Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Tuần 10 - Đại học Công nghệ Thông tin

Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính - Tuần 10: Bộ xử lý processor" giúp người học hiểu cơ chế thực thi lệnh và các quy ước về thiết kế logic, thiết kế Datapath với 8 lệnh cơ bản cho một bộ xử lý và cách hiện thực thiết kế này.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Phần cứng

BIOS und Troubleshooting- P2

BIOS und Troubleshooting- P2: In einem PC stellt das Basic Input Output System – kurz das BIOS – die softwaretechnische Verbindung zwischen dem Betriebssystem und der jeweiligen PC-Hardware her, die maßgeblich vom verwendeten Chipset abhängig ist. Wie dieses Zusammenspiel funktioniert und welche Aufga- ben dabei dem BIOS zukommen, wird im ersten Teil dieses Buches behan- delt, wobei die grundlegenden BIOS-Setup-Einstellungen hier ebenfalls mit erläutert werden.


Bo mạch chủ Biostar TA890FXE

Bo mạch chủ Biostar TA890FXE Hỗ trợ bộ nhớ Các bộ vi xử lý AMD đều có một điều khiển RAM nhúng, có nghĩa bộ điều khiển RAM nằm trên bộ vi xử lý chứ không phải nằm trên chipset – điều này xác định công nghệ bộ nhớ và dung lượng bộ nhớ tối đa có thể có. Bo mạch chủ này, tuy nhiên, vẫn có một giới hạn về dung lượng bộ nhớ mà bạn có thể cài đặt. Tại thời điểm hiện nay, bộ điều khiển RAM tích hợp trên các bộ vi xử lý socket AM3 chỉ...


Hướng dẫn tháo lắp Laptop Dell part 8

1. Tháo 3 ốc (2). 2. Tháo bộ giải nhiệt (1).   XIX. Tháo khung đọc thẻ: 1. Tháo kết nối ra khỏi mainboard. 2. Tháo 4 ốc (2). 3. Tháo khung đọc thẻ (1).   XX. Tháo mainboard: 1. Tháo đầu nối PC Card (1) ra khỏi mainboard (4). 2. Tháo ốc (2) ra khỏi giá đỡ (3). 3. Tháo dây loa (4) dây LED loa. 4. Tháo dây card Bluetooth® (3). 5. Tháo dây load subwoofer (5). 6. Tháo dây USB (1). 7. Tháo dây quạt và LED quạt.


Cập nhật thông tin cấu hình từ các thiết bị khác part4

Cấu trúc của thông điệp Address Mask Request và reply được thể hiện ở hình 8.2.5.Thông điệp Address Mask Request và reply có cấu trúc hoàn toàn như nhau ,chỉ khác nhau giá trị phần Type


Digitale Hardware/ Software-Systeme- P8

Digitale Hardware/ Software-Systeme- P8:Getrieben durch neue Technologien und Anwendungen wird der Entwurf eingebetteter Systeme zunehmend komplexer. Dabei ist eine Umsetzung als Hardware/Software- System heutzutage der Stand der Technik. Die Minimierung von Fehlern im Entwurf dieser Systeme ist aufgrund deren Komplexit¨at eine der zentralen Herausforderungen unserer heutigen Zeit. Bereits heute wird mehr Aufwand in die Verifikation, also in die U¨ berpru¨fung der Korrektheit, eines eingebetteten Systems gesteckt als in den eigentlichen Entwurf....


PROGRAM AND PROJECT MANAGEMENT SERVICES FOR SUCCESSFUL NETWORK DEPLOYMENTS AND OPTIMIZATION

The provider that can attract and retain customers, bundle attractive new services and decrease overall costs will succeed where others fail. The right network infrastructure is critical to any success. Utilizing the best resources to help manage network deployment and optimization efforts will greatly improve the outcome of these projects. Finding a highly reliable single- source provider of program and project management services – a resource that knows telecommunications networks, regardless of equipment, platform or service – will have a direct effect on a carrier’s bottom line....


Bài thực hành cấu trúc máy tính-Bài 3

Trước khi tiến hành cài đặt hệ điều hành, cần phân vùng để chia đĩa cứng thành nhiều vùng thuận tiện cho việc quản lý (nhất là trong trường hợp máy tính cài nhiều hệ điều hành) và định dạng đĩa cứng để có thể chép dữ liệu lên đó. Quá trình phân vùng đĩa cứng có thể dùng chương trình Fdisk, Disk Manager, Partition Magic, …


Unit 14: Word processing

This instructions by typing in the words in the box. next like right first finally you what everything then then that David: Nathaniel, I’ve been asked to set up a Macro to help me edit this document on Word, but I’m not sure how to do it. Actually, I’m not even sure what Macros do. Can you give me a hand? Nathaniel: Sure. Macros are basically mini-programs that you can set up within a Word document which


THE FRACTAL STRUCTURE OF DATA REFERENCE- P18

THE FRACTAL STRUCTURE OF DATA REFERENCE- P18:For purposes of understanding its performance, a computer system is traditionally viewed as a processor coupled to one or more disk storage devices, and driven by externally generated requests (typically called transactions). Over the past several decades, very powerful techniques have become available to the performance analyst attempting to understand, at a high level, the operational behavior of such systems.


Lecture Notes in Computer Science- P105

Lecture Notes in Computer Science- P105:This year, we received about 170 submissions to ICWL 2008. There were a total of 52 full papers, representing an acceptance rate of about 30%, plus one invited paper accepted for inclusion in this LNCS proceedings. The authors of these accepted papers


Tài liệu mới download

TCVN 6304-1997
 • 23/04/2016
 • 66.614
 • 671

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CPUs Used in Personal Computers
 • 18/01/2013
 • 26.029
 • 621
Computational Plasticity- P5
 • 31/08/2010
 • 96.298
 • 184
Choosing the right connector
 • 14/08/2009
 • 63.506
 • 847
Bo mạch chủ Biostar TA890FXE-p2
 • 14/07/2010
 • 61.031
 • 229
Island Cruises
 • 14/08/2009
 • 58.543
 • 544

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu