Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Cơ sở hình thành giá cả: Chương 1 - Học viện Tài chính

Bài giảng "Cơ sở hình thành giá cả - Chương 1: Tổng quan về sự hình thành giá cả" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc trưng của giá cả; chức năng của giá cả, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và vận động của giá cả, các khâu hình thành giá và phân loại giá cả, bức tranh giá cả trong nền kinh tế thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

CƠ SỞ HÌNH THÀNH GIÁ CẢ
KHOA KINH TẾ
BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

HÀ NỘI - 2016

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ SỰ
HÌNH THÀNH GIÁ CẢ

Chương 1: Tổng quan về sự hình thành giá cả
Nội dung:
Khái niệm, đặc trưng của giá cả

1

2

Chức năng của giá cả

3

4
5
6

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình
thành và vận động của giá cả
Các khâu hình thành giá và phân loại giá cả

Bức tranh giá cả trong nền kinh tế thị trường

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học

1. Khái niệm, đặc trưng của giá cả

1. Sơ lược về sự hình thành giá cả
❖Giá cả hàng hóa ra đời trong quan hệ trao đổi khi
tiền tệ đã phát sinh

❖Sự xuất hiện và phát triển của phạm trù giá cả gắn
liền với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa và
sự hoàn thiện của Nhà nước

Khái niệm, đặc trưng của giá cả
2. Khái niệm, đặc trưng của giá cả
❖ Giá cả với tư cách là một phạm trù kinh tế khách quan
- Theo quan điểm của các nhà kinh tế học cổ điển: giá cả là biểu
hiện bằng tiền giá trị của hàng hóa
- Theo quan điểm của Các Mác: giá cả là sự biểu hiện bằng tiền giá
trị xã hội của một hàng hóa nhất định
- Theo quan điểm của Lê Nin: Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền giá trị
xã hội của một hàng hóa nhất định, một đơn vị sử dụng nhất định
- Theo quan điểm của các nhà kinh tế thị trường hiện đại: giá cả là
sự biểu hiện bằng tiền của giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa,
đồng thời cũng biểu thị một cách tổng hợp các mối quan hệ trong nền
kinh tế quốc dân

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Giáo trình về kinh tế chất thải - Phần 3 Những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải, quản lý chất thải - Chương 8

Tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế chất thải gồm 3 phần - Phần 3 Những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải và quản lý chất thải - Chương 8 Kinh tế học về quản lý chất thải có nguồn gốc khác


Câu hỏi đánh giá môn Kinh tế vĩ mô bằng tiếng Anh- Chương 7

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi đánh giá môn kinh tế vĩ mô bằng tiếng anh- chương 7', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Economics (9th edition): Part 1 - Roger A. Arnold

(BQ) Part 1 book "Economics" has contents: What economics is about; economic activities - producing and trading; supply and demand - theory; supply and demand - applications; macroeconomic measurements, part i - prices and unemployment; the federal reserve system; money and the economy; money and the economy,...and other contents:


Bài giảng môn Nguyên lý kinh tế vĩ mô: Chương 8 - Lưu Thị Phượng

Chương 8 Tiền tệ và chính sách tiền tệ, mục tiêu của chương học này là: Tìm hiểu khái niệm tiền và quá trình tạo tiền trong nền kinh tế, tìm hiểu vai trò kiểm soát cung tiền của ngân hàng trung ương, tìm hiểu lý thuyết ưa thích thanh khoản – mô hình thị trường tiền tệ, phân tích tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động của nền kinh tế.


Đề môn học Kinh tế vĩ mô

Tài liệu tham khảo các câu hỏi về kinh tế vĩ mô giúp sinh viên ôn tập cho kì kiểm tra môn kinh tế vĩ mô


Bài giảng Kinh tế quốc tế (International Economics) - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng Kinh tế quốc tế này cung cấp cho người học những vấn đề chung về môn học kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế và chính sách thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế và thị trường tiền tệ quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG

Kinh tế lượng là một môn khoa học trong đó áp dụng các công cụ lý thuyết kinh tế toán học và suy đoán thống kê để phân tích các vấn đề kinh tế. Nếu như kinh tế vĩ mô mô tả sự vận động của toàn bộ nền kinh tế, kinh tế vĩ mô mô tả hành vi của người sản xuất và tiêu dùng thì kinh tế lượng trang bị cho nhà kinh tế một phương pháp lượng hóa và phân tích sự vận động và các hành vi trên để đưa ra mô hình phù hợp nhất...


Lecture Dynamic business law - Chapter 39: Corporations, directors, officers, and shareholders

After studying this chapter you will be able to understand: Why is it important to regulate the interactions among directors, officers, and shareholders within a corporation? What is the role of a director, an officer, and a shareholder? What are the duties of directors, officers, and shareholders? In what ways can a director, officer, and shareholder be held liable? What are the rights of directors, officers, and shareholders?


Bài giảng Kinh tế lượng - Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình

Bài giảng Kinh tế lượng - Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình nhằm trình bày về nội dung: các thuộc tính của mô hình tốt, các loại sai lầm thường mắc, phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định và một số mô hình hình kinh tế thông dụng.


States with “High Rate” Income Taxes are Still Outperforming No-Tax States

Different constraints are decisive for different situations, but the most fundamental constraint is limited time. Economic and medical progress have greatly increased length of life, but not the physical flow of time itself, which always restricts everyone to twenty-four hours per day. So while goods and services have expended enormously in rich countries, the total time available to consume has not. Thus, wants remain unsatisfied in rich countries as well as in poor ones.


Tài liệu mới download

Biomaterials in Orthopedics
  • 29/01/2013
  • 11.039
  • 190

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu