Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 6 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Phương pháp xác định mức giá trong nền kinh tế thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Căn cứ vào mục tiêu của việc định giá, căn cứ vào hình thái thị trường mà hàng hóa hoặc dịch vụ tham gia, căn cứ vào cầu thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƯƠNG 6
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC
GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG

2. Những căn cứ chủ yếu của việc xác định
mức giá của HH-DV
2.1 Căn cứ vào mục tiêu của việc định giá
2.2. Căn cứ vào hình thái thị trường mà hàng hóa hoặc dịch
vụ tham gia
2.3. Căn cứ vào cầu thị trường
2.4. Căn cứ vào chi phí
2.5. Căn cứ vào chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh
2.6. Những yếu tố khác trong môi trường kinh doanh

3. Các phương pháp xác định mức giá cả
hàng hóa dịch vụ
3.1. Phương pháp xác định mức giá dự kiến từ chi phí cho
một đơn vị sản phẩm
Mức giá dự kiến của sản phẩm được xác định theo 2 cách:

+ Cộng thêm vào chi phí một mức lợi nhuận định mức
Giá dự kiến= CPSX + LN định mức
+ Định giá theo lợi nhuận mục tiêu
Giá dự kiến= CPSX + LN mục tiêu

3. Các phương pháp xác định mức giá cả
hàng hóa dịch vụ
3.1.1. Định giá theo phương pháp cộng thêm vào chi phí sản xuất
một mức lợi nhuận định trước

❖ Xác định mức giá dự kiến chung
Pe= ATC(1+ pb )
Trong đó:
- Pe là mức giá dự kiến của sản phẩm
- ATC là chi phí sản xuất bình quân cho một đơn vị sản phẩm
- pb là tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành hàng.

❖ Xác định mức giá của sản phẩm có rào cản nhập ngành
Pe= ATC (1+ pb + pr )
Trong đó:
- pr là tỷ suất lợi nhuận dành cho sản phẩm của những ngành có rào cản nhập ngành.

3. Các phương pháp xác định mức giá cả
hàng hóa dịch vụ
❖ Xác định mức giá của sản phẩm công nghiệp khai thác
Pe= ATCc (1+ pb + pr )
Trong đó:
ATCc là chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm của nguồn tài nguyên có
điều kiện khai thác khó khăn nhất.

❖ Xác định mức giá trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Pe= ATCb (1+ pb )
Trong đó:
- ATCb là chi phí sản xuất bình quân của ngành hàng cho một đơn vị sản phẩm.

❖ Xác định mức giá trên thị trường độc quyền bán
Pe= ATCđ (1+ pđ )
Trong đó:
- ATCđ là chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm của nhà độc quyền.
- pđ là tỷ suất lợi nhuận của nhà độc quyền.

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế học vi mô 2: Chương 4 - TS. Phan Thế Công (2013)

Bài giảng "Kinh tế học vi mô 2 - Chương 4: Lý thuyết sản xuất và chi phí sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích lý thuyết sản xuất, lựa chọn chi phí sản xuất trong dài hạn, thặng dư sản xuất của thị trường cạnh tranh trong ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Book Management (9th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Management" has contents: Innovative management for turbulent times, the evolution of management thinking, the environment and corporate culture, managing in a global environment, managing ethics and social responsibility, managerial planning and goal setting, strategy formulation and implementation, managerial decision making,...and other contents.


Giáo trình nguyên lý thống kê - Bài 4

Phân tích hồi quy và tương quan: Nhiệm vụ của phân tích hồi quy và tương quan. Một số mô hình hồi quy và cách xác định các tham số của mô hình. Cung cấp phương pháp phân tích thống kê nghiên cứu mối liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng kinh tế – xã hội.


Tài liệu Tăng trưởng và phát triển kinh tế

Tài liệu Tăng trưởng và phát triển kinh tế trình bày về khái niệm tăng trưởng kinh tế, khái niệm và nội dung phát triển kinh tế, các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế, phát triển bền vững, vai trò của Nhà nước đối với phát triển kinh tế.


Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 10

Sự hư hỏng thực phẩm do tác động cơ học 5.3.3 Tác động cơ học trong quá trình bảo quản trì và trao đổi hàng hoá. Hàng hoá được dự trữ và lưu kho thường được trữ xếp thành nhiều tầng nhiều lớp. Khi mua bán trao đổi cũng tạo nên những tác động nhất định nhữ Do tác động cơ học, bao bì thực phẩm thường bị bì biến dạng, xây xát, rách, thủng, vỡ .v.v. điều đó làm hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn bề ngoài của bao bì đồng thời làm giảm chất bì lượng thực...


Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 9 - GV. Đinh Thiện Đức

Chương 9 Tối đa hoá lợi nhuận và cung, cùng tìm hiểu chương học với những kiến thức về bản chất của các hãng, mô hình hành vi của hãng, tối đa hóa lợi nhuận, doanh thu cận biên,...


Thành phần hóa học, dinh dưỡng và mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm xúc xích tôm có phối trộn surimi

Nội dung của bài viết trình bày về thành phần hóa học, thành phần axít béo, thành phần axít amin, phân tích chỉ tiêu vi sinh vật, đánh giá của người tiêu dùng đối với sản phẩm xúc xích tôm có phối trộn surimi.


Ebook Thị trường hàng hóa giao sau: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thị trường hàng hóa giao sau", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thị trường hàng hóa giao sau có tổ chức, giá cả trong giao dịch hàng hóa giao sau, vai trò của thị trường hàng hóa giao sau. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quan hệ thị trường theo không gian

Khái niệm về giá cả theo không gian, giá cả của một loại hàng hóa trên các thị trường ở các vùng khác nhau và sự lưu chuyển hàng hóa giữa các thị trường/vùng đó.


Lecture Understanding economics (2nd edition): Chapter 16 - Mark Lovewell, Khoa Nguyen

In this chapter, you will: Learn about Canada’s foreign trade, trade relationships, and trading patterns; analyze the case for trade, based on absolute and comparative advantage; examine the impact of trade protection and the arguments for and against it; Learn about Canada’s trade policies from its beginnings as a country of recent international trade arrangements.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 83.325
  • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu