Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 8 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 8: Quản trị nhân lực trong khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực trong KS, khái quát về quản trị nhân lực trong KS, hoạch định nguồn nhân lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

M

_T

TM

H

D

CHƢƠNG 8.
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
TRONG KS

327

Chƣơng 8. Quản trị nhân lực trong KS
8.1. Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực trong KS

D

H

8.2. Khái quát về quản trị nhân lực trong KS

TM

8.3. Hoạch định nguồn nhân lực
8.4. Tuyển dụng, bố trí và sử dụng lao động

_T

8.5. Đào tạo và phát triển

M

8.6. Tạo động lực cho ngƣời LĐ

U

8.7. Đánh giá hiệu quả SD nhân lực

328

8.1. Tổ chức bộ phận quản trị nhân lực
trong KS
8.1.1. Chức năng, nhiệm vụ BP quản trị nhân lực

H

D

8.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức BP quản trị nhân lực
8.1.3. Nhiệm vụ các chức danh BP quản trị nhân lực

U

M

_T

TM
329

8.1.1. Chức năng, nhiệm vụ
bộ phận quản trị nhân lực
330

U

M

_T

TM

H

D

Chức năng

Nhiệm vụ

8.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức
BP quản trị nhân lực
Giám đốc nhân sự

D
Trƣởng phòng
nhân sự

Trƣởng phòng
y tế

Trợ lý
đào tạo cao
cấp, Trợ lý
đào tạo

Trợ lý nhân
sự cao cấp,
Trợ lý nhân
sự

U

M

_T

Trƣởng phòng
đào tạo

TM

H

Thư ký
GĐ nhân sự

Tổ trƣởng nhà
bếp, CBCNVC,
NV quản lý
phòng thay đồ;
NV văn thƣ

Nhân viên kiểm
nghiệm thực
phẩm, Bác sĩ (y
tá)

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Six Sigma for medical device design_3

Tham khảo tài liệu 'six sigma for medical device design_3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quản trị học (45 tiết)

Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý các tổ chức sản xuất kinh doanh hoặc các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này, sinh viên sẽ : Hiểu Quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị. Có kiến thức và kỹ năng để quản trị có hiệu quả.


The Effect of Terminologies on Attitudes Toward Advertisements and Brands

Abstract Purpose The purpose of this study is to investigate the relationship between advertisement terminology and consumer product knowledge in the attitudes toward advertisements and brands. Design/Methodology/Approach One hundred and twenty undergraduates participated in a 2 9 2 (terminologies are used versus terminologies are not used 9 high consumer product knowledge versus low consumer product knowledge) between-subjects design.


Chương 2: Những vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng

Chất lượng không tự nhiên sinh ra, nó là kết quả của sự tác động của hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng mong muốn cần phải quản lý một cách đúng đắn các yếu tố này.


foundations of international macroeconomics phần 1

Cơ sở của Quốc tế Kinh tế vĩ mô là một văn bản sáng tạo cung cấp các phương pháp điều trị tích hợp hiện đại đầu tiên của các vấn đề cốt lõi trong kinh tế vĩ mô nền kinh tế mở và tài chính. Với phong cách rõ ràng và dễ tiếp cận, nó phù hợp cho kinh tế vĩ mô tốt nghiệp năm đầu tiên


Tiếng đồn xấu không còn lan xa

Trong kinh doanh, những lời quảng cáo truyền miệng tích cực sẽ giúp doanh nghiệp có thêm khách hàng mới. Nhưng nếu chỉ cần gây ra một sai lầm lớn khiến khách hàng không hài lòng, doanh nghiệp sẽ làm cho các nỗ lực xây dựng uy tín của mình trong nhiều năm trở thành đổ sông, đổ biển. Lý do là các khách hàng bất mãn sẽ kể lại những trải nghiệm không hay của họ cho những người xung quanh nhiều hơn gấp mười lần so với những khách hàng thỏa mãn. Micheue Nichols một diễn giả kiêm chuyên gia đào tạo...


Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng

Với kết cấu nội dung gồm 2 chương, chương 1 gồm bài 1 đến bài 6 trình bày về nội dung quản trị sản xuất, chương 2 gồm bài 7 và bài 8 nội dung trình bày về quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn giáo trình "Quản trị sản xuất và chất lượng" để nắm bắt nội dung chi tiết.


Giải pháp phát triển các cơ sở sản xuất và kinh doanh muối tỉnh Bến Tre đến năm 2020

Bài viết Giải pháp phát triển các cơ sở sản xuất và kinh doanh muối tỉnh Bến Tre đến năm 2020 trình bày thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp phát triển các cơ sở sản xuất và kinh doanh muối tỉnh Bến Tre. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ 159 quan sát, là các tác nhân tham gia hoạt động trong kênh phân phối muối,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ảnh hưởng của chi tiêu ngân sách nhà nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Sóc Trăng

Kết quả nghiên cứu Ảnh hưởng của chi tiêu ngân sách nhà nước đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Sóc Trăng cho thấy chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, bổ sung từ ngân sách cấp trên trong tổng chi của địa phương, tốc độ thay đổi chỉ số giá trong nước có ảnh hưởng tới GDP bình quân trên đầu người.


Bài giảng Quản trị học - Bài 4: Chức năng lập kế hoạch

Bài 4 trình bày về chức năng lập kế hoạch của quản trị. Sau khi học xong bài này, học viên sẽ có thể: Hiểu rõ được công tác lập kế hoạch và vai trò của công tác lập kế hoạch; phân biệt được các loại kế hoạch; miêu tả các căn cứ, nguyên tắc và quy trình lập kế hoạch; xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Im lặng và lắng nghe
 • 29/04/2010
 • 31.359
 • 986
Internet Advertising Trends
 • 25/09/2012
 • 94.983
 • 646
Check list iso 9000
 • 19/10/2009
 • 36.414
 • 810
Understanding the Digital Economy
 • 04/01/2013
 • 26.680
 • 444

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu