Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế nguồn nhân lực: Chương 1 - Trần Thị Thu Trang

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, khái niệm, vai trò của nguồn nhân lực, một số quan niệm về yếu tố con người trong quá trình LĐSX và các mô hình quản lý NNL,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

KINH

TẾ

Bài giảng
Kinh tế nguồn nhân lực

NGUỒN

NHÂN

GV. Trần Thị Thu Trang
BM Kinh tế TN & MT
Khoa Kinh tế & PTNT

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

1

Nội dung: 6 chương
KINH
Chương I: : Những vấn đề cơ bản của KTNNL
TẾ

Chương II: Thị trường lao động
Chương III: Đào tạo và Phát triển NNL

NGUỒN Chương IV: Năng suất lao động
Chương V: Thù lao lao động
NHÂN Chương VI: Một số vấn đề xã hội đối với người LĐ

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

2

Yêu cầu của môn học
KINH
 Tổng số: 30 tiết (22 tiết lý thuyết + 8 tiết tiểu luận
TẾ

và bài tập)
 Đánh giá: Lên lớp tối thiểu 75% số tiết

NGUỒN  Vắng quá số tiết quy định, không có tiểu luận
hoặc tiểu luận giống nhau: Không được dự thi
NHÂN

 Tham gia phát biểu ý kiến trên lớp: trả lời đúng ít
nhất 3 lần thì được cộng 1 điểm trong bài tiểu

LỰC

luận, kiểm tra hoặc bài thi cuối cùng
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

3

KINH

TẾ

CHƯƠNG I

NGUỒN

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA
KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC

NHÂN

LỰC
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

4

CHƯƠNG I
KINH

I. Đối tượng, nội dung và PPNC
1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học

TẾ

- Các DN phải quản lý nhiều yếu tố sản xuất như: con
người, máy móc, thiết bị,… trong đó con người là yếu tố

NGUỒN

quan trọng nhất
-

NHÂN

Xác định các biện pháp nhằm quản lý có hiệu quả

nguồn nhân lực của DN, tổ chức, các đơn vị trong nền
kinh tế => tiết kiệm chi phí lao động, tăng NSLĐ, phát

LỰC

huy tiềm năng con người,…
Trần Thị Thu Trang
Bài giảng KTNNL2011- HUA

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

ĐÁP ÁN BÀI THI MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ (Đề số 18)

Đáp án đề thi kinh tế quốc tế Chương trình 45 tiết (Đề số 18)


Ebook Chính sách tài chính vĩ mô trong phát triển và hội nhập: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chính sách tài chính vĩ mô trong phát triển và hội nhập", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Toàn cầu hóa kinh tế với xu thế cải cách thuế của Việt Nam, giám sát tài chính và vai trò của nó trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống giám sát tài chính của Trung Quốc và tác dụng của nó,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - Ths. Nguyễn Thị Hảo

Chương 3 Tổng cầu và sản lượng cân bằng thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô. Mục tiêu trong chương này nhằm: hiểu được ý nghĩa của chỉ tiêu sản lượng cân bằng quốc gia, tìm hiểu các nhân tố cấu thành của tổng cầu AD, biết cách xác định sản lượng cân bằng quốc gia, biết cách xác định lại sản lượng cân bằng quốc gia khi AD thay đổi.


Mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2008-2012

Bài viết tìm hiểu mối quan hệ giữa quy mô chi tiêu công và tốc độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, sử dụng phương pháp phân tích hồi quy sử dụng mô hình có tác động cố định, với dữ liệu bảng của 65 quốc gia trong khoảng thời gian 2008-2012.


Đề thi kinh tế lượng 2005 - 2006

Từ đầu năm đến nay, Quảng Nam đón trên 672.000 lượt du khách, trong đó có 216.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong tháng 4, du lịch tiếp tục là nhóm ngành giữ mức tăng trưởng cao của tỉnh này với lượng khách đến tham quan tăng 50,3% so


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẤY ĐƠN HÀNG NHẬP KHẨU

Tài liệu tham khảo về hướng dẫn lấy đơn hàng nhập khẩu


Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy

Discrimination against outsiders has always existed, but with the exception of a few discussions of the employment of women (see Edgeworth [1922], and Faucett [1918]), economists wrote little on this subject before the 1950s. I began to worry about racial, religious, and gender discrimination while a graduate student, and used the concept of discrimination coeffi- cients to organize my approach to prejudice and hostility to members of particular groups.


Kinh tế vi mô - Chương 18: Thị Trường Tài Nguyên Thiên Nhiên và Chính Sách Môi Trường

Tài liệu tham khảo về kinh tế vi mô dành cho sinh viên khoa Kinh tế học chuyên đề " Thị Trường Tài Nguyên Thiên Nhiên và Chính Sách Môi Trường "


TUNISIA’S ECONOMIC CHALLENGES

Third, we look at the results for other time intervals since the start of the crisis, as well as the results for “normal times” (1997–2008). Looking within the crisis, we find evidence of more underestimation of fiscal multipliers earlier in the crisis (for the time intervals 2009–10 and 2010–11) than later in the crisis (2011–12 and 2012–13). Results for the earlier samples yield coefficients typically between 0.7 and 1.0. Results for the later samples yield coefficients typically between 0.3 and 0.5 and are less statistically significant. Interestingly, and again perhaps not surprisingly, we find no evidence of systematic forecast...


Giáo trình phân tích khả năng lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p3

Mục tiêu trung hạn là ra sức phấn đấu đưa nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Tức là một nước có nền kinh tế trong đó lao động công nghiệp trở thành phổ biến. CNH, HĐH là một quá trình biến đổi từ xã hội nông nghiệp thành xã hội công nghiệp. Đây là sự biến đổi toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, và quá trình biến đổi này chỉ có thể thành cong khi nó có các yếu tố (các điều kiện) cơ bản sau: Thứ nhất:...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

kinh tế vĩ mô chương II
  • 01/11/2011
  • 95.735
  • 355

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu