Tìm kiếm tài liệu miễn phí

nghiên cứu khoa học (8.250)

Tự chủ về nghiên cứu khoa học trong các trường đại học

Bài viết Tự chủ về nghiên cứu khoa học trong các trường đại học trình bày phân tích sự cần thiết và những yêu cầu đặt ra đối với việc tự chủ đại học và tự chủ về nghiên cứu khoa học trong các trường đại học,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Tân Trào

Nghiên cứu khoa học được xác định là một trong những của Trường Đại học Tân Trào, chính vì lẽ đó, trong nhà trường luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.


Giải pháp chính sách xây dựng tổ chức mạnh trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ

Bài viết này trình bày khái quát về tổ chức mạnh trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ, đề xuất các giải pháp chính sách xây dựng tổ chức mạnh trên cơ sở đánh giá thực trạng nhận thức và các thuộc tính của tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ dựa vào quan điểm, sự phản hồi của các nhà khoa học và tổ chức KH&CN Việt Nam.


Nâng cao chất lượng nghiên cứu góp phần xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành đại học nghiên cứu

Bài viết này đi phân tích thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên trong thời gian qua, chỉ ra hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho Đại học Thái Nguyên trong thời gian tới.


Thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới trong các trường đại học ở Việt Nam

Để xem xét khả năng đáp ứng vai trò của nghiên cứu cơ bản trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới để hướng tới xây dựng nền kinh tế tri thức cho mỗi quốc gia, bài viết này phân tích vai trò của các trường đại học trong thúc đẩy nghiên cứu cơ bản tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tâm linh là một đối tượng nghiên cứu của khoa học và Triết học

Bài viết Tâm linh là một đối tượng nghiên cứu của khoa học và Triết học: Đưa ra quan niệm và ý nghĩa về duy vật tâm linh, như một giả thuyết nghiên cứu các hiện tượng tâm linh hiện nay, nghĩa là xét vấn đề theo hệ thống quan niệm chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Sự chuyển dịch mô thức nghiên cứu khoa học xã hội về tôn giáo

Bài viết Sự chuyển dịch mô thức nghiên cứu khoa học xã hội về tôn giáo trình bày đề xuất nghiên cứu khoa học xã hội về tôn giáo nên các bỏ mục tiêu thực chứng mà bằng cách này hay cách khác sẽ giản lược tính phức tạp của tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Khoa Luật và một số định hướng phát triển

Nhằm thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ những mục tiêu, sứ mệnh của mình, cũng như nhiệm vụ mà Nhà nước và Đại học Quốc gia Hà Nội giao cho, Khoa Luật đã thực hiện đa dạng nhiều hình thức hoạt động NCKH do đội ngũ cán bộ giảng dạy thực hiện với những thành tựu cơ bản. Bài viết đưa ra một số định hướng phát triển trong giai đoạn nâng cấp Khoa Luật thành Trường Đại học Luật thành viên ĐHQGHN.


Nghiên cứu khoa học và đào tạo ngoại ngữ trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

Bài viết mô tả tình hình nghiên cứu khoa học và giảng dạy ngoại ngữ trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu tiến hành điều tra bằng bảng hỏi với 488 giảng viên ngoại ngữ của 201 trường đại học và cao đẳng chuyên ngữ và không chuyên ngữ, cùng một loạt cuộc phỏng vấn trực tiếp. Kết quả nghiên cứu đã phác họa một bức tranh tổng thể về đào tạo và nghiên cứu khoa học liên quan tới giáo dục ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.


Bài giảng môn học Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 1 - ĐH Tôn Đức Thắng

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu phương pháp nghiên cứu" cung cấp cho người học các vấn đề tổng quát về nghiên cứu khoa học, tầm quan trọng của môn học, các khái niệm và loại hình nghiên cứu.


Tiểu luận: Phương pháp nghiên cứu khoa học & phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  • 5/5 (1)

Nội dung chính của bài tiểu luận "Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học" gồm có 2 phần chính: Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học, một số phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể.


Tiểu luận: Phương pháp nghiên cứu khoa học & phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Nội dung chính của bài tiểu luận "Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học" gồm có 2 phần chính: Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học, một số phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể.


Nghiên cứu khoa học: Các giái pháp phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại TP. HCM

Nghiên cứu khoa học "Các giái pháp phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại TP. HCM" với mục tiêu chính là Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kiến trúc, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng cho nhà ở đối với người thu nhập thấp.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 2: Các loại nghiên cứu

Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về quá trình thiết kế nghiên cứu, dạng nghiên cứu, sự liên hệ giữa các biến, nghiên cứu đoàn hệ, nghiên cứu cắt ngang, so sánh các loại nghiên cứu và nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên.


Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 - Định hướng hoạt động năm 2016

Nội dung của báo cáo trình bày cơ cấu tổ chức và nhân lực, thuận lợi, khó khăn, một số hoạt động nổi bật năm 2015, hoạt động đảng, công đoàn, hoạt động đào tạo tiền lâm sàng, các nghiên cứu khoa học, đoàn thanh niên năm 2015, định hướng năm 2016 của Bệnh viện Bạch Mai.


Ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần phương pháp NCKH

Ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm có 2 phần lý thuyết và bài tập thực hành kèm theo đáp án chi tiết nhằm giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn.


Đề tài NCKH: Nhận thức về rác và nước thải sinh hoạt của người dân Phường Long Thạnh, Long Châu, Long Hưng Thị Xã Tân Châu

Mục đích chính của đề tài là nhằm làm sáng tỏ mối liên hệ giữa trình độ học vấn, sự quan tâm đến bảo vệ môi trường và ý thức trách nhiệm của người dân trên địa bàn ba phường nội ô xung quanh Thị Xã Tân Châu đối với việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thị Xã.


Đề cương ôn tập môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo Đề cương ôn tập môn Phương pháp nghiên cứu khoa học dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn những kiến thức, câu hỏi bài tập về tri thức kinh nghiệm vs tri thức khoa học, cấu trúc đề cương nghiên cứu KH,...


Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

Ebook “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” do Vũ Cao Đàm biên soạn không chỉ cho các bạn đang theo học đại học và sau đại học, mà cũng có giá trị tham khảo cho các bạn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học: Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến hàm lượng phenolic trong đậu đen

Nhằm tạo điều kiện phát triển các sản phẩm có lợi từ nguồn nguyên liệu này mong muốn tăng thu nhập cho người nông dân. Đồng thời tìm ra biện pháp làm tăng hàm lượng phenolic trong đậu có lợi cho sức khỏe con người chúng tôi thực hiện đề tài “Ảnh hưởng sóng siêu âm đến hàm lượng phenolic trong đậu đen”.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên ở Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng, luận văn đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động NCKH của giảng viên đáp ứng với yêu cầu phát triển của Nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và một số định hướng phát triển

Nhằm thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) phục vụ những mục tiêu, sứ mệnh của mình, cũng như nhiệm vụ mà Nhà nước và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) giao cho, Khoa Luật đã thực hiện đa dạng nhiều hình thức hoạt động NCKH do đội ngũ cán bộ giảng dạy thực hiện với những thành tựu cơ bản. Bài viết đưa ra một số định hướng phát triển trong giai đoạn nâng cấp Khoa Luật thành Trường Đại học Luật thành viên ĐHQGHN.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Bài 1 cung cấp các kiến thức giúp người học có thể mô tả được các đặc tính của một nghiên cứu khoa học, trình bày được các đặc tính của một nghiên cứu khoa học tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.


Phiếu đăng ký dự thi Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ XVIII năm 2016: Nghiên cứu tính toán tải trọng gió tác dụng lên nhà cao tầng

Mời các bạn cùng tham khảo đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu tính toán tải trọng gió tác dụng lên nhà cao tầng". Mục tiêu thực hiện đề tài này nhằm tìm ra được sự giống và khác nhau về cách tính toán lý thuyết khi sử dụng tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 & EN 1991-1-4; đồng thời so sánh giá trị tính toán của 2 tiêu chuẩn trên 1 công trình thực tế.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học Thư viện: Văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích những yếu tố ảnh hưởng tác động đến văn hóa đọc và nghiên cứu thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc đến văn hóa đọc và nghiên cứu thực trạng văn hóa đọc của sinh viên Đại học Quốc đọc cho sinh viên Đại học Quốc Gia Hà Nội.


Năng lực tổ chức và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học địa phương thuộc vùng Nam Bộ

Bài viết khái quát kết quả điều tra, khảo sát về hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó bàn đến năng lực tổ chức và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học địa phương thuộc vùng Nam Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Khai thác hiệu quả nguồn tài liệu điện tử phục vụ nghiên cứu khoa học trong các thư viện đại học

Đề tài phân tích những yếu tố tác động đến vấn đề khai thác tài liệu điện tử trong thư viện các trường đại học, từ đó đề xuất những nhiệm vụ thư viện đại học cần thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài liệu điện tử phục vụ nghiên cứu khoa học.


Trang tin điện tử của thư viện đại học Việt Nam phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo khoa học và công nghệ trong các trường đại học

Bài viết "Trang tin điện tử của thư viện đại học Việt Nam phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo khoa học và công nghệ trong các trường đại học" trình bày chức năng, yêu cầu của trang tin điện tử, những mặt tích cực và hạn chế về các trang tin điện tử của các trường đại học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học – Chương 3:

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học – Chương 3: Phương pháp nghiên cứu định tính" cung cấp cho người học các kiến thức: So sánh pp định tính và định lượng, thảo luận nhóm, dữ liệu và thu thập dữ liệu định tính, kết nối dữ liệu, phỏng vấn sâu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học – Chương 5: Soạn thảo và thuyết trình kết quả nghiên cứu

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học – Chương 5: Soạn thảo và thuyết trình kết quả nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tổng quát bản báo cáo NC, lưu ý khi viết báo cáo, mục đích nghiên cứu, kết quả nội dung nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005
  • 21/08/2016
  • 32.046
  • 818

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CINEMA EOS LEAVE NO STORY UNTOLD
  • 01/04/2013
  • 43.189
  • 923

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu