Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 7 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 7: Quản trị tài chính và thông tin trong khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức bộ phận tài chính trong KS, khái quát quản trị tài chính trong KS, dự báo và lập ngân sách, mua sắm trong KS,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

M

_T

TM

H

D

CHƢƠNG 7.
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
VÀ THÔNG TIN
TRONG KHÁCH SẠN

CHƢƠNG 7.
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ TT TRONG KS

U

M

_T

TM

H

D

7.1. Tổ chức bộ phận tài chính trong KS
7.2. Khái quát quản trị tài chính trong KS
7.3. Dự báo và lập ngân sách
7.4. Mua sắm trong KS
7.5. Quản trị thông tin trong KS

292

7.1. Tổ chức bộ phận tài chính trong KS

U

M

_T

TM

H

D

7.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của BP tài chính KS
7.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ phận tài chính KS
7.1.3. Nhiệm vụ một số chức danh của bộ phận tài
chính KS

293

7.1.1. Chức năng, nhiệm vụ
của BP tài chính KS
TM

H

D

Chức năng
 Chịu trách nhiệm quản lý thu chi tài chính của KS
nhằm duy trì sự chủ động về tài chính của KS.

U

M

_T

Nhiệm vụ
 Quản lý thu chi tài chính của KS.

294

7.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức BP tài chính KS
GĐ tài chính/
Kế toán trƣởng

Thƣ ký phòng mua

Kế toán
doanh
thu

Trợ lý
kế toán
doanh

Thủ
quỹ

Thu
ngân

Kế toán
công nợ

Kế toán
thanh
toán

Kế toán
ngân
hàng

U

Kế
toán
hệ
295 thống

Trợ lý QL
máy tính

M

NV vận
chuyển

Kế toán
tổng hợp

_T

NV kho

NV
phòng
mua

QL máy
tính

TM

H

Trợ lý phòng mua

D

QL phòng mua

Kế
toán
giá

Trợ lý
kế toán
giá

NV
phòng
máy
tính

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Đi tìm bản sắc thương hiệu

Thương hiệu cần được chăm sóc thường xuyên Hầu hết các DN và chuyên gia tại cuộc hội thảo đều cho rằng, việc xây dựng thương hiệu không phải một sớm một chiều mà có ngay được và cũng không phải khi anh đã có được thương hiệu đó rồi thì nó sẽ sống mãi với thời gian.


greg morris candlestick charting explained pdf phần 3

Kể từ khi mô hình này chỉ xảy ra trong xu hướng tăng, ngày đầu tiên là một ngày dài màu trắng, hỗ trợ xu hướng. Ngày thứ hai mở ra ở trên cao của ngày trắng. Đây là một trong vài lần là cao hay thấp được sử dụng trong định nghĩa mô hình nến. Giao dịch thấp hơn trong suốt ngày ở gần dưới điểm giữa của ngày dài màu trắng.


Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

1.Định nghĩa: Điều 1 luật DNNN được Quốc hội thông qua ngày 20-41995 đã nêu: DNNN là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn thành lập và tổ chức quản lí hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội Nhà nước qui định. DN có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh. 2.Đặc điểm: -Nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội và điều tiết vĩ mô trong...


CEO tài chính, thu nhập bao nhiêu?

Sau 10 năm ngồi ở chiếc ghế giám đốc điều hành (CEO) một công ty chứng khoán nơi Nhà nước còn nắm giữ cổ phần chi phối với mức lương lúc cao nhất khoảng 10 triệu đồng/tháng, ông xin nghỉ việc vì sức khỏe. Những tưởng có thể nghỉ ngơi vài tháng, rồi kiếm việc ít căng thẳng hơn để làm. Nhưng tháng sau gặp lại, đã thấy ông ở vị trí CEO một công ty khác với mức thu nhập chừng 12.000 Đô la Mỹ/tháng. Đấy có lẽ là mức lương cao nhất trong khối chứng khoán hiện nay....


Aconite WhitepaperE-payments: Credit Cards on the Internet Richard Jewson

Commerce involves the exchange of value. By the end of 20th century, the exchange of financial value had evolved from coins, notes and other instruments to sophisticated epayment systems. In e-payments, the exchange of value is represented by the exchange of data. It is easy, fast and cheap to transfer data, but these benefits come at a cost. The physical authenticity of payment instruments such as notes and coins can be checked. In e-payments, the parties involved will probably never even see or talk to each other. Proving the authenticity of the payment, payer and payee are fundamental to the...


1 .Chương 3 KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC

Là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về NNL, để đáp ứng mục tiêu công việc tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao động nhằm đắp ứng được các nhu cầu đó.


Thiết kế kiểu dáng: Vũ khí cạnh tranh lợi hại

Một trong những vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp Viêt Nam hiện nay là, trong sản phẩm làm ra, bao nhiêu phần trăm có kiểu dáng của riêng mình, bao nhiêu phần trăm là sao chép kiểu dáng của doanh nghiệp khác?


Lecture Organizational strategies for the 21st century - Chapter 2

Chapter 2 - The external environment: Opportunities, threats, industry competition, and competitor analysis. The contents of this chapter include all of the following: Explain the importance of analyzing and understanding the firm’s external environment, define and describe the general environment and the industry environment, discuss the four activities of the external environmental analysis process,...


Quản lý Nhân sự: Chương sáu: Tuyển chọn nhân viên

I. Anh hưởng của yếu tố môi trường Môi trường bên trong Không đơn giản phải dựa vào khoa học định hướng chiến lược viễn cảnh. Tuyển mộ là tập trung ứng cử viên lại, còn tuyển chọn là xem trong số ứng cử viên đó ai là người đủ điều kiện làm việc cho công ty. Phẩm chất của nhân viên là quan trọng, tuỳ theo yếu tố thời gian và tài chính để xem xét, tuyển lựa thì phải có thời gian, trình độ, sức lực và tài chính. Nhà quản trị cần loại phẩm chất gì? Loại...


Charade of the Debt Crisis From Buffoonery to Tragedy in the Debt Folly and Euro Farceby

Thank you for downloading this free eBook. You are welcome to share it with your friends. This book may be reproduced, copied and distributed for non-commercial purposes, provided the book remains in its complete and original form, with the exception of quotes used in reviews. Your support of creative work and respect for private property are appreciated. In dealing with knotty issues, a rampant mistake involves a mix-up between the destination and the journey. For instance, the blooper applies to an entrepreneur who spends a heap of effort in refining a product even though the tinkering has scant impact on the...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lưu ý khi phỏng vấn theo nhóm
 • 03/12/2009
 • 52.532
 • 942
Tư vấn quản lý tập 1 part 5
 • 01/11/2011
 • 39.709
 • 446
PHÂN TÍCH GIỚI PHẦN 2
 • 21/11/2010
 • 34.613
 • 586

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu