Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 (tt) - ThS. Trần Linh Đăng

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 Hệ thống ngân hàng nhằm trình bày về lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng và vai trò ngân hàng, đặc điểm của định chế tài chính phi ngân hàng, các loại hình và vai trò của các định chế, hệ thống ngân hàng Việt Nam.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Tiền tệ ngân hàng: Chương 5 (tt) - ThS. Trần Linh Đăng Hệ thống ngân hàng, Vai trò ngân hàng, Định chế tài chính phi ngân hàng, Tiền tệ ngân hàng, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nghiệp vụ ngân hàng
4,85602503912363 5 1278
 • 5 - Rất hữu ích 1.094

 • 4 - Tốt 184

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. TIỀN TỆ NGÂN HÀNG GV: Ths. TRẦN LINH ĐĂNG www.hoase n.edu.vn 1
 2. CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG  Ngân hàng và vai trò ngân hàng  Đặc điểm của định chế tài chính phi ngân hàng  Các loại hình và vai trò của các định chế  Hệ thống ngân hàng Việt nam www.hoase n.edu.vn 2
 3. NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ NH  Sự hình thành  từ thế kỷ 15-18: NH hoạt động độc lập và có chức năng: nhận ký thác, chiết khấu cho vay, phát hành giấy bạc và dịch vụ tiền tệ  từ thế kỷ 18-20: Nhà nước ban hành các đạo luật, ngân hàng 2 loại: NH phát hành, NH trung gian  Từ đầu thế kỷ 20-nay: một ngân hàng phát hành và nhà nước quản lý NH phát hành  Vai trò: giúp lưu thông tiền tệ 3
 4. TỔ CHỨC HỆ THỐNG NH  Ngân hàng trung gian  Nhận tiền gửi của công chúng  sử dụng tiền gửi để chiết khấu, cho vay, thanh toán, bảo lãnh, chuyển tiền  Làm trung gian giữa NHTW và công chúng  Làm trung gian tín dụng giữa người gửi tiền và người vay tiền  Làm trung gian thanh toán giữa người trả tiền và người thụ hưởng 4
 5. CÁC LOẠI HÌNH NH TRUNG GIAN  NHTM: nhận tiền gửi và cho vay ngắn hạn  NHĐT: nhận tiền gửi và cho vay trung dài hạn  NH đặc biệt: • NH tiết kiệm hỗ tương • Hiệp hội cho vay và tiết kiệm • NH xuất nhập khẩu • NH địa ốc • NH có mục đích XH: NH chính sách 5
 6. NHTW  NH hỗ trợ hệ thống NHTM  Điều hòa được việc phát hành tiền  Thực hiện nghiệp vụ NH cho chính phủ  Lưu giữ dự trữ tiền tệ cho các ngân hàng  Cung cấp tín dụng cho các NH trung gian  Kiểm soát số lượng tiền tệ và tín dụng phù hợp với nhu cầu thực sự của nền kinh tế 6
 7. ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG  Loại hình tổ chức kinh doanh một số hoạt động ngân hàng nhưng không được nhận tiền gửi không kỳ hạn và không làm dịch vụ thanh toán  Bao gồm: Cty bảo hiểm, Quỹ trợ cấp hưu trí, cty tài chính, cty đầu tư 7
 8. SO SÁNH GIỮA NH VÀ CÁC ĐCTC PHI NH NH ĐC  Nhận tiền gửi không kỳ hạn  Không  Thực hiện nghiệp vụ thanh toán  Không  NHTW quản lý  Không  Tập trung vào thương mại  Đầu tư chứng khoán, cho vay tiêu dùng và thế chấp  Dịch vụ thanh toán qua NH  Môi giới, đại lý chứng khoán, dịch vụ ủy thác 8
 9. CÁC LOẠI HÌNH ĐỊNH CHẾ PHI NH  Công ty bảo hiểm:  bán hợp đồng bảo hiểm,  sử dụng vốn vào các hoạt động đầu tư  bảo vệ tài chính cho người có hợp đồng BH khi xảy ra rủi ro.  Biện pháp tài trợ rủi ro  Gồm: BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, BH thương mại, BH vật chất, BH cháy nổ, BH vận chuyển, BH con người 9
 10. CÁC LOẠI HÌNH ĐỊNH CHẾ PHI NH  Quỹ trợ cấp  Huy động vốn  Chi trả trợ cấp thường xuyên cho những người tham gia bảo hiểm khi đến tuổi nghỉ hưu  Đầu tư vào tài sản tài chính dài hạn do thời gian chi trả và mức chi trả được dự đoán chính xác  Được quản lý theo 2 phương thức • Chương trình trợ cấp riêng do các cty lớn lập ra • Chương trình trợ cấp công cộng do chính phủ qlý 10
 11. CÁC LOẠI HÌNH ĐỊNH CHẾ PHI NH  Cty tài chính  Huy động bằng phát hành tín phiếu, trái phiếu  Cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp, thực hiện nghiệp vụ thuê mua  Tỷ lệ vốn cổ phần lớn  Chủ yếu là cho vay thế chấp • Cty tài chính tiêu dùng • Cty tài chính bán hàng: gián tiếp cấp tín dụng (tài trợ) • Cty tài chính thương mại: mua lại hoặc chiết khấu các khoản phải thu của doanh nghiệp, cho thuê tài chính 11
 12. CÁC LOẠI HÌNH ĐỊNH CHẾ PHI NH  Quỹ đầu tư  Huy động vốn: bán chứng chỉ góp vốn  Đầu tư chứng khoán  Được quản lý bởi công ty quản lý quỹ  Quỹ mở: • phát hành liên tục chứng chỉ • Mua bán lại chứng chỉ dễ dàng  Quỹ đóng: • Phát hành duy nhất 1 lần • Không bán lại trước thời hạn 12
 13. CÁC LOẠI HÌNH ĐỊNH CHẾ PHI NH  Công ty chứng khoán:  Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn  Chịu áp lực cạnh tranh lớn  Sở giao dịch chứng khoán  Thành lập theo quy định của pháp luật  Tạo điều kiện cho giao dịch chứng khoán của các thành viên được dễ dàng  Đưa ra các báo cáo chính xác, liên tục về TTCK 13
 14. VAI TRÒ CỦA CÁC ĐỊNH CHẾ TC PHI NH  Kích thích và tập trung các nguồn vốn tiết kiệm  Tạo cơ hội đầu tư sinh lời cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ  Thúc đẩy đầu tư, cạnh tranh và tiến bộ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng  Hạn chế rủi ro trong đầu tư tài chính  Kích thích sự phát triển của TTTC 14
 15. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM  Ngày 23/5/1990: Pháp lệnh NHNN và Pháp lệnh các tổ chức tín dụng  NHNN: ngân hàng trung ương  TCTD: định chế tài chính trung gian  Ngày 12/12/1997: luật NHNN Việt nam và Luật các tổ chức tín dụng được thông qua 15
 16. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM  NHNN Việt nam  Quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng  Phát hành tiền  Cung cấp dịch vụ ngân hàng cho TCTD  Làm dịch vụ tiền tệ cho chính phủ  Tổ chức hệ thống tập trung gồm trụ sở chính, chi nhánh trực thuộc TW  Thống đốc chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành 16
 17. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  Thực hiện chính sách tiền tệ  Xây dựng dự án chính sách tiền tệ, kế hoạch cung ứng lượng tiền tệ bổ sung cho lưu thông  Điều hành công cụ thực hiện chính sách tiền tệ, đưa tiền ra lưu thông, rút tiền về theo tín hiệu của thị trường  Báo cáo kết quả thực hiện 17
 18. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  Phát hành tiền giấy và kim loại  Xác định số lượng, cơ cấu tiền giấy và tiền kim loại đủ cung ứng cho nhu cầu  Quản lý quỹ dự trữ phát hành theo quy định của chính phủ  In, đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành và tiêu hủy tiền  Xử lý tiền rách nát, hư hỏng, thu hồi, thay thế tiền  Ban hành và kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế nghiệp vụ phát hành tiền 18
 19. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  Nghiêm cấm hành vi làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ và lưu hành tiền giả, hủy hoại tiền, từ chối nhận và lưu hành đồng tiền do NHNN phát hành  Hoạt động tín dụng  Tái cấp vốn cho TCTD  Tạm ứng ngân sách để bù đắp thiếu hụt  Mở tài khoản  Ở NH nước ngoài, TCTD quốc tế  Mở TK, thực hiện giao dịch với TCTD trong nước, kho bạc, NH nước ngoài 19
 20. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  Hoạt động thanh toán và ngân quỹ  tổ chức hệ thống thanh toán liên ngân hàng  Cung cấp dịch vụ thanh toán  Giao dịch thanh toán theo yêu cầu  Ký kết và thực hiện thanh tóan với NH nước ngoài, tổ chức tiền tệ  Dịch vụ ngân quỹ 20

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Bài giảng Marketing ngân hàng: Chuyên đề 5, 6 - Học viện Ngân hàng

Chuyên đề 5 và 6 trình bày về chiến lược sản phẩm và chiến lược định giá. Thông qua hai chuyên đề giúp người học hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, hiểu rõ các nội dung trong chiến lược về sản phẩm - dịch vụ của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Hoạt động của Ngân hàng trung ương

Tham khảo tài liệu 'hoạt động của ngân hàng trung ương', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tín dụng trung dài hạn của hệ thống ngân hàng thương mại

Tính dụng là hoạt động tryền thống chủ yếu và quan trọng nhất của các Ngân hàng thương mại. Các nhà nghiên cứu cho rằng các khoản cho vay chiếm tới 60% tài sản của ngân hàng và đem lại 55 - 70% lợi nhuận của ngân hàng. Do vậy ngân hàng phải thực hiện thành công chính sách, kế hoạch tín dụng


Hazards of Nature, Risks to Development An IEG Evaluation of World Bank Assistance for Natural Disasters

Various kinds of actors are involved in the processing and transfer of remittances to Asian countries, including financial institutions, banks, exchange houses, and money transfer organizations. Exchange houses are a principal means of sending money from the oil -producing countries in Western Asia. Some Indian states and private banks have established agreements with these exchange houses to facilitate the transfers of remittances. These transfers typically occur in an account-to-account manner, and are concentrated in the United Kingdom and the United States. There is also a growing number of online remittance companies targeting their services at the Indian diasporas...


IOD A DIRECTOR'S POCKET BOOK: CREDIT MANAGEMENT

Tax credits are worked out on a yearly basis, in line with the tax year (6 April –5 April). Your tax credit award is initially based on your income from the previous tax year. At the end of the year, once all the information about your income and circumstances is available, HMRC will compare your tax credit entitlement with what they have paid you. If HMRC think they have paid you more than you are entitled to, this is called an overpayment, and they will expect you to pay it back - although they may not ask you to pay back all of it....


Bài tập tình huống - Quy trình tín dụng

Nguyễn Kiều Trang đang vô cùng lo lắng. Cô không chỉ được tiếng là cán bộ tín dụng sắc sảo và chuyên viên quan hệ khách hàng triển vọng mà còn rất có tham vọng. Nhưng hiện giờ cô đang cảm nhận được những bóng đen đang dần bao phủ lên sự nghiệp của mình.


Dearborn Trade Publishing Secure Your Financial Future Investing In Real Estate_8

Tham khảo tài liệu 'dearborn trade publishing secure your financial future investing in real estate_8', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo thường niên năm 2009 ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Vượt qua một năm 2009 nhiều thách thức, Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng GDP đạt 5,32%, cam kết ODA đạt 8 tỷ USD, vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 21,5 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt đạt 56,5 tỷ USD và 67,5 tỷ USD. đặt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái thì kinh tế Việt Nam đã có những kết quả rất tích cực, có ý nghĩa quan trọng cho phát triển ổn định, bền...


Bài giảng Ngân hàng và hoạt động ngân hàng - Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng

Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng. Chương này trang bị cho người học những kiến thức về nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng như: Vốn chủ sở hữu, tiền gửi, tiền vay. Chương này cũng trình bày về quản lý vốn nợ. Mời các bạn tham khảo.


Cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước trong phát triển thị trường chứng khoán ở nước ta

Khi tiến hành cổ phần hóa đối với các NHTM Nhà nước cần quan tâm 8 vấn đề sau đây:


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Thời giá tiền tệ
 • 29/01/2010
 • 49.367
 • 506

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu