Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính doanh nghiệp (8.903)

Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Kiểm toán nội bộ có vai trò quản lý hữu hiệu, giúp phát hiện và khắc phục những điểm yếu kém trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Nhà quản lý luôn muốn có được những thông tin trung thực, chính xác và kịp thời nhất về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp mình để từ đó có thể đưa ra các quyết định đúng đắn. Đây là một nhu cầu tất yếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong nền kinh tế thị trường. Thông qua việc đánh giá thực trạng tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn, bài báo đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần tập đoàn – là một là một loại hình doanh nghiệp khá mới mẻ và hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực


Outline Financing in foreign trade

"Outline Financing in foreign trade" have content includes payment terms in foreign trade, documents used in foreign trade, financing techniques.


Presentations: Financing in foreign trade

"Presentations: Financing in foreign trade" have content includes payment terms in foreign trade, foreign trade, financing techniques, procedures of payment against documents.


Cloud ERP, một hướng tiếp cận mới cho hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Nghiên cứu này giúp cho các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu hiểu hơn về giải pháp công nghệ Cloud ERP cùng những lợi ích thiết thực mang lại, đồng thời đề xuất các hướng triển khai và ứng dụng giải pháp ERP dựa trên mô hình các lớp dịch vụ của Điện toán đám mây cho doanh nghiệp. Với việc triển khai thử nghiệm thành công giải pháp công nghệ Cloud ERP dựa trên mô hình PaaS của Điện toán đám mây giúp doanh nghiệp định hình rõ về cách cài đặt, cấu hình cũng như hiểu sâu hơn về giải pháp ứng dụng này.


Tác động của hành vi điều chỉnh thu nhập đến khả năng hoạt động liên tục trong kế toán: Nghiên cứu thực nghiệm cho các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ tương quan giữa hành vi điều chỉnh thu nhập - Earnings managament (HVĐCTN) và Khả năng hoạt động liên tục - Going concern (KNHĐLT) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Các yếu tố tác động đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Mục tiêu của bài viết này nhằm kiểm định mô hình lý thuyết về các yếu tố tác động đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mời các bạn tham khảo!


Financial development, international trade, and stock market integration: Evidence in six southeastern Asia countries

Financial development, international trade, and stock market integration: Evidence in six southeastern Asia countries. Measuring the integration degree of the national stock market is popular in the general globalization trend. This paper applies the measurement method of Chaiporn et al. (2016) to consider the Vietnamese stock market, and five other typical Asian economies in the period from 2000 to 2015.


Thị trường tài chính Việt Nam và những biến động đến từ chính các nhà đầu tư

Bài viết Thị trường tài chính Việt Nam và những biến động đến từ chính các nhà đầu tư trình bày tâm lý các nhà đầu tư chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính. Sự tác động phức tạp của yếu tố tâm lý không những khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định cao mà còn là nhân tố chủ yếu gây ra các cuộc hoảng loạn thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Financial development and income inequality in Vietnam: An empirical analysis

Financial development and income inequality in Vietnam: An empirical analysis. The pattern of income distribution can be influenced by financial evelopment. Using provincial data, this paperemp irically investigates the relationship between financial develop ment and income inequality in Vietnam from 2002 to 2008.


Reviewing the development of rural finance in Vietnam

Reviewing the development of rural finance in Vietnam. The objective of this article is to review the development of the ruralf inancial sys-tem in Vietnam in recent years, especially, afteroimoi. There are two opp osite schools of thought in the literature on rural credit policies in develop ingcountries.


Using accounting ratios in predicting financial distress: An empirical investigation in the Vietnam stock market

Using accounting ratios in predicting financial distress: An empirical investigation in the Vietnam stock market. Financial distress prediction is an important and practical research topic for many stakeholders and has attracted extensive studies over the past decades.


Những thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Nội dung bài viết tập trung nghiên cứu các vấn đề mà DNNVV đang phải đối mặt đồng thời nhận diện vấn đề cốt lõi nhất mà doanh nghiệp đang gặp phải. Do khó khăn về mặt số liệu, nghiên cứu sẽ chỉ sử dụng số liệu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện việc phân tích.


Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hòa hợp với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bài viết trình bày tóm tắt khái niệm về SMEs, đặc điểm của IFRS for SMEs, so sánh một số điểm khác biệt giữa IFRS for SMEs với chuẩn mực kế toán Việt Nam (Vietnamese accounting standards - VAS) áp dụng cho SMEs, đồng thời tổng hợp quan điểm xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính cho SMEs trên Thế giới.


Mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam bằng mô hình Véc tơ tự hồi qui (VAR). Kết quả nghiên cứu cho thấy thâm hụt ngân sách không có sự liên hệ rõ ràng với tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên tổng đầu tư có quan hệ nhân quả với thâm hụt ngân sách và tăng trưởng kinh tế.


Phân tích các bất ổn tài chính của Việt Nam theo khung phân tích bảng cân đối tài sản

Bài viết sử dụng khung phân tích bảng cân đối tài sản và phân tích nhân tố để phân tích bất ổn tài chính của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Kết quả phân tích cho thấy sự sụt giảm giá trị bảng cân đối tài sản của khu vực ngân hàng, khu vực doanh nghiệp, thâm hụt ngân sách... đã gây ra các bất ổn tài chính tại Việt Nam.


Tác động lấn át của FDI đến sự rời ngành của doanh nghiệp trong nước

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu bảng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành công nghiệp từ năm 2002 đến 2010 nhằm lượng hóa tác động của nguồn vốn FDI đối với sự rời ngành của các doanh nghiệp trong nước.


Tác động tích cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Nghiên cứu này đánh giá tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và những tác động tích cực của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2009 - 2013.


Mối quan hệ giữa kiều hối và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Bài viết này là nghiên cứu định lượng đầu tiên sử dụng mô hình độ trễ phân phối tự hồi quy ARDL (Autoregressive Distributed Lag) nhằm mục tiêu làm rõ mối quan hệ giữa kiều hối và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn 1990- 2014.


Đánh giá môi trường đầu tư ở Đồng bằng sông Cửu Long (Nghiên cứu trường hợp thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang)

Mục đích của bài này là cung cấp cơ sở lý thuyết cơ bản về môi trường đầu tư cùng với các chỉ số được sử dụng để đánh giá nó. Cơ chế quản lý điều hành của các địa phương hiện nay là rất tốt, sự yếu kém còn lại chính là yếu tố thuộc về kinh tế - xã hội. Do đó, để đạt được hiệu quả cạnh tranh trong việc thu hút vốn đầu tư, các địa phương cần phải nâng cấp các yếu tố sản xuất cơ bản thuộc về nhóm các yếu tố kinh tế - xã hội.


Đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước yêu cầu cấp bách hiện nay

Bài viết này trình bày những cơ sở khoa học và thực tiễn về cổ phần hóa doanh nhà nước, phân tích và đánh giá quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước từ năm 1992 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.


Các yếu tố tác động đến báo cáo bộ phận các doanh nghiệp niêm yết: Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE

Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố tác động đến báo cáo bộ phận và gợi ý cho minh bạch thông tin tại báo cáo bộ phận các doanh nghiệp niêm yết. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến về quy mô, đòn bẩy, tuổi và hình thức sở hữu có tương quan thuận với báo cáo bộ phận.


Testing the relationship between corporate governance and bank performance – an empirical study on Vietnamese banks

The paper examines the impact of corporate governance on performance of Vietnamese banks. The Corporate Governance Index has been used to evaluate corporate governance of Vietnamese banks in the period of 2010-2012.


The optimal point for fiscal decentralization

The paper’s purpose is to shed more light on the impact of fiscal decentralization on the economy and determine whether or not a tipping point can be identified as an optimal point of fiscal decentralization. To do so, we proposed a new theoretical model to link two measurements of fiscal decentralization such as fiscal autonomy and fiscal importance to provincial GDP, and then apply our model with panel data to provincial GDP of Vietnam over ten years and across 56 provinces to test the significance of the impact of fiscal decentralization on the economy and compute the optimal point of fiscal decentralization.


Empirical study on the relationship between the satisfaction of family business and their participation in convenience store chain in Vietnam

This study focuses on the investigation of the relationship between the satisfaction of family traditional retail business and their participation in convenience store chain in Vietnam. In order to achieve this target, researcher analyzed the data collected on family traditional retail business on Vietnam that do the business with convenience store chain.


Empirical study on transferability of kaizen practices in Vietnamese manufacturing companies

This study examines the link between Kaizen practices and different culture dimensions in Vietnamese manufacturing companies. The study follows the cultural framework suggested by House et al. (2004) and three typical Kaizen practices implemented in Vietnam such as Small Group Problem Solving, Process Control and Employee’s Suggestion.


Perceived service quality and income improvement of microfinance: An empirical research in Hoi An city Vietnam

This paper aims to make an empirical research on perceived service quality of MFIs in Hoi An, and to find out if there is a significant relationship between the perceived service quality and income improvement of the clients. It uses the survey method as a main instrument to collect data with a sample size of 304 respondents in a total population of 2,623 clients using MFIs’ services in Hoi An.


Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm áp dụng mô hình của Shumi Akhtar (2005) [22] và mô hình của Shumi Akhtar, Barry Oliver (2005) [23] để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thủy sản Việt nam (SEAs) và so sánh với những doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chế biến khác (DIFs). Với số liệu thu thập là 302 doanh nghiệp, trong đó có 63 doanh nghiệp ngành thủy sản, chuỗi thời gian số liệu là 5 năm từ 2004 – 2008, tổng số quan sát thu thập được là 772, trong đó đối với mô hình áp dụng các doanh nghiệp chế biến Thủy sản là 284 quan sát và mô hình áp dụng các ngành khác là 488 quan sát.


Competition in Vietnamese E-Marketplace: A case study of Alibaba in Vietnam

This study emphasized on the e-commerce application and enrolment in e-marketplace of Vietnamese enterprises. In addition, taking Alibaba as a case study was to see from foreign investors view about opportunities and challenges. The study also explored the evaluation of Vietnamese e-marketplace members and staffs of Vietnamese e-marketplaces about the appearance of Alibaba in Vietnam.


Đặc điểm doanh nghiệp và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn mục tiêu của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Nghiên cứu này với mục tiêu phân tích các yếu tố đặc trưng của doanh nghiệp tác động đến việc điều chỉnh tỷ lệ nợ về mục tiêu của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy các lợi nhuận của doanh nghiệp, tỷ lệ tài sản cố định, quy mô doanh nghiệp và các cơ hội tăng trưởng tác động đến tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ mục tiêu của các doanh nghiệp này. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số gợi ý cho các doanh nghiệp trong việc điều chỉnh tỷ lệ nợ mục tiêu hướng đến mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.


Các nhân tố ảnh hưởng đến mối liên kết giữa doanh nghiệp và trường đại học: một nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu nhằm nhận dạng các nhân tố tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đến mối liên kết giữa doanh nghiệp với trường đại học, đối tượng điều tra khảo sát gồm 269 doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu đã rút ra 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến liên kết giữa doanh nghiệp và trường. Trong đó có 2 nhóm nhân tố có ảnh hưởng thúc đẩy liên kết là nhân tố hoàn cảnh và nhân tố tổ chức, 2 nhóm nhân tố có ảnh hưởng kìm hãm mối liên kết là khác biệt về đặc điểm hoạt động và nhận thức của doanh nghiệp về trường đại học. Nghiên cứu đã bổ sung một thang đo toàn diện hơn trong nhóm nhân tố khác biệt về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc thực hiện mối liên kết giữa doanh nghiệp và trường. Kết quả của nghiên cứu nhằm nâng cao việc thực hiện liên kết giữa doanh nghiệp và các trường đại học trong giai đoạn hiện nay.


Tài liệu mới download

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005
  • 21/08/2016
  • 32.046
  • 818

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

SAS/ETS 9.22 User's Guide 188
  • 28/09/2010
  • 80.670
  • 378
SAS/ETS 9.22 User's Guide 5
  • 28/09/2010
  • 65.832
  • 965

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu