Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương XV - ThS. Trần Đức Thìn

Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương XV trình bày các các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt như thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt, án treo, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, xóa án tích.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương XV - ThS. Trần Đức Thìn Bài giảng Luật Hình sự Việt Nam: Chương XV - ThS. Trần Đức Thìn Luật Hình sự Việt Nam, Luật đại cương, Thi hành bản án, Xoá án tích, Luật Việt Nam, Thời hạn thi hành án
4.1 5 1284
 • 5 - Rất hữu ích 175

 • 4 - Tốt 1.109

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CHƯƠNG XV CÁC CHẾ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT
 2. CÁC CHẾ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT u CÁC CHẾ ĐỊNH NÀY THỂ HIỆN TINH THẦN NHÂN ĐẠO CỦA LHS. CÁC CHẾ ĐỊNH LOẠI NÀY GỒM: y THỜI HIỆU THI HÀNH BẢN ÁN; y MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT; y GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT; y ÁN TREO; y
 3. 1. Thời hiệu thi hành bản án u Thời hiệu thi hành bản án (THTHBA) hình sự là thời hạn do luật định, mà khi hết thời hạn đó, người bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên. y Lý do bản án HS có hiệu lực nhưng không được thi hành: Bị thất lạc; Bị bỏ quên y Thời hạn chấp hành dài hay ngắn tuỳ thuộc vào: Loại HP đã tuyên; Mức hình phạt đã tuyên
 4. y Điều 55 BLHS99 quy định THTHBA như sau: 5 năm đối với các trường hợp: (i) Phạt tiền; (ii) Cải tạo không giam giữ; (iii) Xử phạt tù 3 năm trở xuống 10 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 3 năm đến 15 năm 15 năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên 15 năm đến 30 năm Đối với các trường hợp xử phạt chung thân hoặc tử hình, nếu đã qua 15 năm thì:
 5. (i) Theo đề nghị của Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC phải quyết định: (1) áp dụng thời hiệu; (2) Không áp dụng thời hiệu (ii) Nếu Chánh án TANDTC quyết định không áp dụng thời hiệu thì: (1) Tử hình chuyển thành tù chung thân; (2) Tù chung thân chuyển thành tù 30 năm y THTHBA được tính từ khi bản án có hiệu lực pháp luật.
 6. Sau thời hạn nêu trên, người bị án sẽ không phải chấp hành HP nữa, nếu người bị án: (i) Không phạm tội mới; (ii) Không trốn tránh việc chấp hành án; (iii) Không trốn tránh lệnh truy nã Nếu trong thời hạn đã nêu, người bị án không thoả mãn các điều kiện trên thì thời hiệu thi hành sẽ được tính lại từ khi: (i) Phạm tội mới, hoặc (ii) Ra trình diện, hoặc (iii) Bị bắt giữ
 7. y Không áp dụng thời hiệu đối với: (i) Các tội xâm phạm ANQG (chương XI BLHS) (ii) Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh (chương XXIV BLHS) 2. Miễn chấp hành hình phạt u Miễn chấp hành hình phạt (MCHHP) là không buộc người đã bị kết án phải chấp hành toàn bộ hoặc phần còn lại của HP đã tuyên. y Điều luật áp dụng: Điều 57 và Khoản 2 Điều 58 y MCHHP có thể là miễn toàn bộ hoặc chỉ
 8. y Điều kiện miễn chấp hành toàn bộ HP: Bị kết án CTKGG hoặc phạt tù có thời hạn; Chưa chấp hành HP mà lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo; Người bị án không còn nguy hiểm cho XH; Có sự đề nghị của Viện trưởng VKS y Người lập công lớn là người: Đã tố cáo tội phạm; Đã giúp cơ quan điều tra phát hiện tội phạm; Đã phát hiện hoặc tham gia bắt phạm nhân trốn trại giam Đã cứu người khác trong hoàn cảnh hiểm nghèo Đã cứu được tài sản của Nhà nước, công dân...
 9. y Người mắc bệnh hiểm nghèo là người mắc những bệnh nguy hiểm cho tính mạng như: Ung thư, AIDS, bại liệt ... y Thẩm quyền xét miễn chấp hành toàn bộ HP thuộc về TA. u Miễn chấp hành HP do được đặc xá hoặc đại xá y Đặc xá là biện pháp khoan hồng của Nhà nước, miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của hình phạt tù cho phạm nhân nào đó hoặc cho những phạm nhân thoả mãn điều kiện nào đó.
 10. y Đại xá là biện pháp khoan hồng của Nhà nước tha tội hoàn toàn và triệt để cho hàng loạt những người phạm những tội nhất định nào đó. u Điều kiện MCHHP trong trường hợp đã được hoãn chấp hành hình phạt: y Người bị kết án về tội ít nghiêm trọng; y Đã được hoãn chấp hành HP theo quy định tại Điều 61 BLHS99 y Trong thời gian được hoãn đã lập công; y Có đề nghị của Viện trưởng VKS
 11. u Điều kiện MCHHP còn lại trong trường hợp đã được tạm đình chỉ chấp hành HP y Bị kết án tù về tội ít nghiêm trọng; y Đã được tạm đình chỉ chấp hành HP theo quy định tại Điều 62 BLHS99; y Trong thời gian được tạm đình chỉ đã lập công; y Có sự đề nghị của Viện trưởng VKS. u Điều kiện miễn chấp hành HP bổ sung đối với người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế
 12. y Đã chấp hành được 1/2 thời hạn HP; y Đã cải tạo tốt; y Có sự đề nghị của chính quyền địa phương, nơi người bị án chấp hành HP u Miễn chấp hành phần HP tiền còn lại y Đã tích cực chấp hành được một phần hình phạt; y Lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do tiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau nên không thể chấp hành được phần HP còn lại... y Đã lập công lớn;
 13. 3. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt u Giảm thời hạn chấp hành hình phạt (GTHCHHP) là rút ngắn một phần thời hạn chấp hành những hình phạt mà mức độ do được bằng thời gian. y Điều luật quy định: các khoản 2, 3, 4 Điều 58 và Điều 59 BLHS99 3.1. Điều kiện để được xét giảm u Người đang chấp hành hình phạt chính, phải có đủ 3 điều kiện dưới đây mới được xét giảm y Đã chấp hành được:
 14. 1/3 thời hạn đối với hình phạt CTKGG; 1/3 thời hạn đối với HP tù từ 30 năm trở xuống; 12 năm đối với tù chung thân. y Đã chứng tỏ quyết tâm cải tạo, thể hiện có nhiều tiến bộ: Thành thật hối lỗi; Tích cực học tập, lao động; Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của trại giam hoặc chế độ CTKGG. y Có sự đề nghị của cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương có trách nhiệm trực tiếp giám sát việc chấp hành hình phạt
 15. 3.2. Mức giảm u Đối với HP tù chung thân: y Lần đầu giảm xuống 30 năm tù; y Được giảm nhiều lần; y Phải đảm bảo chấp hành ít nhất 20 năm tù u Đối với HP tù có thời hạn: y Được giảm nhiều lần, mỗi lần từ 1 tháng đến 3 năm; y Đảm bảo chấp hành được 1/2 mức HP đã tuyên u Đối với hình phạt CTKGG:
 16. u GTHCHHP trong trường hợp đặc biệt y Điều kiện: Đã lập công; Đã quá già yếu: (i) Từ 70 tuổi trở lên hoặc; (ii) Từ 60 tuổi trở lên nhưng có bệnh, phải nằm chữa bệnh thường xuyên. Mắc bệnh hiểm nghèo y Mức giảm: Thời gian được xét giảm sớm hơn; Mức giảm cao hơn.
 17. 4. án treo 4.1. Khái niệm u án treo ra đời cùng với sự ra đời của LHS Việt Nam. án treo được xem như biện pháp miễn chấp hành HP tù có điều kiện u Trong quá trình áp dụng, có thời kỳ án treo được coi là biện pháp xử lý nhẹ hơn tù giam. u Hiện nay, án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện u án treo thể hiện: y Tính nhân đạo của LHS Việt Nam y Khuyến khích người bị án tự tu dưỡng, lao động y Cảnh báo người phạm tội không phạm tội mới.
 18. 4.2. Căn cứ để cho hưởng án treo 4.2.1. Về mức hình phạt tù u Bị phạt tù không quá 3 năm không kể tội đã phạm là gì đều có thể cho hưởng án treo y Người phạm nhiều tội nhưng hình phạt chung không quá 3 năm cũng có thể xét cho hưởng án treo. Tuy nhiên phải thận trọng đối với trường hợp này y Cần tránh khuynh hướng vì muốn cho bị cáo hưởng án treo nên TA quyết định hình phạt từ 3 năm tù trở xuống.
 19. 4.2.2. Về nhân thân người phạm tội u Nhân thân người phạm tội: y Là căn cứ QĐHP; y Là điều kiện đánh giá khả năng tự cải tạo, giáo dục của người phạm tội u Người được hưởng án treo phải là người có nhân thân tương đối tốt y Coi là có nhân thân tương đối tốt: Chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân; Chưa có tiền án, tiền sự
 20. (i) Người có tiền án, tiền sự có thể cho hưởng án treo, nhưng tinh thần chung là hạn chế và chặt chẽ: (1) Tính chất của tiền án tiền sự cùng tính chất của tội phạm mới thực hiện; (2) dựa vào các căn cứ khác cho thấy không cần buộc chấp hành hình phạt. y Khi đánh giá nhân thân người phạm tội để cho hưởng án treo cần phải: Đánh giá toàn diện các đặc điểm về nhân thân; Chú ý những đặc điểm nhân thân ảnh hưởng đến khả năng tự cải tạo, giáo dục Thái độ người PT sau khi gây án và khi xét xử

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Bài giảng Luật đa dạng sinh học - Vũ Thị Bích Huyền

Bài giảng Luật đa dạng sinh học của Vũ Thị Bích Huyền thực hiện, trình bày về tính cấp thiết của Luật đa dạng sinh học, giới thiệu chung về Luật đa dạng sinh học, nội dung Luật đa dạng sinh học (gồm 8 chương) và thảo luận. Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Đề cương môn Luật thương mại -ThS. Nguyễn Thái Bình

Cùng tham khảo Đề cương môn Luật thương mại của ThS Nguyễn Thái Bình. Nội dung môn học: Giới thiệu tổng quan về Thương mại, Luật thương mại và Luật áp dụng trong hoạt động thương mại, nội dung của Luật thương mại Việt Nam 2005 và của Luật thương mại quốc tế, những căn cứ pháp lý vận dụng trong các hoạt động thương mại cụ thể.


Đề thi bộ môn luật kinh tế

Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai? giải thích: 1. khi cty bị giải thể , thành viên cty không chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của cty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh 2. Tất cả DN khi thành lập đều phải đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định khi thành lập.SAi.chỉ 1 số ngành nghề bị quy định 3. Chỉ sau khi tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản thì việc thanh lý tài sản của DN mới...


Bài giảng Vi phạm và xử lý vi phạm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán

Bài giảng Vi phạm và xử lý vi phạm trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán giới thiệu về khái niệm vi phạm pháp luật, vi phạm pháp luật trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, đặc điểm của vi phạm pháp luật trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.


Ebook Các quy định về công tác tôn giáo phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

Cuốn sách "Các quy định về công tác tôn giáo phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về công tác tôn giáo, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.


Constitutional Illusions and Anchoring Truths: The Touchstone of the Natural Law

At different stages in the work that brought forth these essays I was sustained by grants provided by the Lynne and Harry Bradley Foundation in Milwaukee, Wisconsin, and by the Earhart Foundation in Ann Arbor, Michigan. But there are certain things I would not want overlooked in a sweeping gesture of thanks. I must record a deep, enduring gratitude here to the late Michael Joyce (of the Bradley Foundation) and to David Kennedy and Ingrid Gregg, who have served as presidents of the Earhart Foundation....


Bài giảng Kỹ năng thu thập, nghiên cứu, đánh giá và sử dụng chứng cứ

Bài giảng Kỹ năng thu thập, nghiên cứu, đánh giá và sử dụng chứng cứ nhằm trình bày về kỹ năng của Luật sư trong việc thu thập chứng cứ, kỹ năng của Luật sư trong việc nghiên cứu và đánh giá chứng cứ, kỹ năng của Luật sư trong việc sử dụng chứng cứ.


CONSTITUTIONS IN CRISIS Political Violence and the Rule of Law

In Book Twelve of The Odyssey, Lady Kirke draws Odysseus aside from the celebration of his success at the houses of death to warn of the trials that still await him on his long journey home.1 The loveliest and most perilous of these are the Seirenes, whose soulful melodies bewitch and entrance mere men. Anxious to hear their serenade and yet keep his mind, Odysseus, with Kirke's assistance, devises a plan: His crew must lash him to the mast of his ship and plug up their ears with beeswax so as to hear neither the Seirenes nor his cries to release him. Odysseus must then remain there,...


KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA TIỀN LỆ PHÁP – HÌNH THỨC PHÁP LUẬT ĐẶC THÙ TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ANH - MỸ

Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật đặc thù trong luật pháp của những quốc gia thuộc hệ thống pháp luật Anh - Mỹ. Đặc trưng của tiền lệ pháp thể hiện ở tính chất khuôn mẫu bắt buộc của nó. Việc áp dụng tiền lệ pháp đòi hỏi sự đối chiếu các tình tiết của vụ việc đang xem xét với tình tiết tương tự đã giải quyết để từ đó có thể áp dụng hình phạt hoặc cách giải quyết đã có. Án lệ cũng đã được áp dụng trong thời kỳ đầu của Nhà nước cách...


Bài giảng Luật Đất đai: Bài 4 - TS. Đặng Anh Quân

Bài giảng Luật Đất đai: Bài 4 - Điều phối đất đai có nội dung trình bày về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển hình thức sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


Tài liệu mới download

Quyết định số 741/QĐ-BYT
 • 22/12/2017
 • 63.522
 • 905

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu