Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 5: Kiểm định một phân phối và bảng tương liên

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định một phân phối và bảng tương liên, phân tích đồ thị, phân tích số liệu, thống kê phân tích,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài 5 KIỂM ĐỊNH MỘT PHÂN PHỐI VÀ BẢNG TƯƠNG LIÊN
1- Kiểm định một phân phối
Biến định tính X được chia thành p lớp, mỗi lớp có mi cá thể (gọi là tần số thực tế).
Giả thiết Ho cần kiểm định được thể hiện dưới dạng một dãy các tần suất fi.
Lấy tổng N =

mi sau đó tính tần số lý thuyết ti = N x fi

Tính các khoảng cách (mi - ti )2 / ti sau đó lấy tổng được Chi2tn.
Tính ngưỡng so sánh Chi2lt = Chiinv( , p-1).
Nếu Chi2tn

Chi2lt thì chấp nhận H0, ngược lại thì bác bỏ H0

Chấp nhận Ho có nghĩa là chấp nhận giả thiết “ dãy quan sát thực tế mi phù hợp với dãy
phân phối fi ”
§Ëu víi 2 tÝnh tréi (Tû lÖ 9:3:3:1)
mi
fi
59
9/16
t1=Nxf1
18
3/16
t2=Nxf2
26
3/16
t3=Nxf3
12
1/16
t4=Nxt4

x
AB
Ab
bA
ab
N=

ti
64.69
21.56
21.56
7.19

Kho¶ng c¸ch
(mi-ti)^2/ti
0.5001
0.5886
0.9132
3.2223

Chi2tn
Chi2lt

115
Chi2tn <

5.2242
7.8147

Chi2lt

KÕt luËn : ChÊp nhËn Ho
Tinh Chitest(day m, day t), nÕu < 0,05 th× b¸c bá Ho

2- Bảng tương liên
Cho bảng hai chiều với hai biến định tính X, Y biến X chia thành k lớp, Y chia thành l
lớp. Trong bảng chứa các tần số thực tế mij.
Giả thiết Ho: “Hai biến X (hàng) và Y (cột) không có quan hệ” hoặc giả thiết Ho “Các
đám đông ở hàng (X) có cùng tỷ lệ phân chia theo các cột (Y)”
Để chấp nhận hay bác bỏ H§ cần phải:
Tính các tổng hàng THi, tổng cộtTCj, Tổng toàn bộ N.
Tính các số lý thuyết tij = THi x TCj / N
Tính các khoảng cách (mij - tij)2/ tij
Chi2tn =Tổng tất cả các khoảng cách
Chi2lt=Chiinv( ,df) với df =(k-1)(l-1)
Nếu Chi2tn

NDHien

Chi2lt thì chấp nhận H0, ngược lại thì bác bỏ H0

Có thể tính Chitest (day m, day t) nếu kết quả

chấp nhận H0, ngược lại thì

bác bỏ H0
2 ao vµ 5 lo¹i c¸
Ao
Ao1
Ao2
TCj

10-20cm
108
9
117
106.3636
10.63636
0.0252
0.2517

B¶ng sè thùc tÕ mij
20-30
30-40
40-50
50-60
140
256
385
111
15
28
40
8
155
284
425
119
B¶ng sè lý thuyÕt tij
140.9091 258.1818 386.3636 108.1818
14.09091 25.81818 38.63636 10.81818
B¶ng kho¶ng c¸ch
0.0059
0.0184
0.0048
0.0734
0.0587
0.1844
0.0481
0.7341

THi
1000
100
1100
N

Chi2tn
Chi2lt
1.405
9.4877
Chi2tn <
Chi2lt
KÕt lu©n: ChÊp nhËn Ho
Chitest(B4:F5,B8:F9)
0.8434 > 0,05

Sè tai n¹n
0
1
2
trªn 2
TCj

Tai n¹n vµ tuæi l¸i xe
B¶ng mij
Tuæi l¸i xe
21-30
31-40
41-50
51-60
748
821
786
720
74
60
51
66
31
25
22
16
9
10
6
5
862
916
865
807

61-70
672
50
15
7
744

B¶ng tij
770.127 818.372 772.808 720.989 664.704
61.865 65.741 62.080 57.918 53.396
22.403 23.806 22.481 20.974 19.336
7.605
8.081
7.631
7.119
6.564

0.63576
2.3803
3.29908
0.25602

B¶ng kho¶ng c¸ch
0.00844 0.2252 0.00136 0.08009
0.50128 1.97767 1.12786 0.21602
0.05985 0.01029 1.17939 0.9724
0.45567 0.34865 0.63096 0.02901

Chi2tn
14.3953
KÕt luËn: chÊp nhËn Ho
Chitest
0.27618 > 0,05

NDHien

Chi2lt

21.0261

THi
3747
301
109
37
4194

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

XSS cơ bản

Lỗi này xảy ra khi ứng dụng web thu nhận các dữ liệu nguy hiểm được nhập từ hacker . Như bạn đã biết thì 1 website thường chứa các link , thông qua các link này hacker có thể chèn các đoạn code vào và khi người dùng nào đó sử dụng link này thì coi như 99% là toi mạng , nói nôm na là hacker có thể thông qua lỗi này để chèn code vào site hay link để chôm các thông tin quan trọng từ nạn nhân, các thông tin quan trọng ở đây có thể......


Other Ways to Find Outlook Items

Other Ways to Find Outlook Items Advanced Find uses the same interface as Search Folders and Customize View's filters and automatic formatting, so the criteria you use for Advanced Find can be used with views or in Search Folders


Macro Excel-Phần 2

• VBProject: Để nhận dạng dự án của bạn trong Window Registry (khai báo trong Window) và trong Object Browser. Điều quan trọng là nó có tên duy nhất. • Project Description: Mô tả tên của dự án của bạn trong Type Library. Thư viện Type Library chứa toàn bộ những mô tả về đối tượng và giao diện của dự án của bạn.


BÀI THUYẾT TRÌNH: MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

WinRAR là một phần mềm rất phổ biến, gần như được cài đặt trong mọi máy vi tính. Nhưng liệu bạn có biết điều gì khiến phần mềm “bé hạt tiêu” này nổi tiếng như vậy? Sở dĩ gọi là “bé hạt tiêu” vì phần mềm WinRAR, chiếm chỉ gói gọn ~ 1.4 Mb trong ổ cứng của bạn nhưng lại giúp thực hiện một khối lượng khổng lồ mà đôi khi chính bạn cũng không nhận ra.


đĩa trực tuyến 2GB nhiều tính năng Dropbox

Dropbox: Ổ đĩa trực tuyến 2GB nhiều tính năng Nếu bạn cần một nơi lưu trữ dữ liệu trên web để có thể lấy dùng khi ở bất cứ nơi đâu, hoặc đơn giản là để sao lưu dự phòng, thì hãy thử


Bài 8: TỔNG QUAN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Đưa ra các yêu cầu về thông số của phần cứng trước khi cài đặt Office(Ram, dung lượng ổ đĩa) Tiến hành cài đặt toàn bộ các chương trình trong bộ Office Gỡ bỏ các chương trình trong bộ office trong máy Tiến hành cài đặt bộ office bằng cách chọn từng chương trình 1. Tìm hiểu thêm các tool hỗ trợ cho office rồI down về sau đó cài và thử chức năng của nó.


Thủ thuật gộp nhiều file văn bản vào một

Thủ thuật gộp nhiều file văn bản vào một Bạn đang cần kết hợp nhiều file văn bản để tiện sử dụng? Cách đơn giản nhưng tốn nhiều thời gian nhất đó là đọc và sao chép nội dung từng file. Tuy nhiên, có 1 cách đơn giản và hiệu quả hơn, đó là sử dụng TXTCollector. Đôi lúc, công việc yêu cầu ta kết hợp nhiều file văn bản nhỏ thành một. Chẳng hạn bạn nhận được một CD chứa hàng trăm file văn bản, nằm trong những thư mục khác nhau, nhưng bạn lại cần kết hợp chúng trong một...


Chương trình quản lý phòng máy

Bản thân chương trình quản lý máy thuê Internet phải có khả năng tính tiền cước hợp lý cho người sử dụng. Người thuê máy cần cảm thấy việc tính cước đúng và làm họ hài lòng. Ngoài ra, nếu phòng máy còn có phục vụ món ăn, dịch vụ như: tạp chí, sách báo… thì một yêu cầu cần khác là cần tính phí phục vụ cho người dùng. Đối với người dùng, họ cảm thấy hài lòng khi việc phục vụ được nhanh chóng và chu đáo.......


Ebook Tin học căn bản - Máy tính và sử dụng máy tính: Phần 1

Mời các bạn tham khảo ebook Tin học căn bản - Máy tính và sử dụng máy tính: Phần 1 sau đây để nắm bắt được những kiến thức về máy tính trong xã hội ngày nay, phần cứng và mạng máy tính, phần mềm máy tính.


Tạo VNP Site to Site bằng ISA 2006 Firewall Branch Office Connection Wizard – Phần 1

Trong loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình một mạng riêng ảo (VPN) site to site bằng cách sử dụng Branch Office Connectivity Wizard trong ISA 2006 Firewall. Virtual Private Network (VPN) - Mạng riêng ảo là một công nghệ cho phép mở rộng phạm vi của các mạng LAN (Local Area Networks) mà không cần bất kì đường dây riêng nào. VPN được dùng để kết nối các chi nhánh phân tán về mặt địa lý thành một mạng duy nhất và cho phép sử dụng từ xa các chương trình ứng...


Tài liệu mới download

13 Đề kiểm tra HK2 GDCD lớp 9
 • 11/09/2013
 • 37.323
 • 366

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài 4: Bài toán và thuật toán
 • 11/12/2011
 • 28.613
 • 233
Tìm kiếm dữ liệu trong bảng
 • 02/11/2011
 • 60.434
 • 357
Tự học Infopath 2010 part 15
 • 30/09/2010
 • 23.183
 • 499
Phần mềm GSP
 • 29/07/2013
 • 49.439
 • 715
ePayments - slide
 • 06/03/2009
 • 82.732
 • 197

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu