Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 9 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 9: Quản trị chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng, đánh giá chất lượng sản phẩm, các công cụ kiểm soát chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
Chương 9
QUẢN
LÝ CHẤT LƯỢNG
U
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

U

U
M
_T

M
T
DH

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

TM

U

U
U
M
M
M
Nội dung
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D Tổng quan về chất lượng
D và quản lý chất lượng
 9.1

U

 9.2 Hệ thống đảm bảo chất lượng

U

U

U
M
_T

M
T
DH

U
M
_T

M
T
DH

 9.3 Đánh giá chất lượng sản phẩm

U
M
_T

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D

 9.4 Các công cụ kiểm soát chất lượng

M
T
DH

U
M
T

U
M
T

TM

9.1. Tổng quan về chất lƣợng và
U
U
U
M
M
M
quản_lý
chất
lƣợng
T
T
T
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
9.1.1
Khái
niệm
về
chất
lượng
D
D
D

U

9.1.2 Chi phí cho chất lượng
9.1.3 Quản lý chất
U lượng

M
T
_

M
T
DH

U

U

U
M
_T

M
T
DH

U
M
T

U
M
_T

M
T
DH

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

TM

9.1.1. Khái niệm về chất lượng
U  Có nhiều quan
U
U
M
M
M
điểm

khái
niệm
khác
nhau
về
chất
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
lượng
H
H
H
D
D
D
 « Chất lượng là mức độ của một tập hợp các đặc tính

vốn có đáp ứngU
các yêu cầu ».
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
 « đặc tính
» đề cập tới tính năng,
độ tin cậy, tínhM
thẩm
M
M
T
T
T
H
H
H
mỹ,
D sự thích hợp, khảDnăng sử dụng…« vốn
D có » nghĩa
là tồn tại sẵn, thường trực trong sản phẩm, dịch vụ.
»U
là các yêu cầu và nhuUcầu của khách
U « các yêu cầu
M
M
M
T
T
T
hàng. M_
M_
M_

U

U

T
H
D

T
H
D

U
M
T

T
H
D

U
M
T

TM

U

U
U
M
M
M
Ý nghĩa
của
chất
lƣợng
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

U
M
_T

M
T
DH

U

U

U
M
_T

M
T
DH

U
M
T

U
M
_T

M
T
DH

M
T
M_

T
H
D

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

TM

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Hợp đồng ngoại thương kinh doanh

Tài liệu "Hợp đồng ngoại thương kinh doanh" trình bày về một số điểm cần lưu ý khi soạn thảo, ký kết hợp đồng ngoại thương; nội dung các điều khoản của một hợp đồng ngoại thương... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết hơn.


Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Lê Thị Hạnh

Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Trả công lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về tiền lương, các hình thức trả lương, quy trình định giá công việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Resizing The Organization 19

Resizing The Organization 19. This book seeks to provide executives with useful insights, tools, guidelines, principles, and lessons learned about organizational transition and change.


Giáo trình hình thành phương pháp hạch toán kế toán và một số giải pháp chủ yếu p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành phương pháp hạch toán kế toán và một số giải pháp chủ yếu p7', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Samsung Một cú phóng đến các vì sao

Được bắt đầu từ công ty xuất khẩu năm 1938, nhưng mau chóng có nhiều dạng. Samsung được Lee Byung Chul thành lập năm 1953. Tập đoàn Samsung, trước đây là tài phiệt ("Chaebol"), có hơn 400.000 công nhân trên toàn thế giới và chế tạo ra, đồ điện tử,hóa chất, ngành buôn bán, kinh doanh khách sạn, công viên giải trí, xây dựng những nhà chọc trời, dệt vải, làm thức ăn, v.v.


Hoàn thiện công tác giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Bài viết Hoàn thiện công tác giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước bao gồm những nội dung về thực trạng doanh nghiệp NN giai đoạn 2005 - 2010; hạn chế từ công tác giám sát và đánh giá;... Mời các bạn tham khảo.


Lecture Business marketing: Connecting strategy, relationships, and learning (4/e): Chapter 4 - Dwyer, Tanner

Chapter 4 - Organizational buyer behavior. In this chapter, students will be able to understand: Selling business to business successfully, buying determinants theory, buying center roles, dimensions of buying centers, time fragmentation influences seller’s marketing efforts, overcoming risk,....


Business edge – Kiểm soát nguồn lực vật chất

Tài liệu “Business edge – Kiểm soát nguồn lực vật chất” được biên soạn dành cho các chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích trang bị cho họ những công cụ và kiến thức quản lý cơ bản. Ngoài ra các nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các sinh viên nghiên cứu lĩnh vực quản trị cũng có thể tham khảo tài liệu này


Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh part 1

1.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa 1.1.3 Đối tượng và nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh 1.1.4 Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh. 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả phân tích 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SXKD 1.2.1 Phương pháp phân tích chi tiết 1.2.2 Phương pháp so sánh 1.2.3 Phương pháp liên hệ 1.2.4 Phương pháp phân tích nhân tố (phương pháp loại trừ) 1.2.5 Phương pháp hồi qui 1.3 TỔ CHỨC CÔNG...


FINANCE AND ACCOUNTING (Cantonese and Mandarin)

The first edition of this book was published in 1992, and the second edition in 1997. Both editions, hardback and paperback, have been highly successful and have sold many, many copies. In addition, the book has been translated into Chinese (Cantonese and Mandarin), French, Indonesian, Portuguese, and Spanish. We are delighted that so many readers in various countries have found this book useful. Now, the entire book has been updated for the third edition.


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Market neutral strategies phần 8
 • 13/11/2011
 • 57.203
 • 922
Tính toán hệ số k
 • 20/10/2009
 • 95.762
 • 428
Lật ngược tình thế
 • 19/11/2010
 • 32.291
 • 727

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu