Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế học: Chương 6 - Trương Ngọc Hảo

Sau khi học xong chương 6 "Xác định sản lượng cân bằng quốc gia" này người học có thể hiểu về: Tổng cầu – Tổng cung, xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế giãn đơn, xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Chƣơng 6:

XÁC ĐỊNH SẢN LƢỢNG CÂN BẰNG
QUỐC GIA

1

TRƢƠNG NGỌC HẢO

Nội dung:
A. Tổng cầu – Tổng cung

B. Xác định sản lƣợng cân bằng trong nền
kinh tế giãn đơn
C. Xác định sản lƣợng cân bằng trong nền
kinh tế mở
2

A. TỔNG CẦU VÀ TỔNG CUNG

3

I. TỔNG CẦU
 Tổng

cầu (AD – Aggregate Demand) phản ánh

nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ đƣợc sản
xuất trong nƣớc tại mỗi mức giá chung.

4

I. TỔNG CẦU
 Nhu

cầu chi tiêu hàng hóa và dịch vụ sản xuất

trong nƣớc xuất phát từ:
Tiêu dùng hộ gia đình: C
 Chi đầu tƣ của doanh nghiệp: I
 Chi mua hàng của chính phủ: G
 Ngƣời nƣớc ngoài, tức là xuất khẩu: X


 Thêm

bớt yếu tố tiêu dùng hàng nhập khẩu (giống

GDP theo cách tiếp cận chi tiêu), ta có:
AD = C + I + G + X – M
 AD = C + I + G + NX
5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Ebook Principles of macroeconomics (10th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Principles of macroeconomics" has contents: Money demand and the equilibrium interest rate; aggregate demand in the goods and money markets; aggregate supply and the equilibrium price level; the labor market in the macroeconomy; financial crises, stabilization, and deficits, financial crises, stabilization, and deficits,...and other contents.


LONDON AND PARIS AS INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRES IN THE TWENTIETH CENTURY

The Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development (United Nations, 2002a) places the mobilization of domestic financial resources for development at the centre of the pursuit of economic growth, poverty eradication and sustainable development.


Kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô: Làm gì để thoát vòng luẩn quẩn?

Bài viết Kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô: Làm gì để thoát vòng luẩn quẩn? tập trung làm rõ bối cảnh kinh tế VN trước năm 2010; nguyên nhân của lạm phát và bất ổn vĩ mô; kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô thực hiện từ năm 2011 đến nay.


Tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt part 9

Tham khảo tài liệu 'tổ chức vận chuyển hàng hóa và thương vụ trên đường sắt part 9', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Thống kê trong kinh doanh: Thực hành excel - Nguyễn Duy Tâm

Bài giảng Thống kê trong kinh doanh: Thực hành excel hướng dẫn người học các thao tác thống kê bằng chương trình excel như: Nhập dữ liệu vào excel, thống kê dữ liệu dạng đồ thị, thống kê dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả, ước lượng và kiểm định giả thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Lecture Dynamic business law - Chapter 46: Environmental law

After reading this chapter, you will be able to answer the following questions: What are the alternative ways to protect the environment? What are the responsibilities of the Environmental Protection Agency? How does the United States regulate air quality? How does the United States regulate water quality? How does the United States regulate waste? How does the United States regulate toxic substances?


Quản lý chuỗi cung ứng

Quá trình nhận xác định đặt hàng mua hàng, phê chuẩn đặt hàng mua hàng, xác định mặt hàng, phê chuẩn mặt hàng. Nhận phải phù hợp với đặt hàng mua hàng. Cải tiến dịch vụ khách hàng: có sản phẩm đúng, sẵn sàng phân phối khi có yêu cầu, với giá tốt. Giảm các chi phí chuỗi cung ứng và QL vốn lưu động hiệu quả hơn.


Ebook Cam kết WTO về vận tải - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ebook Cam kết WTO về vận tải - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có nội dung hệ thống ngắn gọn về WTO và các cam kết gia nhập của Việt Nam như sau: Việt Nam cam kết những dịch vụ vận tải nào khi gia nhập WTO, doanh nghiệp hàng hải nước ngoài chưa có hiện diện thương mại có thể cung cấp các dịch vụ nào cho khách hàng Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ hàng hải tại Việt Nam dưới hình thức nào,... Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm nội dung chi tiết hơn.


Quá trình hình thành và phương hướng phát triển nền kinh tế học trong quy trình kinh doanh p3

Nếu phân loại theo mục đích sẽ có: DN kinh doanh nhằm mục tiêu Πmax DN công ích nhằm mục tiêu Umax Nếu phân loại theo sở hữu sẽ có: DNNN gồm Cty NN, CTCP NN, CTTNHHNN + DN ngoài quốc doanh gồm: CTCP, CTTNHH, Tty hợp danh, DN tư nhân + DN có vốn nước ngoài gồm DN FDI (100% vốn nước ngoài) và DN liên doanh 1. + + 2.


TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ VĨ MÔ KÍCH CẦU

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận môn kinh tế vĩ mô kích cầu', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đánh giá GDP Việt Nam năm 2012
 • 12/11/2015
 • 68.004
 • 891

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu