Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Tính toán song song - Bài 3: Lập trình thư viện MPI

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình thư viện MPI, mô hình lập trình, định dạng các hàm trong MPI, cấu trúc của chương trình MPI,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

5/11/16

LẬP TRÌNH THƯ VIỆN MPI
MESSAGE PASSING INTERFACE
ThS. Phan Trọng Tiến
Bộ môn CNPM – Khoa CNTT
Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
Email: phantien84@gmail.com
Website: http://timoday.edu.vn

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

1

MPI là gì?
q  Là viết tắt của Message Passing Interface, chỉ một dạng giao

thức kết nối của máy tính. Nó nằm trong chuẩn “de facto” cho
kết nối giữa các nút chạy một chương trình song song trên bộ
nhớ phân tán.
q  Tập MPI thi hành bao gồm một thư viện các thủ tục sao cho có
thể gọi được từ các chương trình Fortran, C, C++ hay Ada.

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

2

1

5/11/16

Mô hình lập trình
q  MPI ra đời mục đích dành cho các hệ thống máy tính có bộ

nhớ phân tán. Tuy nhiên MPI cũng có thể triển khai được trên
hệ thống máy tính có bộ nhớ chia sẻ.

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

3

Lập trình MPI
q  Header file:
q Yêu cầu cho mọi chương trình được lập trình bởi MPI
q  Định dạng các hàm trong MPI

#include “mpi.h”
rc = MPI_Xxxxx(parameter)

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

4

2

5/11/16

Lập trình MPI
q  Cấu trúc của chương

trình MPI

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

5

Communicators and Groups
q  Communicators và Group là tập hợp tất cả các processes có

thể giao tiếp được với nhau.
q  Phần lớn các hàm trong thư viện MPI yêu cầu tham số
Communicator.
q  MPI_COMM_WORLD được định nghĩa sẵn.

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

6

3

5/11/16

Rank
q  Với mỗi Communicator, mỗi processes có một ID nhất định.
q  Rank được bắt đầu từ 0
q  Sử dụng rank trong các message để chỉ ra nguồn (source) và

đích (destination)

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

7

Các hàm quản lý môi trường
q  MPI_Init
q Khởi tạo môi trường thực thi MPI. Hàm này được gọi trong mọi chương
trình MPI, được gọi trước các hàm MPI khác, và chỉ được gọi một lần duy
nhất.

int MPI_Init(int *argc,char ***argv)

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

8

4

5/11/16

Các hàm quản lý môi trường
q  MPI_Comm_size
q Xác định số lượng process trong nhóm ứng với một Communicator
(thường là MPI_COMM_WORLD)
q  MPI_Comm_rank
q Trả về id của Communicator hiện tại

int MPI_Comm_size(MPI_Comm comm,int *size )
int MPI_Comm_rank (comm,&rank)

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

9

Các hàm quản lý môi trường
q  MPI_Abort
q Hủy bỏ tất cả các MPI processes gắn với một Communicator

int MPI_Abort(MPI_Comm comm,int errorcode)

1/1/2015

Lập trình thư viện MPI

10

5

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Ubuntu The Complete Reference phần 1

• Menu này bao gồm System Preferences và Quản lý menu con. Các menu con Preferences IS được sử dụng cho GNOME Cấu hình thiết lập của bạn, như vậy là chủ đề bạn muốn sử dụng và hành vi của chuột.


Professional Visual Basic 2010 and .neT 4 phần 3

Vì vậy, hoạt động như thế này có thể mất một thời gian dài. Để minh họa điều này, bạn sẽ lưu ý rằng mã nắm bắt thời gian bắt đầu trước khi làm 10.000 concatenations, và sau đó trong báo cáo in sử dụng phương pháp DateTime.Subtract để có được sự khác biệt. Sự khác biệt đó được trả về như là một


HandBooks Professional Java-C-Scrip-SQL part 149

Tham khảo tài liệu 'handbooks professional java-c-scrip-sql part 149', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lập trình Wrox Professional Xcode 3 cho Mac OS part 19

Khi bạn sử dụng cả hai nhận xét tùy chọn định dạng, bạn nên có thói quen của chèn một dòng trắng trước khi bắt đầu một C mới / chú thích C + + theo phong cách riêng trên một dòng. Nếu không, nó có thể có được thụt vào đến cấp độ của bình luận về các dòng trước đó.


Learning Perl 6th edition

Popularly known as “the Llama,” Learning Perl is the book most programmers rely on to get started with this versatile language. The bestselling Perl tutorial since it was first published in 1993, this sixth edition includes recent changes to the language up to Perl 5.14. This book reflects the combined experience of its authors, who have taught Perl at Stonehenge Consulting since 1991. Years of classroom testing and experience helped shape the book’s pace and scope, and this edition is packed with exercises that let you practice the concepts while you follow the text. ...


Bài giảng lập trình c căn bản - Trường Apptech - Chương 2

Tên biến giúp chúng ta truy cập vào bộ nhớ mà không cần dùng địa chỉ của chúng. Hệ điều hành đảm nhiệm việc cấp bộ nhớ còn trống cho những biến này. Ðể tham chiếu đến một giá trị cụ thể trong bộ nhớ, chúng ta chỉ cần dùng tên của biến


Tự học indesign CS_14

Thực hiện một kiểm tra trước khi in Trước khi in hoặc đem tài liệu đến nhà cung cấp dịch vụ bạn có thể thực hiện một khiểm tra vụ, chất lượng trên tài tài liệu. Preflight là một thuật ngữ chuẩn gông nghiệp cho qua trình này.


BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH MẠNG_CHƯƠNG 4

TTài liệu tham khảo bài giảng Lập trình mạng


Đề tài : Quản lý kinh doanh công ty hóa mỹ phẩm

Công ty hóa mỹ phẩm ABC kinh doanh những sản phẩm do chính công ty sản xuất thông qua hai hệ thống 1. Hệ thống bán hàng thông qua đường bưu điện, do khách hàng điền một mẫu đơn đặt hàng in sẵn gởi đến, hoặc do khách hàng gọi điện thoại đến. Với loại đặt hàng này, khách chỉ định sản phẩm thông qua mã sản phẩm (dựa trên Catalog), không cần điền tên sản phẩm. Khi khách đặt qua điện thoại, nhân viên công ty sẽ tự điền một mẫu đơn đặt hàng, trong đó có ghi ngày,...


MultiBooks - Tổng hợp IT - PC part 97

Tham khảo tài liệu 'multibooks - tổng hợp it - pc part 97', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Java By Example PHẦN 9
 • 22/10/2011
 • 73.027
 • 646
Programming HandBook part 18
 • 11/10/2010
 • 22.012
 • 714
Giáo trình ngôn ngữ C++ Part 13
 • 18/08/2010
 • 67.537
 • 230
Essential CSharp 3rd Edition_8
 • 17/01/2012
 • 29.530
 • 956

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu