Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 7 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Quản lý nhà nước về giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước về giá cả, mục tiêu quản lý nhà nước về giá cả, hình thức và công cụ quản lý nhà nước về giá cả,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƯƠNG 7
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước
về giá cả
1.1 Xu hướng vận động của giá cả trong nền kinh tế thị trường
1.1.1. Trường hợp giá cả có xu hướng vận động quay về trạng thái
cân bằng
P

❖ Khi đường cung ít co giãn
hơn đường cầu.
❖ - Khi một dao động bùng
phát thì mạng nhện có xu
hướng xoáy trôn ốc vào
trong.

D
S

P1
P*

E

E1
E3

P3

P2

F3

F2

E2

F1

Q1 Q3 Q* Q2

Q

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước
về giá cả
1.1.2. Trường hợp mạng nhện xoáy ra ngoài
P

❖ Khi đường cung co giãn
hơn đường cầu.

S

❖ Khi một dao động bùng nổ
thì mạng nhện lại có xu
hướng xoáy trôn ốc ra
ngoài.
D

Q

❖ Thời kỳ sau giá cả càng có
xu hướng tăng cao.

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước
về giá cả
1.1.3. Trường hợp dao động dai dẳng
P

❖ Khi đường cung và đường
S

cầu có độ nghiêng tuyệt đối
như nhau.
❖ Giá cả bị cuốn vào một tình
trạng dao động đều đặn luôn

D

xoay quanh điểm cân bằng.
Q

1. Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước
về giá cả
1.1.4.Trường hợp dao động không theo đường thẳng
❖ Đường cung và đường cầu
không phải dạng tuyến tính.
❖ Đường cung không dốc
bằng đường cầu tại điểm cân
bằng.
❖ Sau bất kỳ một biến cố tác
động nào, vận động có xu
hướng trở về với hộp dạng
hình vuông.

P
S

D

Q

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

QUALITY EDUCATION ECONOMIC AND GROWTH

The German economy is expected to slow down further in the second half of 2012, reflecting weaker economic activity in export markets and uncertainty weighing on investment, before accelerating moderately next year, thanks to relatively robust consumption and benign financial conditions. The projection for France is for a very modest growth in 2013 as domestic demand is set to strengthen only very gradually while the contribution of net exports is likely to remain small. In Italy, the contraction of economic activity is forecast to last until mid-2013 before domestic demand slowly ...


Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 9 - Sản xuất trong thị trường độc quyền hoàn toàn

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 9 - Sản xuất trong thị trường độc quyền hoàn toàn chỉ ra đường doanh thu biên được suy ra từ đường cầu, đường tổng doanh thu và doanh thu biên; cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp;... Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Chương 3: Hệ thống khái niệm Logic hướng dịch vụ

Bài giảng Chương 3: Hệ thống khái niệm Logic hướng dịch vụ giới thiệu tới các bạn hệ thống khái niệm từ bốn mô hình dịch vụ, Logic hướng dịch vụ (lôgic hướng hàng hóa, từ lôgic hướng hàng hóa tới logic hướng dịch vụ, mười tiên đề lôgic hướng dịch vụ).


Khuyến nghị phương án đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Với việc gia nhập WTO ngày 11/1/2007, Việt Nam đã tiến một bước dài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, nếu như việc gia nhập WTO năm 2007 có thể được xem là bước hội nhập “theo chiều rộng” với những cam kết mở cửa ở mức độ tương đối áp dụng chung cho tất cả 150 thành viên của WTO thì việc ký kết các Thỏa thuận thương mại tự do (Free Trade Agreements – FTA) giữa Việt Nam với các đối tác khác hiện nay là hình thức hội nhập “theo chiều...


Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Th.S Ngô Thi Minh Phương

Mời các bạn cùng tìm hiểu một sô vấn đề cơ bản về kinh tế học; tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân; tổng cầu và chính sách tài khóa;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Kinh tế vĩ mô" của Th.S Ngô Thi Minh Phương.


The Effect of Social Trust and Economic Growth

The total investment required for the six corridors is Rp. 4,012 trillion. From this, it is expected that the Sumatra Corridor will receive Rp. 714 trillion (18% of total investment), Rp. 945 (24% of total investment) for the Kalimantan corridor, Rp. 1,290 trillion (32% of total investment) for the Java corridor, Rp. 309 trillion (8% of total investment) for the Sulawesi Corridor, Rp. 133 trillion (3% of total investment) for the BaliNusa Tenggara Corridor and lastly Rp. 622 trillion (15% of total investment) for the Papua Kepulauan Maluku Corridor. See figure below. ...


Bài giảng Quản lý công nghệ: Mô tả, phạm vi và áp dụng

Bài giảng Quản lý công nghệ: mô tả, phạm vi và áp dụng nhằm trình bày các nội dung chính: qui trình quản lý và phương pháp tiếp cận công nghệ, ngày nay quản lý được xem là một công nghệ .... Qua bài giảng chúng ta hiểu sâu hơn về quản lý, công nghệ.


Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Sơn

Chương 10 quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thuộc bài giảng lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế, trong chương học này trình bày những nội dung chính về: Yêu cầu khách quan phải mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, mở rộng hợp tác kinh tế song phương, tích cực tham gia các tổ chức kinh tế khu vực, quá trình gia nhập WTO của Việt Nam, cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.


Handbook of Economic Forecasting part 46

Handbook of Economic Forecasting part 46. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing....


Bài giảng Kinh tế ngoại thương: Chương 4 - Chính sách và các biện pháp khuyến khích xuất khẩu

Bài giảng Kinh tế ngoại thương: Chương 4 - Chính sách và các biện pháp khuyến khích xuất khẩu trình bày về vai trò của xuất khẩu trong nền kinh tế; những biện pháp, chính sách đẩy mạnh và hỗ trợ xuất khẩu. Mời các bạn tham khảo.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 83.311
  • 893

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu