Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thị trường yếu tố sản xuất, cầu về lao động, sản phẩm hiện vật biên và doanh thu biên, sản phẩm doanh thu biên và đường cầu, sản phẩm giá trị biên của vốnĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

9/11/2016

THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT
 Yếu tố sản xuất là những yếu tố đầu vào
được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa và
dịch vụ
 Gồm 3 nhóm chính:
 Lao động (Labour)
 Đất đai (Land)
 Vốn (Capital)

CẦU VỀ LAO ĐỘNG
Cầu về lao động là số lượng lao động mà
DN mong muốn và có khả năng thuê tại
các mức tiền công khác nhau trong một
khoảng thời gian nhất định.
Đặc điểm:
Là cầu thứ phát, phụ thuộc vào cầu đối với
hàng hóa, dịch vụ trên thị trường
Phụ thuộc vào giá cả của sức lao động

CẦU VỀ LAO ĐỘNG
Lương
(W)
W1
W2

L1

L2

Lượng lao động (L)

SẢN PHẨM HIỆN VẬT BIÊN
VÀ DOANH THU BIÊN

SẢN PHẨM DOANH THU BIÊN
VÀ ĐƯỜNG CẦU

Sản phẩm hiện vật biên của lao động
(năng suất biên của lao động)

Đường sản phẩm doanh thu biên của lao
động MRPL là đường cầu lao động của
doanh nghiệp bởi vì đường này cho biết
lượng cầu về lao động của DN tại các
mức tiền lương khác nhau
 Doanh nghiệp sẽ thuê lao động cho tới
khi sản phẩm doanh thu biên của lao động
bằng tiền lương để đạt được lợi nhuận tối
đa

MPL 

Q Q2  Q1

L L2  L1

Doanh thu biên của lao động:
MRPL 

TR TR2  TR1

L
L2  L1

MRPL  MPL  P

1

9/11/2016

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
TỚI CẦU LAO ĐỘNG
 Mức tiền lương, tiền công trên thị trường
 Năng suất lao động
 Giá bán sản phẩm

ĐƯỜNG CUNG LAO ĐỘNG

W2L2

L1

W1

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
TỚI CUNG LAO ĐỘNG

Lượng lao
động (L)

CÂN BẰNG CUNG CẦU TRÊN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Tiền lương (W)

Cung về lao động là số lượng lao động mà
người lao động sẵn sàng và có khả năng
cung ứng tại các mức tiền công khác nhau
trong một khoảng thời gian nhất định.

Mức tiền lương hoặc tiền công
Thái độ đối với lao động
Áp lực kinh tế
Phạm vi thời gian
Sự di dân

Tiền lương (W)

W1

CUNG VỀ LAO ĐỘNG

S

CÂN BẰNG CUNG CẦU TRÊN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
W
W2
W3
W1

E1

E2
E1

D
L1

Lượng lao
động (L)

S
E3

D
L1 L2 L3

S1
D1
L

2

9/11/2016

THỊ TRƯỜNG VỐN

CẦU VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Vốn của doanh nghiệp là khái niệm để chỉ
tất cả các loại yếu tố sản xuất (không phải
là lao động và đất đai) mà các DN sử
dụng để sản xuất ra các sản phẩm và dịch
vụ.
 Vốn của DN bao gồm

• Là cầu thứ phát, phụ thuộc vào cầu của
người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ
trên thị trường hàng hóa.
• Sản lượng vốn cần thuê để đảm bảo tối
đa hóa lợi nhuận được xác định tại điểm
mà giá vốn bằng sản phẩm giá trị biên của
vốn: (i) = MVPK

 Vốn hiện vật
 Vốn bằng tiền

SẢN PHẨM GIÁ TRỊ BIÊN CỦA VỐN

ĐƯỜNG CẦU VỀ VỐN
Lãi suất (i)

• Công thức
MPK 

Q Q2  Q1

K K 2  K 1

MVPK 

TR
 MPK  P
K

i1
i2

K1

CÁC YẾU TỐ LÀM DỊCH CHUYỂN
ĐƯỜNG CẦU VỀ VỐN
 Sự gia tăng đối với sản phẩm của doanh
nghiệp làm đường cầu dịch chuyển sang
phải
 Sự gia tăng mức độ sử dụng các yếu tố
sản xuất khác kết hợp với vốn làm đường
cầu dịch chuyển sang phải
 Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật làm
đường cầu dịch chuyển sang phải.

K2 Lượng vốn (K)

CUNG VỀ VỐN
Cung vốn trong ngắn hạn là cố định vì
trong thời gian ngắn, không thể có sự thay
đổi ngay về vốn hiện vật như máy móc,
thiết bị, nhà xưởng mới
Trong dài hạn:
 Lượng cung về vốn hiện vật có thể thay đổi
vì sẽ có nhiều nhà xưởng, máy móc, thiết bị
mới được tạo ra.
 Việc cung ứng vốn phụ thuộc vào giá thuê
vốn

3

9/11/2016

ĐƯỜNG CUNG VỀ VỐN
Tiền lãi (i)

CÂN BẰNG CUNG CẦU TRÊN
THỊ TRƯỜNG VỐN
Tiền thuê (R)

SK ngắn
hạn

SK dài
hạn

R1

S
E1

W2

D
Lượng vốn (K)

NHỮNG ĐIỀU CHỈNH TRÊN
THỊ TRƯỜNG VỐN
R

SK ngắn hạn
SK dài hạn

E’

S’K dài hạn

R2
R1

K1

Lượng vốn (K)

THỊ TRƯỜNG ĐẤT ĐAI
Trong một vùng, khu vực hay một quốc
gia, tổng mức cung đất đai kể cả trong dài
hạn và ngắn hạn là ổn định.

E’’
E

DK
K1

D’K
L

K2

CÂN BẰNG CUNG VÀ CẦU
TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐẤT ĐAI
S

Giá thuê đất
R2

E’

E
R1

D’
D
N

Số lượng đất đai

4

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Giáo trình Kinh tế công cộng - TS. Nguyễn Văn Song

Giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Nền kinh tế hỗn hợp và khu vực kinh tế công cộng, cơ sở hoạt động kinh tế công cộng đối với chính phủ, lý thuyết về kinh tế học phúc lợi, lý thuyết về chi tiêu công cộng, các chương trình chi tiêu của chính phủ, lý thuyết về thuế. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Chuyên đề 5: Đánh giá thành quả kinh doanh

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề 5: đánh giá thành quả kinh doanh', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Structure and Function in Agroecosystem Design and Management - Chapter 4

Trong những năm gần đây, hai cách tiếp cận rất khác nhau để kiểm soát cỏ dại có phát triển. Một mặt, Hiện đã-được sự giới thiệu của herbicidetolerant cây trồng ở Bắc Mỹ với sự phụ thuộc cụ thể của họ khi thuốc diệt cỏ. Rõ ràng, tuy nhiên, việc áp dụng rộng rãi các kỹ thuật như vậy sẽ làm thay đổi Thông thường các trạng thái cân bằng năng động, tồn tại trong thực vật nào. Malthus, một chìa khóa Must Be vấn đề nghiên cứu dài hạn hậu quả sinh thái thường xuyên của sử dụng thuốc diệt cỏ không chuyên biệt...


Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới đến Việt Nam

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới đến Việt Nam nhằm trình bày về tình hình xuất khẩu, luồng vốn đầu tư, doanh nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến luồng vốn đầu tư.


KINH TẾ HỌC VỀ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Hiệu quả xã hội là một khái niệm chuẩn tắc trong kinh tế học. Đó là dạng tuyên bố “điều đó sẽ là gì”. Nghiên cứu yếu tố tác động đến chính sách công giải quyết các vấn đề môi trường là một dạng kinh tế học chuẩn tắc. Các mục tiêu chính sách cần bao nhiêu SO2 trong không khí, bao nhiêu phốt phát trong hồ nước, hoặc bao nhiêu lượng chất độc hại trong đất và làm thế nào thực hiện được các mục tiêu này? Kinh tế học thực chứng nghiên cứu các sự kiện thực tế...


Lạm phát Việt Nam: Nguyên nhân và đề xuất chính sách

Tài liệu "Lạm phát Việt Nam: Nguyên nhân và đề xuất chính sách" góp phần làm rõ nguyên nhân lạm phát của Việt Nam để từ đó đưa ra những gợi ý, đề xuất nhằm kiềm chế lạm phát trong năm 2008 và những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Economic Indicators MARCH 2012: Prepared for the Joint Economic Committee by the Council of Economic Advisers

Economists use the term equilibrium in the same way as the word is used in physics, to represent a steady state in which opposing forces are balanced, so that the current state of the system tends to persist. In the context of supply and demand, equilibrium refers to a condition where the pressure for higher prices is exactly balanced by a pressure for lower prices, and thus that the current state of exchange between buyers and sellers can be expected to persist. When the price is such that the quantity supplied of a good or service exceeds the...


SAURASHTRA UNIVERSITY RAJKOT MASTER OF ARTS (ECONOMICS)CHOICE BASED CREDIT SYSTEM COURSE OF STUDIES SYLLABUS (A draft of CBCS courses in M.A., Economics submitted for Revision of Curriculum to be executed from ,June, 2010)ByDEPARTMENT OF ECONOMICS SA

The MP3EI is a very ambitious plan. It aims to propel Indonesia into the top ten worldwide economies and raise income per capita from US$ 3000 to US$ 15,000 by 2025. The policy rests on three main pillars: establishing six economic corridors based on the comparative advantage of the different regions of Indonesia; promoting connectivity within Indonesia, the ASEAN region and globally as well as improving human resources and science and technology. PPPs are expected to play an important role in the implementation of the MP3EI. The private sector involvement in MP3EI is projected to contribute to 51% of the...


Lecture Fundamentals of business law (4th): Chapter 19 - Margaret L. Barron, Richard J.A. Fletcher

Chapter 19 - Partnership and joint venture law. At the end of this chapter you should understand: the definition of the term ‘partnership’, the tests used to decide if partnership exists, how a partnership is created, the matters that should be included in a partnership agreement,...


bài giảng về Kinh tế công cộng

Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên đại học cao đẳng môn kinh tế công cộng


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ebook Economics today (16E): Part 2
 • 15/06/2017
 • 38.826
 • 132

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu