Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Âm luật vô tình

Phần lớn mọi người đều không biết mình đang phạm phải nghiệp "Tà dâm". Cuốn ebook này sẽ giúp mọi người nhận ra và sám hối để tránh tạo nghiệp cực nặng trong cõi nhân gian...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số: 15/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số: 15/2015/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thông báo 16/TB-VPCP năm 2014

Thông báo 16/TB-VPCP năm 2014 ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành.


Nghị quyết số:02/2015/NQ-HĐND tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số:02/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2015; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Văn bản luật các công cụ chuyển nhượng

Luật này điều chỉnh các quan hệ công cụ chuyển nhượng trong việc phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh toán, truy đòi, khởi kiện. Công cụ chuyển nhượng quy định trong luật này gồm hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, công cụ chuyển nhượng khác, trừ công cụ nợ dài hạn được tổ chức phát hành nhằm huy động vốn trên thị trường.


Quyết định số: 03/2016/NĐ-CP

"Quyết định số: 03/2016/NĐ-CP" quy định chi tiết, biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ về: Tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Thông báo số 309/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG VƯỢT LŨ CÔNG TRÌNH HỒ THÁC CHUỐI, TỈNH QUẢNG BÌNH


Quyết định số: 65/2011/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số: 65/2011/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 1415/QĐ-BKHCN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-CP NGÀY 07/3/2012 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2011 - 2016


Quyết định số: 21/2009/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số: 21/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số: 4058/QĐ-BTP
 • 21/10/2015
 • 76.977
 • 366
Nghị định số: 115/2015/NĐ-CP
 • 27/11/2015
 • 71.032
 • 651
Quyết định số 677/QĐ-TCTK
 • 23/01/2013
 • 74.867
 • 418
Quyết định số 662/QĐ-BNN-TC
 • 13/07/2011
 • 98.097
 • 225
Thông tư số: 24/2015/TT-BGD ĐT
 • 13/10/2016
 • 39.618
 • 800
Quyết định số 124/QĐ-TTg
 • 01/03/2012
 • 96.186
 • 363

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu