Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị bất động sản

Nội dung bài giảng của thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng trình bày về một số khái niệm và vai trò của quản trị bất động sản, các nội dung cơ bản của hoạt động quản lý bất động sản, thiết lập kế hoạch quản trị một dự án bất động sản, một số loại hợp đồng và văn bản liên quan đến quản trị bất động sản và quản trị một số bất động sản điển hình.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Quản trị bất động sản Bài giảng Quản trị bất động sản Bài giảng Bất động sản, Quản trị bất động sản, Hoạt động quản lý bất động sản, Dự án bất động sản, Một số loại bất động sản điển hình
4.1 5 94
 • 5 - Rất hữu ích 6

 • 4 - Tốt 88

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Trư ng H Tài chính – Marketing
Khoa Th m nh Giá

QU N TR B T

NG S N

Trình bày: Ths. Nguy n Ti n Dũng

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

01

GI I THI U MÔN H C
M c tiêu môn h c:
Cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c cơ b n nh t v vi c
qu n lý khai thác tài s n b t ng s n nói chung cũng như qu n
lý khai thác tòa nhà văn phòng, chung cư nói riêng.
Phân b th i gian:
T ng s gi :
Gi ng:
Th o lu n, bài t p:

45 ti t
25 ti t
20 ti t

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

02

GI I THI U MÔN H C
Mô t n i dung:
Chng 1: D n nh p: gi i thích và ti p c n m t s khái ni m và vai trò
c a qu n tr b t ng s n;
Chng 2: N i dung qu n tr b t ng s n:
c p n các n i dung
cơ b n c a ho t ng qu n lý b t ng s n. Bao g m qu n lý và chăm
sóc khách hàng, an ninh, v sinh, qu n lý h th ng k thu t, giám sát ….
Chng 3: Thi t l p k ho ch qu n tr : các bư c ti n hành trong vi c
ti p c n và lên k ho ch qu n tr m t d án b t ng s n.
Chng 4: M t s lo i h p
ng và văn b n liên quan n qu n tr
b t
ng s n: Hư ng d n cách áp d ng, nôi dung cơ b n và các phương
pháp so n th a m t s lo i h p ng, văn b n liên quan n công tác
qu n tr b t ng s n.
Chng 5: Th c hành: Qu n tr m t s b t
ng s n i n hình: Quy
trình qu n lý cho t ng lo i hình b t ng s n tuy theo c thù riêng, bao
g m: chung cư, cao c văn phòng, trung tâm thương m i, khu nhà …..
Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

03

GI I THI U MÔN H C
Tài li u tham kh o:
Lu t kinh doanh b t ng s n
Lu t nhà 2005;
Ngh nh s 90/2006/N -CP v vi c Quy nh chi ti t và hư ng
d n thi hành Lu t Nhà do Chính ph ban hành;
Ngh nh s 153/2007/N -CP v vi c quy nh chi ti t và hư ng
d n thi hành Lu t Kinh doanh B t ng s n do Chính ph ban
hành;
Quy ch qu n lý nhà chung cư do B Xây D ng ban hành;
Property Management by Robert C. Kyle
Các tài li u v Property management

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

04

CHƯƠNG 1: D N NH P
1.1 Khái ni m v qu n tr b t

ng s n

1.2 T i sao ph i qu n tr b t

ng s n?

1.3

i tư ng c a qu n tr b t

1.4 Qu n tr B S theo quy

ng s n

nh c a pháp lu t VN

1.5 Tình hình qu n lý B S t i VN hi n nay

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

07

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 7 - GV. Trần Tiến Khai

Chương 7 Tài trợ và thế chấp bất động sản thuộc bài giảng nguyên lý bất động sản, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Giới thiệu, thế chấp bất động sản theo luật dân sự, các khái niệm về tài trợ bất động sản, cơ chế cho vay thế chấp, các cách cho vay thế chấp.


Những lợi ích trong đầu tư Bất động sản

Bất động sản hiện đang là mảnh đất màu mỡ được rất nhiều người quan tâm. Có rất nhiều người đã trở thành tỉ phú nhờ biết cách đầu tư vào bất động sản. Vậy những lợi ích mà đầu tư bất động sản mang lại là gì? Tại sao hiện nay lại có nhiều người đổ xô đầu tư vào bất động sản? - Lợi tức là lợi ích cơ bản của rất nhiều loại dự án. Nhà đầu tư sẽ có lợi ích từ việc sở hữu mảnh đất bằng việc thu được lợi tức nếu lợi ích kinh...


Re Academic Press Private Real Estate Investment_5

Tham khảo tài liệu 're academic press private real estate investment_5', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mối liên hệ Tài chính-Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam

Bất kỳ một sản phẩm BĐS nào cũng đều được hình thành từ một nguồn tài chính nào đó, có thể từ nguồn tích lũy, tiết kiệm của tổ chức, cá nhân, có thể từ nguồn vay ngân hàng, vay tổ chức, vay cá nhân, gia đình,


Real Estate Economics and Finance

Tài liệu tham khảo về Bất động sản Kinh tế và Tài chính (Tài liệu bằng tiếng anh. Đây là một trong số những tài liệu giúp các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán... có thêm tài liệu để học tập và nghiên cứu. chúng các bạn đạt kết quả học tập tốt.


GIÁO TRÌNH ĐỊNH GIÁ ĐẤT - TS. HỒ THỊ LAM TRÀ - 4

C1 = 0,145 triệu đồng/năm C2 = 0,750 triệu đồng/năm Trong thời gian cho thuê ngôi nhà đó, phí quản lý tính theo 3% tiền thuê năm, thì: C3 = 69,8 x 3% = 2,094 triệu đồng/năm Tính toán phí duy tu, theo quy định của điạ phương, phí duy tu là 1,5% giá trị hiện hành của toà nhà. Căn cứ vào điều kiện trên, giá trị hiện hành của toà nhà là: 2 × 34 x 2 × (1 − 0,012 × 15) = 111,52 triệu đồng C4 = 111,52 × 1,5% = 1,673 triệu đồng/năm Tính toán...


Property Estate Modelling and Forecasting_6

Tham khảo tài liệu 'property estate modelling and forecasting_6', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI( LAND CLASSIFICATION ) BÀI 8

ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM : Hồng, sông Cửu Long, sông Thái Bình, hạ Lưu sông Thu Bồn, hạ lưu sông Ba Đất có độ phì trung bình (7điểm) : đất phù sa của các sông khác; đất phèn ít và phèn trung bình, đất mặn ít và mặn trung bình của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long Đất có độ phì thấp (5 điểm) : đất phù sa úng nước, đất xám, đất


The Introduction of Real Estate Investment Trusts [REITs] in Germany

To continue the flats and houses price data sets from 1994 to 1999 (latest year data available), the author sought to rebuild the pre-1995 LGA’s median prices from surburb prices. The Department of Human Services (Victoria) has documented the suburbs within each pre-1995 LGA. But reconstructing prices by LGA on the basis of this document proved not sufficiently accurate for the continuity of the flats and houses price data sets: comparison of the overlapping time period (1989-1994) showed material differences. However, researchers at Swinburne University have correlated postcodes with pre- 1995 LGAs. Using Australia Post’s internet site to identify these postcodes , and the Melways street directory,...


Bất động sản dễ “sốc” vì thiếu vốn

Lâu nay, nguồn vốn cho cả đầu vào lẫn đầu ra trên thị trường bất động sản vẫn được cho là dựa quá nhiều vào ngân hàng. Với thông điệp thu hẹp tín dụng đối với lĩnh vực phi sản xuất vừa được ngành ngân hàng phát đi, thì việc cả chủ đầu tư lẫn khách hàng trong lĩnh vực địa ốc sẽ phải đối mặt với khó khăn là một điều hiển hiện trong phần lớn các nhận định về diễn biến thị trường năm nay. Cả giới đầu tư lẫn cơ quan quản lý khi đánh giá thị trường...


Tài liệu mới download

Bệnh Viêm phổi ở trẻ em
 • 28/09/2012
 • 63.497
 • 131
Tên Sát Nhân Có Tài Mở Khóa
 • 21/05/2013
 • 16.389
 • 881
Cái Chết Cô Ca Sĩ Trẻ
 • 19/05/2013
 • 72.145
 • 822

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Apartment Hunting Guide
 • 07/12/2012
 • 41.331
 • 643
INVESTING IN REITs PART 3
 • 04/09/2010
 • 96.663
 • 456

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu