Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng CSS - Bài: CSS Backgrounds

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: CSS Backgrounds, thuộc tính Background, định kiểu màu, hình ảnh background, nội dung trang web,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Algorithms and Networking for Computer Games phần 9

tính toán cứng. Trong hình 9,17 (b) thế giới game được chia thành tĩnh, các tế bào rời rạc, và con tàu màu xám là quan tâm đến các tế bào giao nhau hào quang của nó. Lọc tế bào dễ dàng hơn để thực hiện, nhưng nó ít phân biệt đối xử hơn so với sữa công thức lọc.


Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 8 - Lê Tân

Bài giảng Lập trình java cơ bản: Chương 8 trình bày về thừa kế, đa hình và phạm vi trong lập trình Java. Bài giảng này giúp các bạn nắm thêm những kiến thức về: thừa kế, biến This và quá tải phương thức, tính đa hình, lớp Object, cú pháp lớp gốc, phạm vi truy cập, thực hiện một lớp gốc và phương thức tạo sao chép trong lập trình Java.


Giáo Trình How To Use AutoIt A Professional Manner part 123

Tham khảo tài liệu 'giáo trình how to use autoit a professional manner part 123', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Absolute C++ (4th Edition) part 75

Absolute C++ (4th Edition) part 75. KEY BENEFIT: C++ programming concepts and techniques are presented in a straightforward style using understandable language and code. KEY TOPICS: C++ Basics; Flow of Control; Function Basics; Parameters and Overloading; Arrays; Structures and Classes; Constructors; Operator Overloading, Friends, and References; Strings; Pointers and Dynamic Arrays; Separate Compilation and Namespaces; Streams and File I/O; Recursion; Inheritance; Polymorphism and Virtual Functions; Templates; Linked Data Structures; Exception Handling; Standard Template Library; Patterns and UML. MARKET: Useful for both beginning and intermediate C++ programmers. ...


Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Trần Anh Dũng

Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 2 trình bàu về việc xác định và phân tích yêu cầu. Chương này gồm có các nội dung chính: Giai đoạn khảo sát hiện trạng, xác định và thu thập yêu cầu, phân tích yêu cầu (Mô hình hóa yêu cầu). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


HUMAN-CENTRIC MACHINE VISION

In the last decade, the algorithms for the processing of the visual information have greatly evolved, providing efficient and effective solutions to cope with the variability and the complexity of real-world environments. These achievements yield to the development of Machine Vision systems that overcome the typical industrial applications, where the environments are controlled and the tasks are very specific, towards the use of innovative solutions to face with everyday needs of people.


Learn Prolog Now!

There are only three basic constructs in Prolog: facts, rules, and queries. A collection of facts and rules is called a knowledge base (or a database) and Prolog programming is all about writing knowledge bases. That is, Prolog programs simply are knowledge bases, collections of facts and rules which describe some collection of relationships that we find interesting. So how do we use a Prolog program? By posing queries. That is, by asking questions about the information stored in the knowledge base...


ASP.NET 4 Unleased - p 124

Tóm tắt Chương này được dành cho việc nhập các điều khiển ASP.NET. Trong phần đầu tiên, bạn được cung cấp với một tổng quan về các điều khiển đăng nhập. Bạn học được cách để tạo ra cả một trang đăng nhập và đăng ký. Tiếp theo, chúng ta xem xét từng điều khiển Đăng nhập một.


ebook Addison -Essential CSharp 4.0_8

Chạy LINQ truy vấn trong song song 18,17: Hủy một vòng lặp song song bằng cách sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng sử dụng hệ thống; System.Collections.Generic; System.Linq; System.Threading; System.Threading.Tasks


Advance Praise for Head First Python Part 10

Nếu nó không có trong từ điển, nó không thể được tìm thấy. Các dữ liệu trong từ điển row_data ban đầu đến từ các bảng tính và được đọc vào chương trình của bạn từ các tập tin CSV. Nếu giá trị dữ liệu được nhập vào biến recorded_time trong từ điển, mọi thứ sẽ là tốt, bởi vì có một trận đấu.


Tài liệu mới download

Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
 • 04/03/2016
 • 88.541
 • 901

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tự học indesign CS_13
 • 28/12/2011
 • 18.394
 • 123
Javascript bible_ Chapter 4
 • 08/08/2009
 • 26.282
 • 463

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu