Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 4 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Lý thuyết định giá trong cấu trúc thị trường sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm, sự hình thành và vận động của giá cả trên thị trường CTHH, sự hình thành giá cả trên thị trường độc quyền bán,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƯƠNG 4
LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ TRONG
CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG
SẢN PHẨM

Chương 4: Lý thuyết định giá trong
cấu trúc thị trường sản phẩm
Nội dung
1

Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm

2

Sự hình thành và vận động của giá cả trên thị
trường CTHH

3
4

Sự hình thành giá cả trên thị trường độc
quyền bán
Định giá trong thị trường cạnh tranh không
hoàn hảo

5

Xác định mức giá ngăn chặn nhập ngành

6

Định giá khi có thế lực thị trường – phân biệt giá

7

Định giá chuyển giao và định giá cho khu vực
công cộng

Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm
4.1. Tiêu thức phân loại cấu trúc thị trường
❖ Các tiêu thức phổ biến nhất:
- Số người tham gia vào thị trường
- Tính đồng nhất của sản phẩm
- Rào cản nhập và rút khỏi ngành
4.2. Phân loại thị trường
Số lượng DN
Nhiều DN

Một
doanh
nghiệp

Độc quyền
nhóm

Một ít
doanh
nghiệp

Độc quyền
thuần túy

SP phân
biệt

Cạnh tranh
có tính ĐQ

SP giống hệt
nhau

Cạnh tranh
hoàn hảo

Sự hình thành và vận động của giá cả
trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo
❖ 2.1. Đặc điểm của hình thái thị trường cạnh tranh hoàn

hảo
❖ Có nhiều người mua và nhiều người bán một loại sản
phẩm có tính đồng chất
❖ Người mua và người bán có đủ thông tin về sản phẩm, giá
cả trên thị trường.

❖ Các doanh nghiệp có thể tự do gia nhập và rút khỏi ngành
mà không có cản trở.

Sự hình thành và vận động của giá cả
trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo
2.2. Sự hình thành mức giá của doanh nghiệp trên thị trường
cạnh tranh hoàn hảo
2.2.1. Sự hình thành mức giá tối đa hóa lợi nhuận
- Quy tắc tối đa hóa lợi nhuận cho mọi thị trường là Doanh thu cận
biên bằng chi phí cận biên (MR=MC)
P

MC

P0

D  MR

Q0

Q

-Trong thị trường cạnh tranh
hoàn
hảo các
gặp đường
- Trong
thịDN
trường
cạnh
cầu
nằmhoàn
ngang hảo
(D trùng
tranh
cácMR)
DN
đường
cầulợi nằm
-gặp
Mức giá
tối đa hóa
ngang (D trùng MR)
nhuận:
- Mức giá tối đa hóa lợi
MR=MC
nhuận:
MR=P =>
P = MC

MR=MC
MR=P
=> P = MC

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 4 - PGS.TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 4 - Can thiệp chính phủ có kết cấu nội dung trình bày về các chính sách can thiệp vào thị trường của chính phủ, thuế, giá tối đa, giá tối thiểu,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.


Cầu, cung_chương 2

Cầu chỉ xuất hiện khi có đủ hai yếu tố đó là: + có khả năng mua: nghĩa là phải có tiền, có đủ ngân sách. + Sẵn sàng mua: muốn mua, phụ thuộc vào sở thích của người tiêu dùng


Bài giảng học Kinh tế công cộng

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng học kinh tế công cộng', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Economics - Chapter 25: Money creation

In this chapter you will learn: Why is there nothing ‘federal’ about the federal funds rate? What are the major tools the Federal Reserve uses to control the supply of money? Exactly how is money created in the economy? That is, how does the money supply increase?...


Ebook Contemporary labor economics (11th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Contemporary labor economics" has contents: Mobility, migration, and efficiency; the economic impact of unions; the economic impact of unions bargaining; labor market discrimination; government and the labor market - legislation and regulation; the distribution of personal earnings,...and other contents.


Tái cơ cấu nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức

Bài viết Tái cơ cấu nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn và thách thức, thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế của nước ta. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 3 - Nguyễn Hoài Bảo

Nội dung trình bày của chương 3 Xác định sản lượng cân bằng trong ngắn hạn nằm trong bài giảng kinh tế vĩ mô nhằm giúp học viên phân biệt được khung thời gian: ngắn hạn và trung hạn dài hạn, ảnh hưởng có nó đến các mô hình lý thuyết một cách cơ bản.


Giải bài tập môn kinh tế vi mô

Hàm c u và hàm s cung c a m t s n ph m đ c cho d ầ ố ủ ộ ả ẩ ượ ưới đây cầu: P=-1/2Q+100; cung: P=Q+10 (P: đồng, Q:kg) 1.Hãy tìm điểm cân bằng của thị trường


Ebook An introduction to derivatives and risk management (10th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "An introduction to derivatives and risk management" has contents: Structure of derivatives markets, principles of option pricing, option pricing models - the binomial model, option pricing models - the black scholes merton model, basic option strategies, advanced option strategies.


Đề thi hết môn học lỳ II năm học 2012 - 2013 Môn Kinh tế vĩ mô II - Đề thi số 2

Tài liệu "Đề thi hết môn học lỳ II năm học 2012 - 2013 Môn Kinh tế vĩ mô" bao gồm hệ thống kiến thức chuẩn của chương trình môn học, từ căn bản đến nâng cao, trong đó nhà biên soạn đã chú ý đến tiêu điểm thực tế để sinh viên dễ hiểu và làm bài một cách. Chúc các bạn thành công


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.325
 • 894

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kinh tế vi mô - Bài số 3
 • 03/07/2010
 • 16.308
 • 581

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu