Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Advisory circular

This advisory circular (AC) provides information about the requirements of T itle 14, Code of Federal Regulations (14 CFR) part 2 1, Certification Procedures for Products, Articles, and Parts for quality systems for the manufacture of composite structures. These structures involve fiber-reinforced materials; for example, carbon (graphite) , boron, aramid (Kevlar) and glass reinforced polymeric materials,... Invite you to consult the documentationĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

BIỂU MẪU "TỜ KHAI THU NỘP PHÍ, LỆ PHÍ "

Mẫu tờ khai thu nộp phí lệ phí (Dùng cho tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí thuộc Ngân sách nhà nước) theo Mẫu số: 01/PHLP (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên

Tài liệu tham khảo mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên


Mẫu quyết định huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính )Mẫu QĐ4


Lệnh Số: 09/2012/L-CTN VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;


Thông báo: triển khai nội dung đính kèm theo mail theo tiêu chuẩn

Nội dung đính kèm theo mail (signatures) là một phần không thể tách rời trong email của mỗi cá nhân trong một Doanh nghiệp, nhằm thể hiện các thông tin của cá nhân thuộc Doanh nghiệp đến mọi người trong quá trình làm việc qua mail.


BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐIỂM HỒ SƠ SỔ SÁCH CBQL MẦM NON

1. Trình bày rõ ràng, sạch đẹp, khoa học 2. KH năm học đầy đủ các ND, có chỉ tiêu, giải pháp cụ thể từng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, nội dung các kế hoạch không chồng chéo (gồm 3 loại kế hoạch: kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của hiệu trưởng, kế hoạch chỉ đạo chuyên môn của phó hiệu trưởng 1; kế hoạch chỉ đạo chăm sóc, nuôi dưỡng của phó hiệu trưởng 2) 3. Đầy đủ, cụ thể công việc từng tháng trong năm học 4. Hàng tháng có lịch công việc...


Biểu mẫu "Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ"

Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ Mẫu số: 01- 4B/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Mẫu số S01-CBH MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Nguồn kinh phí: ………….. Số tiền đang hưởng hàng tháng (đồng) 4 Tạm dừng từ tháng, năm 5 Đã chi trả hết tháng, năm 6 Ghi chú (số tài khoản ATM) 7 Đã hưởng lại từ tháng, năm 8


QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC


Mẫu số: 01/CNKD - Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

Sau đây Mẫu số: 01/CNKD Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính - Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh). Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bản kiểm điểm Đảng viên
  • 31/10/2016
  • 56.927
  • 365

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu