Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế học: Chương 8 - Trương Ngọc Hảo

Bài giảng Kinh tế học: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa lạm phát, nguyên nhân gây ra lạm phát, tác hại của lạm phát đối với nền kinh tế, định nghĩa thất nghiệp, phân loại thất nghiệp, chi phí và lợi ích của thất nghiệp.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Chương 8: Lạm phát & Thất nghiệp
“… Bằng một quá trình lạm phát liên tục, các chính

phủ có thể tịch thu một phần quan trọng trong của
cải của dân chúng một cách bí mật và không ai nhận
thấy được”
J.M. Keynes

1

I. Lạm phát

2Định nghĩa lạm phátNguyên nhân gây ra lạm phátTác hại của lạm phát đối với nền kinh tế

Lạm phát là gì?
“Sự gia tăng của mức giá cả chung theo thời
gian được gọi là lạm phát” (G. Mankiw)Lạm phát không phải hiện tượng giá của một vài hàng
hóa hay nhóm hàng hóa nào đó tăng lên.3

Lạm phát cũng không phải hiện tượng giá cả chung
tăng lên “một lần”.

Lạm phát là gì?
Tỷ lệ lạm phát: là tỷ lệ tăng của mức giá chung
trong một thời kỳ.

CPI t  CPI t 1
LPt 
100
CPI t 1
4

Nguyên nhân của lạm phát
1. Lạm phát do cầu kéo


Tổng cầu AD tăng

lên sẽ gây ra sự gia

P
SAS

P1

E1
Eo

Po

tăng giá cả và lạm

AD1

phát xảy ra5

ADo

Sản lượng tăng tới Y1
Giá tăng từ Po tới P1

Yo

Y1

Y

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Ebook Business law (14th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Business law" has contents: Negotiable instruments; negotiation and holder in due course, checks and electronic transfers, the agency relationship, the agency relationship, history and nature of corporations, management of corporations, administrative agencies, employment law, environmental regulation,...and other contents.


Lecture Dynamic business law - Chapter 51: Insurance law

After studying this chapter you will be able to understand: What is the nature of the insurance relationship? What does the insurance contract include? How is an insurance policy canceled? What are the obligations of the insurer and the insured? What is the insurer’s defense for nonpayment? What are the types of insurance available to consumers?


kinh tế học vĩ mô: lý thuyết và ứng dụng chính sách, bài giảng điều tiết ngân hàng

Bài Macro 22 Điều tiết ngân hàng Dòng vốn ròng trước và sau tự do hóa tài chính ở các nước khủng hoảng


Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng số 79/2016

Tạp chí giới thiệu tới người đọc một số bài viết như: Phát huy giá trị di sản Hán Nôm trong các di tích ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi; đặc điểm nghệ thuật múa của người Tà Ôi, biến đổi văn hóa gia đình - Thực trạng và giải pháp, phật viện Đồng Dương và cuộc giao tranh đầu tiên giữa Đại Việt với Chiêm Thành,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Principles of microeconomics - Chapter 16: Oligopoly

In this chapter we discuss the types of imperfect competition and examine a particular type called oligopoly. Our goal in this chapter is to see how this interdependence shapes the firms’ behavior and what problems it raises for public policy.


Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế part 2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế part 2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


History of Economic Analysis part 9

History of Economic Analysis part 9. At the time of his death in 1950, Joseph Schumpeter-one of the major figures in economics during the first half of the 20th century-was working on his monumental History of Economic Analysis. A complete history of humankind's theoretical efforts to understand economic phenomena from ancient Greece to the present, this book is an important contribution to the history of ideas as well as to economics.


Lecture Public economics (5th edition) - Chapter 11: Tax efficiency, administrative efficiency, and flexibility

Chapter 11 explain what is meant by tax efficiency, compare the excess burden of different taxes using indifference curves, determine the magnitude of excess burden using the consumer surplus concept, explain the meaning of administrative efficiency and how it can be achieved, show what is meant by tax evasion and how to reduce it, define tax flexibility.


Bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế (Huỳnh Huy Hạnh) - Chương 4

Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội nêu ra những nội dung: số tuyệt đối là chỉ tiêu biểu hiện qui mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế – xã hội trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. Số tuyệt đối có thể biểu hiện số đơn vị của tổng thể hay bộ phận: Số nhân khẩu, số công nhân, số học sinh, số xí nghiệp.


Lecture Practical business math procedures (10/e): Chapter 7 - Jeffrey Slater

Chapter 7 - Discounts: Trade and cash. In this chapter, the learning objectives are: Calculate single trade discounts with formulas and complements, explain the freight terms FOB shipping point and FOB destination, find list price when net price and trade discount rate are known, calculate chain discounts with the net price equivalent rate and single equivalent discount rate.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 83.325
  • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu