi lặp lại một cách ổn định của các sự vật và hiện tượng. Quy luật của tư duy là những mối liên hệ bên trong tất yếu, phổ biến của tư duy và các yếu tố cấu thành nó. Phương pháp tư duy: Là phương pháp nhận thức về sự vật và hiện tượng để hình thành nên những tri thức


Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ (Nguyễn Phan Khôi)

Bài giảng Luật sở hữu trí tuệ nhằm giúp cho người học nắm bắt được các quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam trên cơ sở tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam và một số công ước quốc tế liên quan.


Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

Cùng tìm hiểu bài giảng pháp luật đại cương với chương 1 Lý luận Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật; các kiểu, hình thức, chức năng của nhà nước và pháp luật; các kiểu nhà nước và pháp luật của giai cấp bóc lột; nhà nước và pháp luật XHCN.


Bài giảng Quản trị hành chính văn phòng - Chương 1: Nhập môn quản trị hành chính văn phòng

Bài giảng trình bày những khái niệm, chức năng và nhiệm vụ của hành chính văn phòng doanh nghiệp, nhà quản trị hành chính văn phòng. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.


Constructing Civil Liberties Discontinuities in the Development of American Constitutional Law

This is a book about the paths of constitutional development culminating in the U.S. Supreme Court’s landmark civil liberties and civil rights jurisprudence of the 1960s and 1970s. The roads to Mapp v. Ohio (1961) (search and seizure/privacy), University of California Board of Regents v. Bakke (1978) (affirmative action), Engle v. Vitale (1962) (separation of church and state), and other emblematic decisions marking the high tide of twentieth-century constitutional liberalism, I argue here, should be understood not as the issue of a single, linear and unidimensional path marked by the post–New Deal Court’s newfound willingness to protect “personal” (as opposed to “economic”) rights and liberties, and tracing out the...


CÁC QUI TẮC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

Khi Nhà nước ra đời, giai cấp thống trị nâng ý chí của mình lên thành pháp luật đây chính là hoạt động xây dựng pháp luật. + Hoạt động này được tiến hành thường xuyên do sự phát triển của xã hội. + Đây là một hoạt động phức tạp: qua nhiều giai đoạn có nhiều cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và cá nhân tham gia. + Khi ban hành văn bản: cơ quan ban hành phải tuân thủ những qui định của Nhà nước về: Thẩm quyền, cơ cấu, thủ tục, trình tự, hình thức, nội...


Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh - Lê Thị Bích Ngọc

Tài liệu "Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh" biên soạn bởi Lê Thị Bích Ngọc, trình bày các nội dung sau: khái niệm tranh chấp trong kinh doanh và các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, giải quyết tranh chấp kinh doanh thông qua trọng tài,...


Bài giảng Sở hữu trí tuệ: Chương 2.3 - TS Lê Thị Thu Hà

Bài giảng Sở hữu trí tuệ chương 2.3 trình bày về chỉ dẫn địa lý. Nội dung chính của chương này gồm có: Pháp luật chỉ dẫn địa lý, chỉ dẫn địa lý theo Hiệp định TRIPs, chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ÔN TẬP MÔN LUẬT HIẾN PHÁP
  • 25/08/2011
  • 90.968
  • 623

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu