Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị sản xuất: Chương 2 - Đại học Thương mại

Bài giảng "Quản trị sản xuất - Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về dự báo nhu cầu sản phẩm, các phương pháp dự báo định tính, các phương pháp dự báo định lượng, đo lường và kiểm soát sai số của dự báo nhu cầu sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

U

U
U
M
M
M
T
T
T
Chương
2
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM
U
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D

U

U

U
M
_T

M
T
DH
19

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D
U
M
T

9/26/2017

TM

U NỘI DUNG
U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D phẩm
D
2.1. Khái quát vềDdự báo nhu cầu sản

phương
pháp dự báo U
định tính
U 2.2. Các T
U
M
M
M
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
2.3.
Các
phương
pháp
dự
báo
định
lượng
H
H
H
D
D
D

2.4. Đo lường và kiểm soát sai số của dự
U
U
M
M
M
báo nhu_cầu
T sản phẩm _T
T
_

U

U

M
T
DH
20

M
T
DH

U
M
T

M
T
DH

U
M
T

9/26/2017

TM

U 2.1. Khái Tquát
Uvề dự báo nhu
U
M
M
M
cầu
sản
phẩm
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
2.1.1. Khái niệm

U

Udự báo nhu cầu sảnM
U
2.1.2. Vai tròM
của
phẩm
T
_
M

M
T
M_

T
T
T
2.1.3.
Các yêu cầu đối với
công
tác dự báo nhu cầu
sản
H
H
H
D phẩm
D
D
2.1.4. Các loại dự báo nhu cầu sản phẩm

U

U

T
_
M

U
U
M
M
M
T
T
T
_
_
2.1.5.M
Các
nhân tố ảnh hưởngM
đến
dự báo nhu cầu sảnM_
T
T
T
H
H
H
D
D
D phẩm
21

U
M
T

U
M
T

9/26/2017

TM

U

U

U

U

U
U
M
M
M
T
T
T
Dự
báo
nhu
cầu
SP
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
 Döï baùo laø khoa hoïc vaø ngheä thuaät tieân

ñoaùn nhöõngUsự việc seõ xaûy ra U
trong töông
M
M
M
T
T
T
_
_
laiTM_
M
M
T
T
H
H
H
D Dự báo nhu cầu D
Dlượng
sản phẩm là dự đoán
sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp phải
U
U
chuẩn bị
để
đáp
ứng
nhu
cầu
bán
ra của DN TM
M
M
T
T
_
_
_
M
M
M
T tương lai HT
Htrong
HT

D

D

U
M
T

D

U
M
T

TM

U

U
U
M
M
M
Hậu quả
của
dự
báo
không
chính
xác
T
T
T
_
_
_
M
M
M
T
T
T
H
H
H
D
D
D
Sản xuất dư
thừa/Thừa kho bãi

U

U
M
_T

M
T
DH

U
M
_T

M
T
DH

Dự báo
thừa

M
T
M_

T
H
D

Nhu
cầu

U

U

Lãng phí, hư hỏng, không
dùng được, chi phí kho
bãi cao

U
M
_T

M
T
DH

Sản xuất thiếu
/Thiếu kho bãi

12-23

U
M
T

U
M
M
T
T
_
_
M
M
T
T
H
H
D
D

Dự báo
thiếu

Nhà phân phối

Chậm giao, hết hàng và
chi phí thiếu hàng, chi phí
vận chuyển cao

U
M
T
TVT

TM

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

Introduction To Survey Quality

Survey research is a thriving industry worldwide. Rossi et al. (1983) estimated the gross income of the industry in the United States alone to be roughly $5 billion, employing 60,000 persons. There are no current estimates, but the market for survey work has only continued to grow in the last two decades. Accompanying this growth are revolutionary breakthroughs in survey methodology. The field of cognitive psychology has dramatically changed how survey researchers approach the public to request participation in surveys, and how they design questionnaires and interpret survey findings....


Bài giảng học phần Quản trị thương hiệu: Chương 1 - ThS. Nguyễn TIến Dũng

Bài giảng "Quản trị thương hiệu - Chương 1: Tổng quan về thương hiệu và quản trị thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thương hiệu, vai trò và chức năng của TH, vai trò và nội dung của công tác quản trị TH trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tự trắc nghiệm về khả năng thuyết phục và động viên mọi người

Năng khiếu thuyết phục, động viên mọi người của bạn ở mức độ nào? Các kỹ năng và phong cách giao tiếp là những yếu tố quyết định khả năng đó của bạn. Một số người sinh ra đã có các khả năng này, nhưng hầu hết chúng ta đều không được may mắn như vậy. Bạn có thể cải thiện tính hiệu quả của vai trò lãnh đạo và thuyết phục của bản thân bằng cách tìm hiểu và sử dụng một số các kỹ thuật và nguyên tắc giao tiếp đơn giản bằng cách làm bài trắc...


Mô tả công việc của lái xe

Các công việc của một lái xe trong công ty cần phải thực hiện.


Si mon - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - phương pháp trực tiếp


Chiến lược mua thương hiệu

Việc Công ty Cổ phần Kinh Đô mua lại thương hiệu kem Wall's cùng toàn bộ nhà máy, dây chuyền sản xuất của nhà máy kem Wall's của Tập đoàn Unilever đã được các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đánh giá cao.


Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - Ths. Đồng Thị Văn Hồng

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp này gồm 14 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta.


PHẦN 1: CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH

Nếu bạn muốn tạo ra sự khác biệt, nếu bạn muốn tạo ra một công ty có thể tạo dựng một tương lai mà cả khách hàng, nhân viên, các cổ đông của công ty và cả xã hội đều được hưởng lợi và tốt đẹp hơn thì hãy bắt đầu với chiến lược Đại dương xanh. Chiến lược Đại Dương Xanh là gì? Các tác giả đã giải thích bằng cách so sánh với chiến lược Đại Dương Đỏ, tức là lối suy nghĩ thông thường:...


Personality Rights in European Tort Law

.Personality Rights in European Tort Law This volume provides a comprehensive analysis of civil liability for invasion of personality interests in Europe. It is the final product of the collaboration of twenty-seven scholars and includes case studies of fourteen European jurisdictions, as well as an introductory chapter written from a US perspective. The case studies focus in particular on the legal protection of honour and reputation, privacy, self-determination and image. This volume aims to detect hidden similarities (the ‘common core’) in the actual legal treatment accorded by different European countries to personal interests which in some of these countries qualify...


Giáo trình phân tích phương pháp quản lý nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp về số lượng p5

Quản lý nguồn nhân lực II. Tiền lương cán bộ, công chức III. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức IV. Về đạo đức cán bộ, công chức,Do đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam, đội ngũ cán bộ công chức bao gồm toàn bộ những người làm việc trong các cơ quan công quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - x∙ hội và các tổ chức sự nghiệp


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

A Fairy Tale Contract T.J. Seitz
 • 27/08/2012
 • 31.753
 • 343
Lãnh đạo khác ông chủ
 • 06/03/2009
 • 48.875
 • 521

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu