Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn: Chương 1 - Trường Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn - Chương 1: Tổng quan quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái luận cơ bản về KS, quy trình mở một KS, khái niệm và nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp doanh nghiệp khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI
KHOA KHÁCH SẠN - DU LỊCH
Bộ môn: Quản trị dịch vụ KSDL

H

D

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP
DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN

TM

(HOTEL OPERATIONS

_T

MANAGEMENT)

U

M

TSMG 2711- 3(36,9)
Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ DL&LH

Năm 2016

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN
Mục tiêu chung
Trang bị những kiến thức cơ bản về QTTNDNKS; thuộc khối
kiến thức chuyên ngành trong CT đào tạo ngành QTDVDL&LH

D

Mục tiêu cụ thể

H

U

M

_T

TM

-Về kiến thức:
• Cung cấp những kiến thức khái quát về KS; quy trình mở KS và
nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp trong KS;
• Chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và quản trị vận hành
hoạt động PV tại các BP trong KS: lễ tân, buồng, thực phẩm và
đồ uống; kỹ thuật và an ninh; marketing, tài chính và nhân sự.
- Về kỹ năng:
 Tạo kỹ năng lập và triển khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn
đề quản trị DN;
 Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch KD;
 Hoạch định và triển khai các tác nghiệp cơ bản;
 Kỹ năng làm việc nhóm, làm báo cáo, trình diễn vấn đề.

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN

2

Quản trị tác nghiệp tại BP lễ tân

3

Quản trị tác nghiệp tại BP buồng

4

Quản trị tác nghiệp tại BP TP&ĐU

5

Quản trị tác nghiệp tại BP kỹ thuật và an ninh

6

Marketing khách sạn

7

Quản trị tài chính và thông tin khách sạn

8

Quản trị nhân lực khách sạn

U

M

_T

TM

H

Tổng quan về QTTNDNKS

D

NỘI
DUNG
HỌC
PHẦN

1

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUÔC

03

[1]. Denny G. Rutherford, Michael J. O‟Fallon (2009),

TM

H

D

Quản lý và vận hành khách sạn (Hotel Management and
Operations, Edition: 4nd - Sách dịch của Ban Quản lý dự
án Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do Cộng
đồng châu Âu tài trợ), Nxb Lao động (TLTK chính).

M

_T

[2]. Nguyễn Doãn Thị Liễu (2011), Giáo trình Quản trị tác
nghiệp doanh nghiệp du lịch - Trường Đại học Thương
mại, Nxb Thống kê.

U

[3]. Michael J. Boella - Seteven Goss - Turner (2007),
Quản lý nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp khách
sạn (Human Resource Management in the Hospitality
Industry - Sách dịch của Ban QL dự án Phát triển nguồn
nhân lực DL Việt Nam do Cộng đồng châu Âu tài trợ),
Nxb Lao động

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP DN KHÁCH SẠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO KHUYẾN KHÍCH

TM

H

D

[4]. Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương
(2008), Giáo trình Quản trị kinh doanh
khách sạn, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.
[5]. Lục Bội Minh (1998), Quản lý khách sạn
hiện đại, Nxb Chính trị quốc gia

_T

M

[6]. Nguyễn Thị Tú (2005), GT Nghiệp vụ phục
vụ khách sạn, NXB Thống kê

U

[7] http://vtos.esrt.vn/ (bộ tiêu chuẩn VTOS)
[8]. Website: Vietnamtourism.gov.vn

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Lecture Business research methods (12/e): Chapter 10 - Donald R. Cooper, Pamela S. Schindler

Chapter 10 - Surveys. After studying this chapter you will be able to understand: The process for selecting the appropriate and optimal communication approach, factors affect participation in communication studies, sources of error in communication studies and how to minimize them, major advantages and disadvantages of the three communication approaches, why an organization might outsource a communication study.


Quản trị doanh nghiệp với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam

Bài viết Quản trị doanh nghiệp với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam cung cấp bằng chứng thực nghiệm và làm sáng tỏ về nhận thức tác động của quản trị doanh nghiệp với kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam.


Vài chỉ số tiêu dùng của người Á Châu

Không chắc chắn về tương lai, tiết kiệm mà muốn có nhiều tiền hơn. Đó là những phát hiện mới nhất của Grey Group châu Á – Thái Bình Dương trong cuộc khảo sát người tiêu dùng chấu Á có tên là Eye on Asia 2009. Nghiên cứu này tập trung vào hy vọng và mơ ước của người dân tại 16 quốc gia tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.


Mười điều chẳng ai nói với nhân viên mới

Tham khảo tài liệu 'mười điều chẳng ai nói với nhân viên mới', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng môn học Quản trị sản xuất và dịch vụ - Chương 2: Forecasting

Bài giảng "Quản trị sản xuất và dịch vụ - Chương 2: Forecasting" trình bày các nội dung: Thực chất vai trò của dự báo trong SX, các phương pháp dự báo N/cầu, giám sát và kiểm soát dự báo, ra quyết định trong điều kiện không xác định. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quảng cáo vi deo - Phương thức thu hút mới của các trang web

Tham khảo tài liệu 'quảng cáo vi deo - phương thức thu hút mới của các trang web', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


"Đánh hơi" người tài

Trong “Tam quốc chí” có câu: “Muốn thành công thì phải có tài, muốn mở rộng sự nghiệp cũng phải có tài”. Khi mà yếu tố nhân lực - trong đó người tài là mấu chốt - trở thành hạt nhân của khả năng cạnh tranh như hiện nay, thì một trong những đòi hỏi tất yếu đối với nhà lãnh đạo là phát hiện và sử dụng người tài. Nhận biết người tài Trong hằng hà sa số các đơn xin việc, các ứng cử viên thì ai là người có tài năng thực sự? Chúng ta vẫn thường nghe...


Bảy ứng dụng quan trọng của định giá thương hiệu

Ban đầu người ta phát triển các kỹ thuật định giá thương hiệu nhằm phục vụ cho các họat động liên kết và sát nhập. Xác định được giá trị của thương hiệu sẽ giúp công ty tính được chính xác giá trị của toàn bộ doanh nghiệp. Kể từ đó công tác định giá đã góp thêm những phần quan trọng vào các kĩ thuật quản lí chiến lược.


CANNOT MAKE IT TO MEETING: PLEASE RESCHEDULE

Các mẫu thư tiếng Anh sử dụng trong quản lý nhân sự - CANNOT MAKE IT TO MEETING: PLEASE RESCHEDULE


The Fat-Burning Bible 28 Days of Foods, Supplements, and Workouts That Help You Lose Weight phần 8

Đối với 200.000 năm đầu tiên của sự tồn tại của nhân loại, căng thẳng là một cơ chế hữu ích mà tổ tiên của chúng ta về thể chất chuẩn bị để tiêu diệt động vật hoang dã làm thực phẩm, chạy cho cuộc sống của họ, chống


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Digital Business System phần 4
 • 13/11/2011
 • 41.254
 • 674
Quản trị chất lượng 5.7.
 • 15/11/2010
 • 32.997
 • 824

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu