Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 2 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Chi phí sản xuất và quy luật giá trị với sự hình thành và vận động của giá cả" cung cấp cho người học các kiến thức: Chi phí sản xuất với sự hình thành và vận động của giá cả, quy luật giá trị với sự hình thành và vận động của giá cả. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƯƠNG 2
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
QUY LUẬT GIÁ TRỊ VỚI SỰ
HÌNH THÀNH VÀ VẬN ĐỘNG
CỦA GIÁ CẢ

Chương 2
Nội dung:
1

Chi phí sản xuất với sự hình thành và
vận động của giá cả

2

Quy luật giá trị với sự hình thành và
vận động của giá cả

Chi phí sản xuất với sự hình thành và
vận động của giá cả
1. Khái niệm chi phí sản xuất

- Theo nghĩa hẹp: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của
toàn bộ những hao phí về vật chất và lao động cần thiết phát
sinh trong quá trình chế biến nguyên vật liệu thành sản
phẩm hoàn chỉnh.
- Theo nghĩa rộng: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn
bộ những hao phí vật chất và lao động cần thiết phát sinh
trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Chi phí sản xuất với sự hình thành và
vận động của giá cả
2. Các loại chi phí
1

Theo hình
thái vật chất
của các yếu
tố đầu vào

- Chi phí vật chất: CP NVL chính,

VL phụ, nhiên liệu,…
- Chi phí thuộc về lao động sống: tiền

lương công nhân sx,…
- Chi phí khác: CP thuê mặt bằng

kinh doanh, CP khánh tiết, …

2

Theo phương
pháp tập hợp
chi phí

3

Theo mối QH
với quy mô SX
và tiêu thụ SP

- Chi phí trực tiếp
- Chi phí gián tiếp

- Chi phí sản xuất cố định

- Chi phí sản xuất biến đổi

Chi phí sản xuất với sự hình thành và
vận động của giá cả
2. Các loại chi phí

4

5

Theo giai
đoạn của
quá trình
sản xuất

Theo nội dung
tính chất các
khoản chi

- Chi phí sản xuất gắn

liền với khâu sản xuất
- Chi phí gắn liền với

phân phkối và tiêu thụ
sản phẩm
- Chi phí cơ hội
- Chi phí chìm
- Chi phí tài nguyên

- CP phân phối và

tiêu thụ gắn liền với
khâu bán buôn
- CP phân phối và

tiêu thụ gắn liền với
khâu bán lẻ HH

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Đề thi kinh tế vĩ mô - đề 10

Tham khảo tài liệu 'đề thi kinh tế vĩ mô - đề 10', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Interactions Between Agroecosystems and Rural Communities - Chapter 8

Ở phía tây bắc Patagonia của Argentina, nông dân, những người tự gọi mình là criaceros, di chuyển cừu và dê trong mô hình theo mùa trên dãy núi Andes phía nam dãy núi và thung lũng. Đó là phong cách transhumant sản xuất là rất mong manh vì nó phụ thuộc vào (1) cộng đồng nông thôn để thiết lập định mức sử dụng tài nguyên, (2) biến thể hàng năm và theo mùa ở các đồng cỏ và thức ăn gia súc có sẵn, và (3) thị trường sợi quốc gia và quốc tế....


Lecture Microeconomics (20/e): Chapter 16 - Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn

Chapter 16 - Rent, interest, and profit. In this chapter, we will define economic rent and explore the factors that impact its value. Then we will look at the price of money, or interest rates, and how the interest rates are determined using the loanable funds theory. Along with interest rates, we will investigate present and future values of money. Lastly, we will examine the role of profits in the allocation of resources.


Chương 3: Chuỗi thời gian

Tham khảo tài liệu 'chương 3: chuỗi thời gian', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Kinh tế học quản lý (Managerial Economics): Chương 8 - Phan Thế Công

Bài giảng chương 8 trình bày về các chiến lược định giá đặc biệt. Các nội dung chính trong chương này gồm: Các quyết định về giá, một số kỹ thuật ra quyết định nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, ra quyết định trong điều kiện rủi ro và bất định,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Phân tích chính sách trên mô hình IS – LM – BP

Đường BP là tập hợp của các tổ hợp khác nhau giữa lãi suất và sản lượng mà ở đó đảm bảo sự cân bằng của cán cân thanh toán. Cách dựng Cán cân thanh toán cân bằng khi tổng của tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và hạng mục cân đối bằng không. Giả định: Không có sai số thống kê. Trong TK vãng lai chỉ có xuất khẩu ròng, bỏ qua chuyển nhượng ròng và thu nhập ròng từ nước ngoài....


Luận văn " Phân tích tài chính"

Trước đây, trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, các công tu nhà nước quyết định mọi hoạt động trong nền kinh tế nước ta, các mỗi liên hệ giao dịch kinh tế chỉ được phép giới hạn giữa các công ty nhà nước, chính điều đó đã là hạn chế sự phát triển nền kinh tế nước ta.


Economic Freedom of the World 2012

Consumer-price inflation in the EU is projected to remain relatively high in 2012 (2.7%), inter alia due to the impact of fiscal measures, but is expected to abate gradually over the forecast horizon, averaging 2.0% and 1.8% in 2013 and 2014 respectively (see Graph I.2). Pronounced cross-country divergences will remain a defining feature of the outlook. They span across a number of dimensions – including financing conditions, the labour market situation and the need for, and advancement of, private and public-debt deleveraging. Current-account adjustment is forecast to continue, especially in Member States with large pre-crisis deficits. This adjustment is...


Lý thuyết Người tiêu dùng

Lợi ích Là nhu cầu hay sự thoả mãn khi tiêu dùng hàng hoá hoặc dịch vụ Phân tích lợi ích Phân tích việc ra quyết định của người tiêu dùng dựa trên nguyên tắc tối đa hoá lợi ích Đơn vị lợi ích Là đơn vị thể hiện đo lợi ích. Sở thích của người tiêu dùng hoàn chỉnh Lợi ích đo được và đo bằng tiền Người tiêu dùng có mục tiêu tối đa hoá lợi


Leture Fundamentals of Taxation 2014 - Chapter 6: Self-employed business income

When you have completed this chapter, you should understand the following learning objectives: Describe how income and expenses for a self-employed individual are recognized and reportedm, explain the concept of ordinary and necessary business expenses, explain the calculation of depreciation for trade or business assets,...


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
 • 19/05/2015
 • 83.311
 • 893

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề bài thi môn kinh tế vi mô
 • 24/06/2013
 • 98.095
 • 468
Historical Economics
 • 03/12/2009
 • 70.546
 • 243
Ebook Macroeconomics (5E): Part 2
 • 02/04/2017
 • 31.603
 • 646
The Calvo Clause
 • 25/03/2013
 • 77.571
 • 123

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu