Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Lập trình giao diện

Mục tiêu của Bài giảng Lập trình hướng đối tượng Chương 4 Lập trình giao diện nhằm nêu Graphical User Interface (GUI), event Driven Programming, ứng dụng Windows Form dùng C#, khuôn mẫu của ứng dụng Windows, Form chuẩn, cách tạo ứng dụng Windows Form.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Lập trình giao diện Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Lập trình giao diện Lập trình giao diện, Ứng dụng Windows Form, Lập trình hướng đối tượng, Tài liệu lập trình hướng đối tượng, Cơ bản lập trình hướng đối tượng, Bài giảng lập trình hướng đối tượng chương 4
4.7 5 1343
 • 5 - Rất hữu ích 899

 • 4 - Tốt 444

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. LẬP TRÌNH GIAO DIỆN Graphical User Interface (GUI)
 2. Nội Dung  Graphical User Interface (GUI)  Event Driven Programming  Ứng dụng Windows Form dùng C#  Khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn  Cách tạo ứng dụng Windows Form  Tạo ứng dụng Form  Chỉnh sửa form  Thêm component vào form  Viết phần xử lý cơ bản
 3. GUI Command line interface: CLI Text user interface: TUI Tương tác qua GUI dựa trên text keyboard Mức độ tương tác cao Thực thi tuần tự hơn
 4. GUI Graphical User Interface: GUI Tương tác qua giao diện đồ họa độ phân giải cao Đa số các hệ OS hiện đại đều dùng GUI Cho phép user dễ dàng thao tác
 5. GUIs  Chương trình hiện đại đều dùng GUI  Graphical: text, window, menu, button…  User: người sử dụng chương trình  Interface: cách tương tác chương trình  Thành phần đồ họa điển hình  Window: một vùng bên trong màn hình chính  Menu: liệt kê những chức năng  Button: nút lệnh cho phép click vào  TextBox: cho phép user nhập dữ liệu text
 6. GUI Application  Windows Form là nền tảng GUI cho ứng dụng desktop  (Ngược với Web Form ứng dụng cho Web)  Single Document Interface (SDI)  Multiple Document Interface (MDI)  Các namespace chứa các lớp hỗ trợ GUI trong .NET  System.Windows.Forms:  Chứa GUI components/controls và form  System.Drawing:  Chức năng liên quan đến tô vẽ cho thành phần GUI  Cung cấp chức năng truy cập đến GDI+ cơ bản
 7. Event- Driven Programming Cách truyền thống Event-Driven Programming Danh sách các lệnh thực thi Các đối tượng có thể kích hoạt tuần tự sự kiện và các đối tượng khác phản ứng với những sự kiện đó Việc kế tiếp xảy ra chính là lệnh tiếp theo trong danh sách Việc kế tiếp xảy ra phụ thuộc vào sự kiện kế tiếp Chương trình được thực thi Luồng chương trình được điều bởi máy tính kiển bởi sự tương tác User- Computer
 8. Event-Driven Programming  Chương trình GUI thường dùng Event-Drive Programming  Chương trình chờ cho event xuất hiện và xử lý  Ví dụ sự kiện:  Firing an event: khi đối tượng khởi tạo sự kiện  Listener: đối tượng chờ cho sự kiện xuất hiện  Event handler: phương thức phản ứng lại sự kiện
 9. Event-Driven Programming  Minh họa xử lý trong form Click User nhập text vào texbox -> click invoke Button để add chuỗi nhập vào listbox Lấy dữ liệu từ textbox Add vào listbox Button đưa ra sự kiện click Form có event handler cho click của button
 10. Event-Driven Programming Event  GUI-based events  Mouse move  Mouse click  Mouse double-click  Key press Danh sách  Button click event cho  Menu selection Form  Change in focus  Window activation  …
 11. Windows Forms Application
 12. Windows Form App  Sử dụng GUI làm nền tảng  Event-driven programming cho các đối tượng trên form  Ứng dụng dựa trên một “form” chứa các thành phần  Menu  Toolbar  StatusBar  TextBox, Label, Button…  Lớp cơ sở cho các form của ứng dụng là Form System.Windows.Forms. Form Namespace Class
 13. Minh họa WinForm App
 14. Tạo WinForm App Tạo project: Windows App
 15. Tạo WinForm App từ VS Windows App do 2 VS khởi tạo 1 3 1: form ứng dụng 2: control toolbox 3: Solution Explorer 4 4: Form properties
 16. Ứng Dụng WinForm đơn giản Form1.cs Lớp Form cơ sở Control kiểu Label Thiết kế form & control Add control vào form Chạy ứng dụng với Form1 làm form chính
 17. Các bước tạo ứng dụng WinForm cơ b ản  Tạo lớp kế thừa từ lớp Form cơ sở  Bổ sung các control vào form  Thêm các label, menu, button, textbox…  Thiết kế layout cho form (bố trí control)  Hiệu chỉnh kích thước, trình bày, giao diện cho  form  Control chứa trong form  Viết các xử lý cho các control trên form và các xử lý khác  Hiển thị Form  Thông qua lớp Application gọi phương thức Run Nên sử dụng IDE hỗ trợ thiết kế GUI!
 18. Form và control  Tất cả các thành phần trên form đều là đối tượng  Các class control  System.Windows.Forms.Label  System.Windows.Forms.TextBox  System.Windows.Forms.Button  … object  Các control là instance của các object lớp trên. object object object object
 19. Các thuộc tính của Form Property Description Default Name Tên của form sử dụng trong project Form1,Form2… AcceptButton Thiết lập button là click khi user nhấn Enter CancelButton Thiết lập button là click khi user nhấn Esc ControlBox Hiển thị control box trong caption bar True FormBorderStyle Biên của form: none, single, 3D, sizable Sizable StartPosition Xác định vị trí xuất hiện của form trên màn WindowsDefaultLocatio hình n Text Nội dung hiển thị trên title bar Form1, Form2, Form3 Font Font cho form và mặc định cho các control Method Description Close Đóng form và free resource Hide ẩn form Show Hiển thị form đang ẩn Event Description Load Xuất hiện trước khi form show
 20. Phương thức của lớp Form  Các hành động có thể thực hiện trên form  Activate: cho form nhận focus  Close: đóng và giải phóng resource  Hide: ẩn form  Refresh: tô vẽ lại  Show: cho form show ra màn hình (modeless) và activate  ShowDialog: hiển thị dạng modal  Find Dialog chính là dạng modeless  Font dialog dạng modal

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

AutoIT Help part 19

Tham khảo tài liệu 'autoit help part 19', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM MICROSTATION XM

Cài dotNetFx40_full_setup.exe trước 2. Cài đặt file msspp08090401en.exe trong thư mục Support và khởi động lại máy tính khi cài đặt xong. 3. Vào thư mục...


Giáo trình hướng dẫn sử dụng thuật toán hiệu chỉnh trong phân phối các cặp đường chạy lập trình p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn sử dụng thuật toán hiệu chỉnh trong phân phối các cặp đường chạy lập trình p5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lập trình hướng đối tượng-Kế thừa

Kế thừa: là khả năng cho phép xây dựng một lớp mới Được thừa hưởng các thành phần từ một hay nhiều lớp đã có (lớp cơ sở).


The New C Standard- P3

Tham khảo tài liệu 'the new c standard- p3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Microsoft Visual C# 2010 Step by Step

Teach yourself Visual C# 2010-one step at a time. Ideal for developers with fundamental programming skills, this practical tutorial features learn-by-doing exercises that demonstrate how, when, and why to use the features of the C# rapid application development environment. You'll learn how to use Microsoft Visual Studio® 2010 and Microsoft .NET Framework 4.0; develop a solid, fundamental understanding of C# language features; and then get to work creating actual components and working applications for the Windows® operating system. You'll also delve into data management technologies and Web-based applications....


Lập trình hướng đối tượng - Chương 3

Tài liệu tham khảo giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Chương 3 : Thừa kế


Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu kiểu con trỏ (Cơ bản) - ThS. Đặng Bình Phương

Bài giảng này trang bị cho người học những kiến thức về dữ liệu kiểu con trỏ. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm và cách sử dụng, các cách truyền đối số cho hàm, con trỏ và mảng một chiều, con trỏ và cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.


C# Corner

This part of tutorial explains about C# and how to write and compile your first C# program from command line.


Bài tập dài Kĩ thuật lập trình

Alex đang tham gia một dự án điều khiển Robot bằng giọng nói. Robot được điều khiển thông qua các khẩu lệnh của Alex. Một tập lệnh mẫu sẽ được dạy trước cho Robot. Khẩu lệnh của Alex được thu vào máy tính thông qua một Microphone rồi truyền xuống cho các cơ cấu chấp hành của Robot. Tuy nhiên, do chất lượng của Microphone cũng như ảnh hưởng của môi trường xung quanh, lệnh thu được có chứa rất nhiều nhiễu. Nhiệm vụ của Alex là phải viết chương trình xử lý lệnh thu được xem nó khớp nhất...


Tài liệu mới download

Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
 • 04/03/2016
 • 88.541
 • 901

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kỹ thuật lập trình nâng cao
 • 30/05/2013
 • 44.249
 • 961
handbook of lasers phần 10
 • 03/11/2011
 • 85.958
 • 283
Giáo trình CAD, CAM part 4
 • 15/11/2011
 • 81.769
 • 956

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu