Tìm kiếm tài liệu miễn phí

quản trị kinh doanh (8.875)

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên đến hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên - Nghiên cứu tại các ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Với mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của cam kết gắn bó với tổ chức đến hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên, thông qua khảo sát nhân viên ngân hàng tại TP. Đà Nẵng, nghiên cứu đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau: Tìm hiểu các vấn đề lý luận về cam kết gắn bó với tổ chức, hành vi công dân trong tổ chức và mối quan hệ giữa chúng, đánh giá các tác động của các thành phần của cam kết gắn bó với tổ chức đến hành vi công dân trong tổ chức của nhân viên trong ngành ngân hàng, với tổng thể nghiên cứu là nhân viên các ngân hàng trên địa bàn TP. Đà Nẵng.


Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chương 3 Tổ chức sử dụng các yếu tố sản xuất trong KDNN cung cấp kiến thức cơ bản về: Tổ chức sử dụng đất đai, tổ chức sử dụng lao động, tổ chức sử dụng tư liệu sản xuất,..


Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chuong 4 Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh nông nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về: Vai trò và đặc điểm, những nhân tố ảnh hưởng, tổ chức tiêu thụ sản phẩm,...


Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 2 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chương 2 Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh nông nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về: Phương hướng kinh doanh nông nghiệp, quy mô sản xuất kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh,...


Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chương 1 Nhập môn quản trị kinh doanh nông nghiệp do ThS. Nguyễn Hà Hưng biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Cơ sở kinh doanh nông nghiệp, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến quản trị kinh doanh nông nghiệp.


Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Hà Hưng

Bài giảng Quản trị Kinh doanh nông nghiệp Chuong 5 Quản lý tài chính và hạch toán trong kinh doanh nông nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về: Quản lý tài chính trong kinh doanh nông nghiệp, Hạch toán trong kinh doanh nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!


Luận văn: Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh

Luận văn "Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số nét khái quát về công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng trọng anh, giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh


Luận văn: Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh

Luận văn "Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số nét khái quát về công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng trọng anh, giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm thiết bị nhà bếp thương hiệu Lorca của công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng Trọng Anh


Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 3 trình bày như sau: Những vấn đề chung về tập thể lao động, những quy luật TL phổ biến tác động đến TTLĐ, mâu thuẫn trong tập thể lao động,...


Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 6 trình bày như sau: Khái quát về hoạt động giao tiếp, các công cụ giao tiếp, phong cách giao tiếp và yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp, nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh, một số loại hình giao tiếp trong quản trị kinh doanh,...


Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 5 trình bày như sau: Đặc điểm của hoạt động kinh doanh.và phẩm chất của nhà kinh doanh, đặc điểm tâm lý của người mua, đặc điểm tâm lý của người bán,...


Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 2 trình bày như sau: Đặc điểm tâm lý cá nhân, các quy luật tâm lý cá nhân, quy luật tâm lý lợi ích, quy luật tâm lý tình cảm,...


Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 4 trình bày như sau: Khái niệm và đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo, những phẩm chất tâm lý của người lãnh đạo, phong cách lãnh đạo, êkíp lãnh đạo,...


Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Nội dung của Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh: Chương 1 trình bày như sau: Một số vấn đề chung về tâm lý và tâm lý quản trị kinh doanh, các lý thuyết về tâm lý quản trị kinh doanh, khái niệm và nội dung cơ bản của tâm lý quản trị kinh doanh.


Bài tập nhóm: Tìm hiểu Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến

Bài tập nhóm "Tìm hiểu Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến" gồm có 6 chương được trình bày như sau: Giới thiệu cơ bản về tổ chức,cơ cấu tổ chức nội bộ công ty May Việt Tiến, phân tích quy trình lập ra một kế hoạch, các công cụ cơ bản nâng cao động lực làm việc,...


Bài tập nhóm: Tìm hiểu về Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP

Bài tập nhóm: Tìm hiểu về Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCPb gồm các nội dung chính như sau: Giới thiệu chung về VietNam Airlines, sơ đồ cơ cấu tổ chức của VietNam Airlines, công cụ cơ bản được sử dụng để nâng cao động lực làm việc của nhân viên hàng không,...


Luận án tiến sĩ kinh doanh: Xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam

Luận án tiến sĩ kinh doanh "Xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam" với mục tiêu chính là Làm rõ khung cơ sở lý luận, đánh giá và khảo sát thực trạng, kiến nghị và đề xuất các giải pháp về xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến của Việt Nam.


Tiểu luận: Kế hoạch marketing hạt điều xuất khẩu an phát của công ty TNHH An Phát

Tiểu luận "Kế hoạch marketing hạt điều xuất khẩu an phát của công ty TNHH An Phát" với các nội dung chính như: cơ sở lý luận, tình hình hoạt động của công ty TNHH An Phát, kế hoạch marketing cho sản phẩm hạt điều an,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Tiểu luận: Xây dựng chiến lược hoạt động của cơ quan ủy ban nhân dân Thị Trấn Đạ Tẻh giai đoạn 2017 - 2021

Tiểu luận giúp bản thân có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và hiểu rõ quy trình quản trị chiến lược của một đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước. Đồng thời phân tích và đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong chiến lược hoạt động của cơ quan trong thời gian tới. Từ đó định hướng được hoạt động trong thời gian tới cho phù hợp với thực tế của địa phương.


Đề cương Quản trị kinh doanh du lịch

Đề cương Quản trị kinh doanh du lịch sẽ giúp các bạn nắm được nội dung chính của môn học như: Những vấn đề cơ bản về kinh doanh du lịch, tổ chức kinh doanh lữ hành, tổ chức kinh doanh lưu trú ( GT QTri kDKS),..Mời các bạn cùng tham khảo!


Báo cáo: Giới thiệu ba sản phẩm anh quốc được ưa chuộng bởi người tiêu dùng và thiết kế chương trình marketing để sản phẩm trở nên ưa chuộng hơn

Báo cáo thuyết trình trình bày Ba sản phẩm được ưa chuộng rộng rãi bởi người tiêu dùng. Thiết kế chương trình Marketing để sản phẩm trở nên ưa chuộng hơn. Tìm hiểu người tiêu dùng để hiểu tại sao các sản phẩm này được ngưỡng mộ,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Luận văn: Giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng dịch vụ bưu kiện tại Bưu điện Thành phố Đà Lạt

Luận văn "Giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng dịch vụ bưu kiện tại Bưu điện Thành phố Đà Lạt" gồm có 3 chương trình bày như sau: Lý luận chung về chăm sóc khách hàng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu điện Tỉnh Lâm đồng và tình hình kinh doanh dịch vụ Bưu kiện trong những năm qua của Bưu điện thành phố Đà lạt, các giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng dịch vụ Bưu kiện tại Bưu điện thành phố Đà lạt.


Luận văn thạc sĩ kinh tế: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo khu vực đồng bằng sông cửu long trong điều kiện hội nhập kinh tế

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long và từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành. Mời các em cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty may xuất khẩu DHA

Đề tài nghiên cứu kết quả đánh giá chung kết định lượng tình hình chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty may xuất khẩu DHA trong thời gian qua cùng những nguyên nhân trực tiếp, trung gian và sâu xa; kết quả đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của công ty may xuất khẩu DHA trong 5 năm tới.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh kinh doanh xăng dầu của Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh

rên cơ sở phân tích các yếu tố cấu thành và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cũng như việc đánh giá, nhìn nhận xác thực năng lực kinh doanh của Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đề tài sẽ tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp để từ đó hoạch định phương hướng và các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo đà cho việc phát triển bền vững của doanh nghiệp.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp để nâng cao công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Nam Định

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thực trạng công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Nam Định; một số giải pháp nâng cao công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Nam Định.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu thực trạng và ứng dụng Đấu thầu điện tử tại Việt Nam trong lĩnh vực mua sắm Chính phủ

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng và ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ bằng hình thức đấu thầu điện tử, đánh giá sơ bộ kết quả triển khai thí điểm tại một số đơn vị, từ đó đề xuất phương án triển khai trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, tìm ra và đề xuất được những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp của trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo ở nhà trường, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước theo tinh thần nghị quyết ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ hai khóa VIII.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng

Đề tài được lựa chọn nghiên cứu nhằm mục đích cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng; qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý dự án xây dựng tại Văn phòng phối hợp Làng SOS Việt Nam

Đề tài nêu lên được tập hợp các chính sách ứng dụng CNTT-CPM trong hoạt động quản lý dự án xây dựng tại Văn phòng SOS Việt Nam; phân tích thực trạng tại Văn phòng SOS Việt Nam trước khi ứng dụng giải pháp CNTT-CPM trong hoạt động quản lý dự án xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đôi cánh phượng - Tập 2
  • 07/05/2013
  • 59.523
  • 382
iOS Security
  • 17/05/2014
  • 86.831
  • 211
Windows 7 Resource Kit- P33
  • 04/08/2010
  • 55.406
  • 922

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu