Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị thương hiệu: Định vị thương hiệu - ThS. Đặng Đình Trạm

Định vị thương hiệu (Brand Positioning) là những định hướng, hoạt động của doanh nghiệp nhằm truyền tải đặc tính thương hiệu vào tâm trí khách hàng, từ đó tạo ra sự nhận thức về thương hiệu một cách nhất quán và đúng đắn. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể về khái niệm định vị thương hiệu, các bước định vị thương hiệu và các chiến lược định vị thương hiệu. Mời tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Quản trị thương hiệu: Định vị thương hiệu - ThS. Đặng Đình Trạm Bài giảng Quản trị thương hiệu: Định vị thương hiệu - ThS. Đặng Đình Trạm Quản trị thương hiệu, Bài giảng Quản trị thương hiệu, Định vị thương hiệu, Chiến lược định vị thương hiệu, Lợi ích sản phẩm, Chiến lược cạnh tranh
4.5 5 451
 • 5 - Rất hữu ích 248

 • 4 - Tốt 203

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐẠI HỌC THĂNG LONG

QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
Định vị thương hiệu
Định vị thương hiệu (Brand Positioning) là những
định hướng, hoạt động của doanh nghiệp nhằm
truyền tải đặc tính thương hiệu vào tâm trí khách
hàng, từ đó tạo ra sự nhận thức về thương hiệu một
cách nhất quán và đúng đắn.
Đặng Đình Trạm, MBA
Tháng 7/2012

Quản trị thương hiệu

Định vị thương hiệu

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

4.1. Khái niệm định vị thương hiệu ................................................................................................... 3
4.2. Các bước định vị thương hiệu ..................................................................................................... 3
4.2.1. Xác định môi trường cạnh tranh .......................................................................................... 3
4.2.2. Xác định khách hàng mục tiêu ............................................................................................. 4
4.2.3. Thấu hiểu khách hàng ........................................................................................................... 6
4.2.4. Lợi ích sản phẩm..................................................................................................................... 7
4.2.5. Giá trị và tính cách thương hiệu........................................................................................... 8
4.2.6. Lý do tin tưởng thương hiệu (Các yếu tố chứng thực) ..................................................... 8
4.2.7. Sự khác biệt của thương hiệu ............................................................................................... 9
4.2.8. Tính cốt lõi của thương hiệu ............................................................................................... 10
4.3. Các chiến lược định vị thương hiệu.......................................................................................... 12
4.3.1. Chiến lược dựa vào đặc điểm và thuộc tính..................................................................... 12
4.3.2. Chiến lược lợi ích sản phẩm ............................................................................................... 12
4.3.3. Chiến lược giải quyết vấn đề .............................................................................................. 12
4.3.4. Chiến lược cạnh tranh.......................................................................................................... 13

Page

2

4.3.5. Chiến lược định vị dựa vào khách hàng mục tiêu........................................................... 14

Ths Đặng Đình Trạm

https://sites.google.com/site/dangdinhtram

Quản trị thương hiệu

Định vị thương hiệu

4.1. Khái niệm định vị thương hiệu
Định vị thương hiệu (Brand Positioning) là những định hướng, hoạt động của doanh nghiệp
nhằm truyền tải đặc tính thương hiệu vào tâm trí khách hàng, từ đó tạo ra sự nhận thức về
thương hiệu một cách nhất quán và đúng đắn.
Định vị thương hiệu cũng là việc tạo ra vị thế riêng biệt của thương hiệu trong một môi
trường cạnh tranh để bảo đảm rằng mỗi người tiêu dùng trong thị trường mục tiêu có thể
phân biệt được thương hiệu ấy với các thương hiệu cạnh tranh khác. Việc định vị thương
hiệu mang tính chất qutan trọng là do nó có liên quan trực tiếp đến suy nghĩ và nhận định
của người tiêu dùng.
Theo tác giả Marc Filser, định vị thương hiệu là “Nỗ lực đem lại cho sản phẩm một hình ảnh
riêng, dễ đi vào nhận thức của khách hàng, … là điều mà doanh nghiệp muốn khách hàng
liên tưởng tới mỗi khi đối diện với thương hiệu của mình”.
Việc lựa chọn thương hiệu rất phong phú và mức độ khác nhau giữa các thương hiệu này
cũng giảm đi rõ rệt khi mà chức năng và lợi ích của các sản phẩm mang lại khá giống nhau.
Đó là lý do tại sao thương hiệu cần nhanh chóng được định vị với những đặc tính nổi bật
khác biệt so với các thương hiệu cạnh tranh.
Để có thể định vị thương hiệu thành công thì doanh nghiệp cần phải khảo sát thật kĩ vị trí
hiện tại trên thị trường của thương hiệu. Bản đồ thương hiệu cần phải được thiết lập để xác
định chính xác vị trí của thương hiệu và so sánh kết quả này với đối thủ cạnh tranh.
Khi đã hiểu rõ các lợi ích mà vị thế thương hiệu mang lại, doanh nghiệp cần phải hiểu thêm
rẳng không phải tất cả các thương hiệu đều là đối thủ của nhau. Có 6 thương hiệu của cùng
một loại sản phẩm được giới thiệu cho một người tiêu dùng và người này chỉ cân nhắc 3
trong 6 thương hiệu đó như một sự lựa chọn để mua.
4.2. Các bước định vị thương hiệu
4.2.1. Xác định môi trường cạnh tranh
Cạnh tranh là hiện tượng tự nhiên, là mâu thuẫn quan hệ giữa các cá thể có chung một môi
trường sống đối với điều kiện nào đó mà các cá thể cùng quan tâm. Trong hoạt động kinh tế,
những vị thế tương đối trong sản xuất, tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa để thu được nhiều

3

lợi ích nhất cho mình. Cạnh tranh có thể xảy ra giữa những nhà sản xuất với nhau hoặc có

Page

đó là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế (nhà sản xuất, người tiêu dùng) nhằm giành lấy

Ths Đặng Đình Trạm

https://sites.google.com/site/dangdinhtram

Quản trị thương hiệu

Định vị thương hiệu

thể xảy ra giữa người sản xuất với người tiêu dùng khi người sản xuất muốn bán hàng hóa
với giá cao, người tiêu dùng lại muốn mua được với giá thấp.
Cạnh tranh trong kinh tế luôn liên quan đến quyền sở hữu. Nói cách khác, sở hữu là điều
kiện để cạnh tranh kinh tế diễn ra. Do vậy, việc xác định đối thủ cạnh tranh không phải
nhằm mục đích tiêu diệt họ bằng mọi giá, mà nhằm mục tiêu khẳng định những lợi thế vượt
trội của mình. Quá trình này gồm một số gợi ý như:


Xác định các đối thủ cạnh tranh chính yếuCùng hướng vào cùng một phân khúcCung cấp những lợi ích khá tương đồngPhân tích SWOT thương hiệu cạnh tranh

Những câu hỏi có thể đặt ra về môi trường cạnh tranh, như:


Nhận diện thương hiệu: Thương hiệu đối thủ được nhận biết như thế nào?Thế mạnh chiến lược: Thế mạnh của đối thủ là gì? Có bền vững không?Thế yếu của đối thủ: thế yếu là gì? Đối thủ có thấy không? Và họ làm gì với chuyện đó?Đối thủ cạnh tranh đang làm gì?Xu hướng sắp tới có thể sẽ làm gì?

4.2.2. Xác định khách hàng mục tiêu
Khách hàng mục tiêu là khách hàng “sẵn sàng - Readiness” với việc đáp ứng đồng thời cả
hai tiêu chí: khả năng – Ability và khát khao (Needs, willingness); Khách hàng tiềm năng là
khách hàng chưa “sẵn sàng” – khách hàng chi đáp ứng một trong hai tiêu chí trên.
Một vấn đề lớn đối với nhiều doanh nghiệp là họ thường dễ tuyệt vọng khi khó khăn và quá
biết ơn đối với những ai mua hàng của họ, trong khi ít tính đến những bước tiếp theo cần
làm gì để những khách hàng đó tiếp tục mua hàng, giáo sư Lisa Fortini-Campbell, người
sáng lập Doanh nghiệp tư vấn và nghiên cứu thị trường The Fortini-Campbell nhận xét.
Theo bà Lisa Fortini-Campbell, việc xác định đúng khách hàng mục tiêu quyết định đến sự
thành bại của doanh nghiệp. Để xây dựng cơ sở khách hàng, theo bà, cần lưu ý những lời
khuyên dưới đây:
(1) Đừng nghĩ mình biết nhiều.
Các doanh nghiệp thường cho rằng, họ biết rõ cái khách hàng của họ muốn, trong khi trên

khác, nên doanh nghiệp cần lấy các đối thủ cạnh tranh của mình làm công cụ nghiên cứu.

Ths Đặng Đình Trạm

https://sites.google.com/site/dangdinhtram

Page

hàng tương lai của doanh nghiệp chính là những người hiện mua hàng của những người

4

thực tế, họ thường thiếu những căn cứ xác đáng cho nhận định của mình. Vì những khách

Quản trị thương hiệu

Định vị thương hiệu

Cái doanh nghiệp cần quan tâm không chỉ là những thứ mà các đối thủ cạnh tranh bán, mà
doanh nghiệp còn cần nắm bắt cách thức mà các đối thủ cạnh tranh triển khai marketing và
bán sản phẩm, dịch vụ.
(2) Tìm kiếm sự tương hợp hoàn hảo.
Cái quan trọng nhất mà mỗi doanh nghiệp có thể làm là chỉ rõ các nhóm đối tượng khách
hàng sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu trong kinh doanh. Ai là người có ý nghĩa
chiến lược quan trọng nhất đối với doanh nghiệp? Khách hàng lý tưởng của doanh nghiệp là
tổ chức hay cá nhân?
Doanh nghiệp hướng vào đối tượng khách hàng thuộc tầng lớp nào? Doanh nghiệp cần đặt
ra nhiều câu hỏi và tìm lời đáp cho những câu hỏi đó để có định hướng kích thích khách
hàng quay trở lại với doanh nghiệp.
(3) Xác định các phân khúc thị trường khác
Sau khi xác định rõ ai sẽ là những khách hàng tốt nhất, doanh nghiệp có thể đi đến cụ thể
hóa những phân khúc thị trường cho mình.
(4) Sử dụng các công cụ thị trường tự do
Internet là nguồn cung cấp thông tin vô giá. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm và nghiên cứu
bất cứ đề tài nào. Các ấn phẩm liên quan đến kinh doanh cũng rất có giá trị để doanh nghiệp
tham khảo trong việc nghiên cứu thị trường và tìm kiếm khách hàng mục tiêu.
(5) Không được xem nhẹ dịch vụ khách hàng.
Các doanh nghiệp bị mất khách hàng thường do dịch vụ nghèo nàn, chứ không phải do sản
phẩm tồi. Do vậy, công cụ marketing quan trọng nhất đối với doanh nghiệp là cách tổ chức
bán hàng và chăm sóc khách hàng. Mỗi lần tiếp xúc với khách hàng chính là một lần doanh
nghiệp tiếp thị bản thân mình.
Khi doanh nghiệp làm tốt việc này, khách hàng tin tưởng doanh nghiệp, sẽ mua tiếp sản
phẩm, dịch vụ của mình và giới thiệu những người khác đến với doanh nghiệp. Công việc
xác định khách hàng mục tiêu có thể xoay quanh các nội dung như:Tìm hiểu lối sống (quan điểm, mối quan tâm, hoạt động)Phát hiện những nét văn hóa đặc thùĐánh giá hành vi sử dụng phương tiện truyền thông của khách hàng

Ths Đặng Đình Trạm

https://sites.google.com/site/dangdinhtram

5

Thu thập thông tin nhân khẩu

PageTài liệu cùng danh mục PR - Truyền thông

Tài liệu truyền thông - Chap18 - MarketingOriented Quan hệ công chúng và WordofMouth Quản lý

1. Đánh giá cao bản chất và vai trò của tiếp thị công cộng quan hệ (MPR). 2. Phân biệt sự khác nhau giữa chủ động và phản ứng MPR. 3. Hiểu các loại tin đồn thương mại và làm thế nào để kiểm soát chúng. 4. Đánh giá cao tầm quan trọng của truyền miệng của (WOM) ảnh hưởng.


Public relations guide to the basics_1

Hướng dẫn này đơn giản và thực tế có người đọc bước theo các bước thông qua một chiến dịch PR. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan có giá trị của các lĩnh vực chính của công việc liên quan


Đặt khách hàng ở vị trí trung tâm

- Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) ra đời với mục đích giúp các doanh nghiệp đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của khách hàng, củng cố mối quan hệ giữa nhân viên bán hàng với khách hàng.


sổ tay PR – “in house” Tạo sự kiện đặc biệt (Phần 4)

Tham khảo tài liệu 'sổ tay pr – “in house” tạo sự kiện đặc biệt (phần 4)', kinh doanh - tiếp thị, pr-truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Xây Dựng Niềm Tin Thương Hiệu

Lòng tin là một lợi thế cạnh tranh trong thế kỉ 21 và kiến trúc thương hiệu nắm vai trò chính. Chúng cần đảm bảo rằng, thương hiệu phải thể hiện sự trong suốt và có trách nhiệm với quan điểm của các bên liên quan. Về bản thân các thương hiệu, chúng cần phải tham gia một cách tự nhiên vào bản chất hành vi chủ yếu. “Ngày nay, thương hiệu là một phần không thể thiếu trong thị trường”, phát biểu này trong bài báo của Vincent Grimaldi’s 2003 gây cho tôi nhiều suy nghĩ, cả đồng ý lẫn...


AP chính thức tuyên chiến với công cụ tìm kiếm

Tuần trước, hãng tin AP công bố kế hoạch bảo vệ bản quyền cho các bài báo của mình. Một mục tiêu quan trọng của kế hoạch này là biến các kết quả tìm kiếm trên Internet thành nguồn thu mới cho hãng.


Chiến lược xây dựng nhãn hiệu cho Doanh nghiệp trẻ

Khi mới khởi nghiệp, hầu hết các chủ doanh nghiệp thường tập trung mọi sức lực cho việc huy động vốn để phát triển sản phẩm, ít đầu tư xây dựng nhãn hiệu vì nghĩ rằng việc ấy vừa phức tạp, vừa tốn kém. Trong khi đó, các chuyên gia tiếp thị đã đúc kết kinh nghiệm thực tế để đưa ra lời khuyên rằng doanh nghiệp trẻ phải xem xây dựng nhãn hiệu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và dành cho nó sự quan tâm thích đáng. alt Doanh nghiệp có thể sở hữu một sản...


Mạng xã hội thay đổi PR

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của công nghệ thông tin mà đặc biệt là các mạng xã hội đã làm thay đổi hoạt động quan hệ công chúng (PR). Chính vì thế, để hoạt động truyền thông hiệu quả, người làm PR phải biết tích hợp mạng xã hội song song với việc sử dụng các kênh PR truyền thống.


Để xây dựng một thương hiệu mạnh cần xác định điểm khác biệt có ý nghĩa

Khi người tiêu dùng phải lựa chọn giữa các thương hiệu, họ thường tìm kiếm những lý do thuyết phục để đưa ra quyết định dễ dàng hơn. Sau khi khảo sát hàng ngàn thương hiệu trên khắp thế giới, chúng tôi quan sát thấy những thương hiệu thành công nhất đều có những tính cách chung. Những thương hiệu sở hữu điểm khác biệt ý nghĩa thường được người tiêu dùng lựa chọn nhiều lần và thu được nhiều thành công....


Lecture Communication research - Chapter 2: The research process: Getting started

The learning objectives for this chapter include: Understand how researchers play the role of a detective, provide a basic explanation of the deductive and inductive research process models, explain why the research process starts with identifying the research problem, develop a preliminary question from a topic or issue,


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
 • 29/01/2013
 • 11.039
 • 190
Bolt-tightening Handbook
 • 18/07/2012
 • 30.629
 • 265

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PR và một góc nhìn
 • 30/10/2009
 • 69.890
 • 581
Social Media Glossary
 • 02/03/2010
 • 16.108
 • 863

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu