Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Hệ điều hành: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng môn Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý process và thread" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm process; tạo, xóa process, trạng thái process, khái niệm thread, lập lịch chạy các process, các phương pháp lập lịch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH
Chương 2

QUẢN LÝ PROCESS & THREAD
1.1 Khái niệm process
1.2 Tạo, xóa process
1.3 Trạng thái process
1.4 Khái niệm thread
1.5 Lập lịch chạy các process
1.6 Các phương pháp lập lịch
Tài liệu tham khảo : chương 2, sách "Modern Operating Systems",
Andrew S. Tanenbaum: , 2nd ed, Prentice Hall
Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 1

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

2.1 Giới thiệu process
‰
‰

‰

Chương tr nh (program) = danh s ch c c lệnh để giải quyết
một vấn đề n o đ , được cất tr n đĩa dưới dạng file.
Khi chương tr nh được nạp v o RAM v CPU bắt đầu thi h nh
chương tr nh ở điểm nhập th chương tr nh trở th nh process,
CPU thực thi hết lệnh n y đến lệnh kh c từ tr n xuống hay
theo sự điều khiển của lệnh đang thực thi.
Process gồm 2 thành phần chính : danh sách các lệnh cấu
thành thuật giải của chương trình và dữ liệu. Process tuần tự
chỉ chứa 1 luồng thi h nh lệnh cho 1 chương tr nh từ điểm
nhập đến điểm kết th c.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 2

1

Giới thiệu process
Mỗi process có 1 vùng nhớ riêng, thường được chia thành các
vùng thông tin khác nhau như sau :
- Vùng code : chứa danh sách mã lệnh
của chương trình.
- Vùng static data : chứa các biến dữ liệu
được khai báo tường minh trong chương
trình.
- Vùng dynamic data : chứa các vùng
nhớ dữ liệu được cấp phát động (thông
qua new, maloc…). Kích thước vùng
này biến động theo thời gian.
- Vùng stack : phục vụ cho việc gọi hàm
trong chương trình. Kích thước vùng
này biến động theo thời gian.

Code

Static data
Dynamic data

Stack
Môn : Hệ điều hành
Chương1 2: Tổng
: Quản
lý process
& thread
Chương
quát
về hệ điều
hành
Slide 3

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Giới thiệu process

(a) Góc nhìn vật
lý : từng thời điểm
CPU chỉ chạy 1
process.
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

(b) Góc nhìn user
: 4 process đang
chạy song hành.

(c) đồ thị chạy
của từng process
theo thời gian.
Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 4

2

Giới thiệu process
Trình lập lịch (Scheduler) là 1 module chức năng của HĐH, nó sẽ

điều khiển việc chạy các process theo thời gian để thỏa mãn các
tiêu chí xác định mà HĐH cần thực hiện.

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 5

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

2.2 Tạo process
Một process mới được tạo ra từ các sự kiện sau :
1. Do hệ thống tự tạo theo nhu cầu quản lý hệ thống (thường đây
là các process hệ thống được tạo lúc khởi động HĐH).
2. Do người dùng kích hoạt chạy 1 phần mềm.
3. Do thuật giải của 1 phần mềm đang chạy, nó gọi dịch vụ
CreateProcess để tạo process mới theo yêu cầu riêng.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 6

3

Xóa process
Một process sẽ bị xóa từ các sự kiện sau :
1. Nội tại :
1. Khi chương trình chạy đến lệnh kết thúc bình thường của
giải thuật.
2. Khi chương trình chạy đến lệnh gây lỗi mà người lập trình
trù liệu.
3. Khi chương trình chạy đến lệnh gây lỗi mà người lập trình
không trù liệu, trong trường hợp này hệ thống sẽ phát hiện
lỗi và xóa process.
2. Bên ngoài : do process khác yêu cầu hệ thống giết.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 7

Cây phân cấp các process
Miêu tả mối quan hệ “tạo mới” giữa các process :
Một cây process (process tree)
ƒ A đã tạo hai process con : B và C
ƒ B đã tạo ba process con : D, E, và F
Linux dùng khái niệm “process group” để quản lý cây process.
Windows không quản lý cây process, mọi process đầu ngang cấp.

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 8

4

2.3 Trạng thái process
Theo thời gian hoạt động, process sẽ thay đổi trạng thái. Có 2 cấp
độ trạng thái :
ƒ Trạng thái vĩ mô : do HĐH đặt ra để quản lý process.
ƒ Trạng thái vi mô : trạng thái chi tiết sau từng lệnh máy được thực thi.

Thường có 3 trạng thái vĩ mô phổ biến : Running (đang chíếm CPU
và chạy), Ready (chờ CPU để chạy), Blocked (bị giam vì chờ I/O).
Các sự kiện gây ra chuyển trạng
thái :
1. thực hiện I/O tốc độ chậm
2. Chạy hết khe thời gian
3. Được chọn để chạy khe thời
gian kế.
4. I/O sẵn sàng phục vụ.
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 9

Trạng thái vi mô của process

Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn : Hệ điều hành
Chương 2 : Quản lý process & thread
Slide 10

5

Tài liệu cùng danh mục Hệ điều hành

Triển khai Vista – Phần 6: Sử dụng Windows SIM

Loạt bài về tự động triển khai Windows Vista trên các máy trạm sẽ được tiếp tục bằng giới thiệu cách sử dụng công cụ Windows System Image Manager (Windows SIM) để tạo và chỉnh sửa các file answer.


Khởi động nhanh cho PC

Bài viết hướng dẫn các bạn cách khởi động nhanh cho PC. Máy tính sẽ mất nhiều thời gian khởi động sau khi bạn tải về hàng tá ứng dụng chạy lúc bật máy. Để làm cho máy tính khởi động nhanh, bạn chỉ cần dành chút thời gian tắt bớt ứng dụng và dịch vụ chạy lúc khởi động.


Hỏi - Đáp những vấn đề thường gặp về máy tính và Windows

Khi sử dụng máy tính, chắc chắn đôi khi bạn sẽ bắt gặp phải một số vấn đề khó giải quyết. Bài viết sau đây sẽ trả lời một số thắc mắc thường gặp của người dùng. Sao chép ổ cứng Hỏi : Tôi vừa cài đặt PC của mình và em trai. Nhưng sau khi mất công cài từng phần mềm vào máy mình, tôi lại phải làm những bước tương tự cho máy em trai tôi. Liệu có cách nào để chỉ cần copy ổ cứng trên máy tôi vào một ổ rỗng, sao cho phần cứng sau...


Windows 8: Những ứng dụng hay

Những ứng dụng hay trên Windows 8 Bản thử nghiệm hệ điều hành mới của Microsoft đã vượt mốc 1 triệu lượt tải ngay trong ngày đầu tiên. Một trong những điểm mới của nền tảng này chính là kho ứng dụng. Microsoft đang tiếp tục phát triển những ứng dụng miễn phí và thú vị giúp mọi người dễ dàng tìm kiếm. Windows 8 trên máy tính có thể chạy được tất cả các chương trình hoạt động trên Windows 7. ...


Tùy Chỉnh Màn Hình Đăng Nhập Windows 7

Tất cả những gì bạn cần làm là thay đổi một giá trị registry duy nhất và đặt tập tin ảnh vào vị trí chuẩn. Bật tính năng tùy chỉnh ảnh nền Tính năng này mặc định bị tắt, do đó bạn sẽ phải kích hoạt nó từ Registry Editor. Bạn cũng có thể sử dụng Group Policy Editor nếu có một phiên bản Windows Professional. Khởi chạy Registry Editor bằng cách gõ regedit vào hộp tìm kiếm trong menu Start và nhấn Enter....


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT & TỐI ƯU HÓA Windows XP - Phần 2

CÀI ĐẶT 18/ Liệu có nên cài thử XPPE trên máy ảo (virtual machine) trước khi cài lên máy thật ? - Cũng được, tuỳ bạn quyết định. Nếu muốn cài thử XPPE trên máy ảo, bạn nên dùng phần mềm giả lập máy ảo VMwareWorkstation. - Thật ra, còn có 1 phần mềm giả lập máy tính khác, khá nổi tiếng, đó là VirtualPC của hãng MS. Tuy nhiên, những phiên bản càng về sau (từ VirtualPC 2004 trở đi), VirtualPC không còn hỗ trợ nhiều HĐH nữa, nó chỉ hỗ trợ duy nhất dòng HĐH Windows mà...


Vô hiệu hoá phím Caps Lock trong Windows 7

Phím Caps Lock trên bàn phím thường sử dụng cho những người hay viết chữ in hoa. Tuy nhiên không phải ai cũng thường xuyên sử dụng phím này, và đôi lúc thao tác nhầm rất hay bật phím này lên đôi khi làm bạn khó chịu. Cách sau sẽ giúp bạn vô hiệu hoá phím Caps Lock trong Windows 7 để không làm phiền bạn. Bước 1: Bạn truy cập vào menu Start và gõ vào khung Search từ khoá regedit rồi bấm phím Enter.


Operating System Concepts - Chapter 19: Real-Time Systems

System Characteristics Features of Real-Time Systems Implementing Real-Time Operating Systems Real-Time CPU Scheduling VxWorks 5.x To explain the timing requirements of real-time systems To distinguish between hard and soft real-time systems To discuss the defining characteristics of real-time systems To describe scheduling algorithms for hard real-time systems .Overview of Real-Time Systems A real-time system requires that results be produced within a specified deadline period. An embedded system is a computing device that is part of a larger system (I.e. automobile, airliner.)...


Windows XP Tips part 18

Để ghi các file này lên đĩa CD. Nếu đổi ý muốn bỏ file nào thì tô chọn file đó và chọn lệnh Delete temporary files (xóa các file tạm) để xóa nó khỏi thư mục tạm. Nhấn nút Next để tiếp tục.Có thể đặt tên cho CD. Nhấn nút Next để bắt đầu ghi. Sau khi ghi xong, ổ ghi sẽ tự động đẩy đĩa ra (nếu bạn thiết đặt thông số mặc định). Một thông báo xuất hiện hỏi bạn muốn kết thúc hay ghi các dữ liệu vừa chọn lên một CD khác. Nếu muốn kết thúc,...


Thủ thuật tạo điểm Refresh trên Windows 8

Tính năng Refresh và Reset là những tính năng lần đầu tiên xuất hiện trên Windows 8. Với những tính năng Refresh, bạn có thể nhanh chóng làm mới hệ thống mà không làm mất dữ liệu cũng như các thiết lập hệ thống như đối với ghost lại windows. Để bắt đầu tạo điểm Refresh cho hệ thống, trên màn hình Start, chuyển sang chế độ All Apps (bấm chuột phải vào vùng trống và chọn All Apps) sau đó bấm chuột phải vào Command Prompt rồi chọn Run as administrator để bật cửa sổ CMD với quyền quản...


Tài liệu mới download

QCVN 04:2009/BTNMT
 • 26/12/2017
 • 36.020
 • 624

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mã Hamming
 • 10/06/2011
 • 38.600
 • 411
Quản lý bộ nhớ
 • 14/10/2009
 • 52.262
 • 173
Semantic Web Technologies phần 5
 • 04/11/2011
 • 97.430
 • 610

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu