Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Chính sách phát triển: Bài 23 - James Riedel

Bài giảng Chính sách phát triển bài 23: Tiết kiệm nước ngoài và phát triển trình bày về dòng vốn theo thương mại giữa các thời kỳ, thương mại giữa các thời kỳ ở Việt Nam, tác động tăng trưởng của các dòng vốn ngoại khác nhau, viện trợ và tăng trưởng, viện trợ và tăng trưởng ở Việt Nam.



Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Chính sách phát triển: Bài 23 - James Riedel Bài giảng Chính sách phát triển: Bài 23 - James Riedel Chính sách phát triển, Bài giảng Chính sách phát triển, Tiết kiệm nước ngoài và phát triển, Dòng vốn ngoại, Viện trợ và tăng trưởng, Tăng trưởng ở Việt Nam
4.9 5 1252
 • 5 - Rất hữu ích 1.134

 • 4 - Tốt 118

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. 5/16/2014 Chính sách phát triển Bài giảng 23 Tiết kiệm nước ngoài và phát triển James Riedel Nội dung • Dòng vốn theo thương mại giữa các thời kỳ • Thương mại giữa các thời kỳ ở Việt Nam • Tác động tăng trưởng của các dòng vốn ngoại khác nhau • Viện trợ và tăng trưởng • Viện trợ và tăng trưởng ở Việt Nam 1
 2. 5/16/2014 Thương mại giữa các thời kỳ là gì? Thương mại quốc tế (hàng hóa với hàng hóa) Thương mại nội ngành (thương mại hai chiều) Thương mại giữa các thời kỳ (hàng hóa với tài sản) Tính theo dòng vốn ròng Thương mại giữa các thời kỳ (tài sản với tài sản) Tính theo dòng vốn gộp 3 Cơ sở lý luận thương mại quốc tế Hội nhập thương mại quốc tế Lợi ích Chuyên môn hóa theo lợi thế so sánh tĩnh Hiệu quả cao hơn Thu nhập cao hơn Suất sinh lợi đầu tư cao Tỉ lệ tiết kiệm và đầu tư Lợi ích hơn cao hơn động Tăng trưởng kinh tế cao hơn 4 2
 3. 5/16/2014 Lý thuyết ngoại thương Nhớ lại lý thuyết HO Thừa vốn, thiếu lao động Thiếu vốn, thừa lao động Cơ sở lý luận hội nhập tài chính Hội nhập tài chính quốc tế Kênh trực tiếp Kênh gián tiếp • Tích lũy tiết kiệm nội địa • Thúc đẩy chuyên môn • Giảm chi phí vốn hóa • Chuyển giao công nghệ • Dẫn đến chính sách tốt • Phát triển khu vực tài chính hơn nội địa • Tăng dòng vốn vào Tăng trưởng kinh tế cao hơn 3
 4. 5/16/2014 Lý thuyết thương mại giữa các thời kỳ Đường PPF của nước nghèo lệch nhiều về hướng sản xuất trong tương lai hơn so với nước giàu. Nước nghèo có thâm hụt tài khoản vãng lai CA và tích lũy nợ bên ngoài; Nước giàu có thặng dư tài khoản vãng lai CA và tích lũy tài sản bên ngoài. Cả hai đều được! r là lãi suất thế giới và 1+r suất chiết khấu Đo lường thương mại giữa các thời kỳ: cán cân tài khoản vãng lai Lý thuyết dự báo rằng các nước giàu sẽ xuất khẩu hàng hóa hiện tại sang các nước nghèo đổi lại lợi ích từ hàng hóa tương lai (hay tài sản tài chính). Phải có dòng chảy nguồn lực ròng từ nước giàu sang nước nghèo. Nguồn lực ròng từ một nước chảy sang nước khác được đo bằng cán cân thanh toán tài khoản vãng lai (sẽ đề cập chi tiết trong bài giảng tới) Cán cân tài khoản vãng lai (CAB) có thể được định nghĩa theo nhiều cách, tất cả đều cộng lại thành một kết quả: CAB = cán cân giữa hàng hóa và dịch vụ bán và mua từ phần còn lại của thế giới ROW CAB = Cán cân giữa thu nhập và chi tiêu của một nước CAB = Cán cân giữa tiết kiệm và đầu tư nội địa CAB = Cán cân giữa cho vay và đi vay từ ROW (hay ΔNFA) Trong thế giới có n quốc gia 4
 5. 5/16/2014 Thương mại giữa các thời kỳ: bất cân đối tài khoản vãng lai toàn cầu (tỉ USD) Mô thức dòng chảy nguồn lực dự báo đúng thực tế cho đến năm 2000, nhưng dòng chảy nhỏ hơn qui mô lý thuyết đề cập. Từ 2000 vốn lội ngược dòng bất thường, từ nước nghèo sang nước giàu, Thương mại giữa các thời kỳ: giải thích sự bất cân đối toàn cầu Hai cách lý giải khả dĩ cho sự bất thường này: (1) Giả định cho rằng suất sinh lợi đầu tư ở nước nghèo cao hơn là sai (2) Dòng vốn do chính sách chính phủ quyết định, không phải động lực thị trường Khi phân tách, ta sẽ nhận thấy cả hai đều giải thích được sự bất thường này và lý thuyết vẫn có giá trị. Chú ý: kích cỡ mũi tên cho thấy qui mô tương đối của dòng vốn. 5
 6. 5/16/2014 Thương mại giữa các thời kỳ, Việt Nam 1996-2012 50 Đầu tư nội địa theo % GDP 40 30 Tiết kiệm nội địa theo % GDP 20 10 0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 -10 Cán cân tài khoản vãng lai theo % GDP -20 Cán cân thanh toán của Việt Nam (% of GDP) 25 20 Chú ý: ΔR > 0 Ảo tưởng Cho thấy R suy WTO 15 giảm 10 5 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 -5 Khủng hoảng tài -10 chính châu Á -15 Current Account Capital Account Change in Reserves 6
 7. 5/16/2014 Các loại dòng vốn khác nhau: 1. FDI • Khai thác tài nguyên thiên nhiên • Thay thế nhập khẩu • Định hướng xuất khẩu 2. Dòng vốn tư nhân đầu tư gián tiếp • Thị trường vốn cổ phần (cổ phiếu) • Thị trường trái phiếu 3. ODA • Đa phương • Song phương • NGO 12 FDI theo % GDP ở một số nước: 2000-2012 10 V Vietnam 8 6 China 4 Thailand 2 Korea 0 7
 8. 5/16/2014 ODA theo % GDP ở Việt Nam và Trung Quốc 7 6 Vietnam 1990-2012 5 4 3 2 1 China: 1980-2002 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Thành phần dòng vốn chảy vào thị trường mới nổi Vốn chủ sở hữu FDI Nợ 8
 9. 5/16/2014 Thành phần dòng vốn chảy vào thị trường mới nổi Nền kinh tế phát triển = 10 X Nền kinh tế mới nổi Nền kinh tế mới nổi > 10 X Nền kinh tế đang phát triển Source: Kose, Prasad, Rogoff and Wei, “Financial Globalization: A Reappraisal,” 2006 So sánh tác động lên đầu tư của các dòng vốn khác nhau 9
 10. 5/16/2014 So sánh biến động của các dòng vốn khác nhau Độ lệch chuẩn Hệ số biến thiên Source: Kose, Prasad, Rogoff and Wei, “Financial Globalization: A Reappraisal,” 2006 So sánh tác động tham nhũng của các dòng vốn khác nhau FDI có xu hướng cao hơn ở các nước có tham nhũng thấp hơn 10
 11. 5/16/2014 So sánh tác động tham nhũng của các dòng vốn khác nhau Tỉ lệ giữa vốn vay với FEP là cao hơn ở các nước có tham nhũng cao hơn. Tham nhũng làm lệch thành phần của dòng vốn sang hướng vay mượn ngân hàng khi kiểm soát tác động của qui mô, mức độ phát triển, chính sách khuyến khích và ràng buộc đối với FDI, địa lý và kết nối ngôn ngữ. Cởi mở tài chính và tăng trưởng Cởi mở tài chính và tăng trưởng: quan hệ nghịch biến khi kiểm soát các yếu tố quyết định tăng trưởng chuẩn (mức thu nhập ban đầu, tỉ lệ đầu tư…) Source: Kose, Prasad, Rogoff and Wei, “Financial Globalization: A Reappraisal,” 2006 11
 12. 5/16/2014 Thay đổi trong cởi mở tài chính và tăng trưởng Thấy được mối quan hệ nghịch biến khi kiểm soát các yếu tố quyết định tăng trưởng khác Source: Kose, Prasad, Rogoff and Wei, “Financial Globalization: A Reappraisal,” 2006 Phát triển và cởi mở tài chính Độ mở tài chính sẽ lớn hơn ở các nước có mức độ phát triển tài chính nội địa cao hơn Source: Kose, Prasad, Rogoff and Wei, “Financial Globalization: A Reappraisal,” 2006 12
 13. 5/16/2014 Phát triển thể chế và cởi mở tài chính Cởi mở tài chính cao hơn ở các nước có thể chế tốt Source: Kose, Prasad, Rogoff and Wei, “Financial Globalization: A Reappraisal,” 2006 Ổn định kinh tế vĩ mô và cởi mở tài chính Cởi mở tài chính cao hơn ở các nước có ổn định kinh tế vĩ mô (lạm phát thấp và thâm hụt ngân sách tương đối thấp) Source: Kose, Prasad, Rogoff and Wei, “Financial Globalization: A Reappraisal,” 2006 13
 14. 5/16/2014 Mố quan hệ giữa toàn cầu hóa tài chính, tăng trưởng và ổn định Quan điểm truyền thống Phân bổ vốn quốc tế hiệu quả hơn Tăng trưởng Toàn cầu hóa GDP tài chính Tăng độ sâu tài chính Biến động tiêu dùng Chia sẻ rủi ro quốc tế Quan điểm truyền thống tập trung vào tầm quan trọng của các kênh qua đó dòng vốn có thể trực tiếp làm tăng GDP và giảm biến động tiêu dùng. Source: Kose, Prasad, Rogoff and Wei, “Financial Globalization: A Reappraisal,” 2006 Mố quan hệ giữa toàn cầu hóa tài chính, tăng trưởng và ổn định Cách nhìn mới của IMF Kênh truyền thống Tăng Toàn cầu hóa trưởng GDP tài chính Lợi ích đảm bảo tiềm năng Biến động Phát triển thị trường tài chính tiêu dùng Phát triển thể chế Kỷ cương kinh tế vĩ mô Quan điểm mới của IMF ghi nhận sự phù hợp của các kênh truyền thống, nhưng lập luận rằng vai trò của toàn cầu hóa tài chính như là xúc tác cho một số lợi ích đảm bảo nhất định có thể quan trọng hơn cả việc thúc đẩy tăng trưởng và giảm biến động tiêu dùng. Source: Kose, Prasad, Rogoff and Wei, “Financial Globalization: A Reappraisal,” 2006 14
 15. 5/16/2014 Mố quan hệ giữa toàn cầu hóa tài chính, tăng trưởng và ổn định Nhưng có ngưỡng chặn Tăng trưởng Rủi ro khủng Điều kiện ngưỡng hoảng Toàn cầu hóa Phát triển thị trường tài chính chất lượng thể chế và quản trị chính sách tài chính kinh tế vĩ mô Hội nhập thương mại Tăng trưởng Rủi ro khủng hoảng Toàn cầu hóa tài chính dẫn đến kết cục tốt khi điều kiện ngưỡng được đáp ứng. Source: Kose, Prasad, Rogoff and Wei, “Financial Globalization: A Reappraisal,” 2006 Viện trợ và tăng trưởng: phương pháp thực nghiệm Mối quan hệ giữa viện trợ và tăng trưởng là chủ đề gây nhiều tranh cãi trong 60 năm qua, kể từ khi cuốn sách của Rostow, Stages of Economic Growth, A Non-communist Manifesto (1960), trong đó lập luận rằng viện trợ nước ngoài đóng vai trò bệ phóng cho tăng trưởng và ngăn chặn các nước đang phát triển gia nhập khối cộng sản. Một lập luận tương tự được Jeffrey Sachs đưa ra trong cuốn The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time (2005), ông lập luận rằng nhiều viện trợ hơn cho châu Phi Cận Sahara sẽ kích hoạt tăng trưởng và loại bỏ mảnh đất ươm mầm khủng bố quốc tế. Phân tích thực nghiệm gần đây nhất về tác động của viện trợ lên tăng trưởng không hề tích cực (không có tác động hoặc có tác động tiêu cực). Đa số các nghiên cứu đánh giá mối quan hệ này bằng cách ước tính theo thời gian giữa các nước với phương trình hồi qui sau đây: Δln(Y) là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người, I là đầu tư, H là thước đo vốn con người và A, biến số quan tâm, là viện trợ theo phần trăm GDP. Z là các biến số khác. Chỉ số c là quốc gia và t là thời gian. Vấn đề rõ nét với phương pháp này là phản hồi đồng thời từ tăng trưởng sang viện trợ xuất phát từ những phản ứng nhân đạo trước tình trạng sụp đổ kinh tế. Nếu viện trợ thực sự giúp người nghèo, nếu các nước nghèo có tăng trưởng thấp, thì phản hồi từ tăng trưởng sang viện trợ sẽ không rõ ràng, triệt tiêu hoặc đảo ngược bất kỳ tác động tích cực nào của viện trợ lên tăng trưởng. 15
 16. 5/16/2014 Viện trợ và tăng trưởng: Burnside và Dollar (2000) Các phát hiện chính: 1. Không có mối quan hệ thống kê tích cực giữa tăng trưởng và viện trợ, trừ một mẫu nhỏ các nước có “chính sách tốt”. Nói cách khác, việc trợ chỉ có tác dụng ở các nước không cần đến nó. 2. Không có mối quan hệ thống kê tích cực giữa viện trợ và chính sách. Nói cách khác, cơ sở lập luận của WB cho “các chương trình cho vay điều chỉnh cơ cấu” (tiền đổi lấy cải cách) là sai lầm. 3. Không có bằng chứng thống kê cho thấy dòng viện trợ một cách hệ thống đến các nước có “chính sách tốt” nơi nó có thể thúc đẩy tăng trưởng. Thay vào đó, viện trợ chỉ được phân bổ chủ yếu do mục tiêu chính trị ở nước tài trợ. Viện trợ và tăng trưởng: Rajan và Subramanian (2005) Sử dụng biến công cụ để cố gắng loại bỏ sự thiên lệch đồng thời, Rajan và Subramanian (2005) nhận thấy viện trợ không thúc đẩy tăng trưởng ngay cả ở quốc gia có chính sách tốt và vị trí địa lý tốt Viện trợ Hội tụ Chính sách Thể chế 16
 17. 5/16/2014 Viện trợ và tăng trưởng: Rajan và Subramanian (2005) Viện trợ và tăng trưởng: Rajan và Subramanian (2008) Viện trợ có tác động thứ yếu lên tăng trưởng trong dài hạn vì hiệu ứng triệt tiêu của sự phụ thuộc viện trợ: 1. Viện trợ gây tâm lý nhàn hạ trong thuế khóa và khuyến khích tiêu dùng chính phủ 2. Viện trợ cho phép các chính phủ tránh né trách nhiệm giải trình trước công chúng, kéo theo hệ quả tham nhũng 3. Việ trợ đẩy các chính phủ đến việc ưu tiên cho các dự án có nguồn viện trợ và tránh những dự án mà họ phải tự bỏ tiền. 4. Viện trợ dẫn đến tổn thất về năng lực cạnh tranh quốc tế do tỉ giá hối đoái tăng giá trị thực, gây thiệt hại cho ngành xuất khẩu 17
 18. 5/16/2014 Tác động khi phụ thuộc viện trợ Tác động khi phụ thuộc viện trợ 18
 19. 5/16/2014 Mối quan hệ viện trợ tăng trưởng ở châu Phi Mối quan hệ viện trợ tăng trưởng ở Nam Á 19
 20. 5/16/2014 Viện trợ và tăng trưởng ở Việt Nam? 20

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Quy trình và phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm - TS. Nguyễn Thị Phú Hà

Bài giảng Quy trình và phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm - TS. Nguyễn Thị Phú Hà tập trung trình bày các vấn đề về vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường; một số đổi mới trong xây dựng kế hoạch phát triển KTXH trong nền kinh tế thị trường hiện nay;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hưu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


History of Economic Analysis part 121

History of Economic Analysis part 121. At the time of his death in 1950, Joseph Schumpeter-one of the major figures in economics during the first half of the 20th century-was working on his monumental History of Economic Analysis. A complete history of humankind's theoretical efforts to understand economic phenomena from ancient Greece to the present, this book is an important contribution to the history of ideas as well as to economics.


Drumming up Business

Drum Up Business Many years ago, a large American shoe company sent two sales representatives out to different  parts of the Australian outback to see if they could drum up some business among the  Aborigines.


Tạp chí phát triển KH&CN Số XI: Sự phát triển kinh tế hàng hóa ở Mỹ Tho thế kỷ XVII-XVIII

Sự phát triển kinh tế hàng hóa ở Mỹ Tho thế kỷ XVII-XVIII trình bày một số nôi dung chính như sau: Vài nét về Mỹ Tho xưa, kinh tế hàng hóa ở Mỹ Tho trong hai thế kỷ XVII-XVIII. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Microeconomics for MBAs 17

Microeconomics for MBAs 17. The Economic Way of Thinking for Managers. Microeconomics for MBAs develops the economic way of thinking through problems that MBA students will find relevant to their career goals. Maths is kept simple and the theory is illustrated with real-life scenarios


Bài giảng Thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương

Nội dung bài bài giảng Thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương trình bày các cơ sở kinh tế của thương mại quốc tế, lý thuyết lợi thế, vấn đề bảo hộ mậu dịch, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán.


Ebook Những con rồng lâm bệnh - Khủng hoảng tài chính ở các nước Đông Nam Á: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những con rồng lâm bệnh - Khủng hoảng tài chính ở các nước Đông Nam Á", phần 2 trình bày các nội dung: Phần 2 - Việt Nam với ước mơ hóa rồng, phần 3 - Đi tìm vắc - xin phòng bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài tập về Kinh tế vĩ mô bằng tiếng Anh - Chương 7

Tham khảo tài liệu 'bài tập về kinh tế vĩ mô bằng tiếng anh - chương 7', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Lê Anh Đức

Chương 4 Hồi quy với biến giả, chương học này trình bày những nội dung sau: Bản chất của biến giả (Dummy variable), mô hình có một biến độc lập là biến định tính, mô hình có hai biến độc lập là biến định tính, phân tích ảnh hưởng tương tác giữa các biến định tính, sử dụng biến giả để phân tích sự biến động mùa vụ, so sánh hai hàm hồi quy, hồi quy tuyến tính từng khúc.


Giáo trình Lịch sử kinh tế quốc dân (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Cuốn sách này nhằm trang bị kiến thức cơ bản về quá trình phát triển của các nền kinh tế lớn trên thế giới và kinh tế Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của cán bộ quản lý kinh tế, của sinh viên kinh tế. Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho đông đảo bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 1.


Tài liệu mới download

Writing for FCE
 • 02/08/2016
 • 54.089
 • 551

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Microeconomics for MBAs 25
 • 29/08/2010
 • 55.720
 • 541

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu