Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 6 - Một số vấn đề xã hội đối với người lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Phúc lợi cho người lao động, bảo hiểm xã hội, trợ cấp và cứu trợ xã hội,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

KINH

TẾ

NGUỒN

CHƯƠNG VI
MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

NHÂN

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ…
KINH

I. Phúc lợi cho người lao động
1. Khái niệm

TẾ

Phúc lợi là thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ
về đời sống của người lao động

NGUỒN 2. Phân loại phúc lợi
Có 2 loại:
NHÂN

- Phúc lợi bắt buộc: là các khoản phúc lợi tối thiểu mà các
tổ chức phải cung cấp cho người lao động theo yêu cầu

LỰC

của pháp luật
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ…
KINH

Ở Việt Nam, phúc lợi bắt buộc gồm có 5 chế độ bảo hiểm
xã hội cho người LĐ:

TẾ

+ Trợ cấp ốm đau
+ Trợ cấp tai nạn lao động

NGUỒN

+ Chế độ thai sản
+ Trợ cấp hưu trí

NHÂN

+ Tử tuất

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ…
KINH

- Phúc lợi tự nguyện: là các phúc lợi mà các tổ chức cung
cấp cho người lao động tuỳ thuộc vào khả năng kinh tế của

TẾ

họ và tuỳ thuộc vào quan điểm của người lãnh đạo tổ chức
+ Phúc lợi bảo hiểm: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhân

NGUỒN

thọ, bảo hiểm mất sức lao động, mất khả năng lao động
+ Phúc lợi bảo đảm: bảo đảm thu nhập, bảo đảm hưu trí

NHÂN

+ Các loại dịch vụ cho người lao động: dịch vụ bán
hàng giảm giá của công ty, trợ cấp về giáo dục đào tạo, trợ

LỰC

cấp về sức khoẻ, giải trí, y tế
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ…
KINH
II. Bảo hiểm xã hội
TẾ

1. Khái niệm BHXH
2. Quá trình phát triển của BHXH

NGUỒN

3. Các nguyên tắc của BHXH
4. Nội dung của BHXH

NHÂN

III.Trợ cấp và cứu trợ xã hội

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL - 2011

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

KINH TẾ VĨ MÔ_CHƯƠNG 7: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1

Mục tiêu của chương: Nghiên cứu mô hình solow cho nền kinh tế đóng; xét mức sống của một nước phụ thuộc vào tiết kiệm và tốc độ tăng dân số của nó như thế nào; học cách sử dụng "nguyên tắc vàng" để tìm tỉ lệ tiết kiệm và lượng tư bản tối ưu đối với các nước nghèo.


kinh tế học vi mô (microeconomic)

Kinh tế học vi mô (microeconomic) hay là kinh tế tầm nhỏ là một phân ngành chủ yếu của kinh tế học, chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân (gồm người tiêu dùng, nhà sản xuất, hay một ngành kinh tế nào đó) theo cách riêng lẻ và biệt lập.


Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giữ vai trò quan trọng và nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công cuộc Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Bài viết phân tích thực trạng tái cơ cấu DNNN ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Hồ Văn Dũng

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Hồ Văn Dũng biên soạn trình bày các nội dung chính như sau: Kinh tế học và các khái niệm cơ bản, khái quát về tính chất của một nền kinh tế,...


THE IMPACT OF IMMIGRANTS IN RECESSION AND ECONOMIC EXPANSION

Tax policy analysts often use two concepts of tax rates. The first is the marginal tax rate or the tax rate on the last dollar of income. If a taxpayer’s income were to increase by $1, the marginal tax rate indicates what proportion of that dollar would be paid in taxes. The highest marginal tax rate is referred to as the top marginal tax rate. How much an additional dollar is taxed depends on if it is ordinary income (e.g., wages) or capital gains. The second concept of tax rates is the average or effective tax rate, which is the...


From Burden to “Best Buys”: Reducing the Economic Impact of Non-Communicable Diseases in Low- and Middle-Income Countries

Starting in the 1980s, Nobel economist Milton Friedman played an important role, along with many other economists and public pol- icy experts, in the development of an index of economic freedom that would allow researchers to be able to measure the degree to which a country had a free market economy. Those efforts culminated in the Fraser Institute’s publication in 1996 of the first edition of Economic Freedom of the World. There have been 14 more editions published since then in what is now an annual series. Large volumes of research have illustrated a positive relationship between economic freedom at the national level and economic growth. One of the...


Một vài nét về chính sách phát triển vùng của Liên minh Châu Âu trong những năm qua

Nội dung của bài viết trình bày về thực trạng chính sách vùng của EU trong những năm qua, những thách thức và giải pháp được đặt ra cho chính sách vùng sau khi mở rộng về vấn đề hội nhập, vấn đề cạnh tranh và mở rộng cũng như hợp tác lãnh thổ, quốc gia.


Chiến lược kinh doanh phát triển căn hộ Bitexco Group

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Chiến lược phát triển căn hộ Bitexco Group" để nắm bắt được những nội dung về Công ty Cổ phần Bitex Coland, các thành phần và mô hình SWOT trong chiến lược kinh doanh,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Lecture Essentials of Economics: Chapter 4 - Bradley R. Schiller, Cynthia Hill

Chapter 4 "Consumer demand", after reading this chapter, you should be able to: Explain why demand curves slope downward, describe what the price elasticity of demand measures, depict the relationship of price elasticity, price, and total revenue, recite the factors that influence the degree of price elasticity.


Ebook Information systems today - Managing in the digital world: Part 2

(BQ) Part 2 book "Information systems today - Managing in the digital world" has contents: Enhancing business intelligence using information systems, securing information systems, developing and acquiring information systems,...and other contents.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Microeconomics for MBAs 8
 • 29/08/2010
 • 33.546
 • 949

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu