Tìm kiếm tài liệu miễn phí

luận văn kinh tế (6.974)

Luận văn thạc sĩ kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu Luận văn thạc sĩ kinh tế "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam" Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đền lợi nhuận các ngân hàng thương mại để từ đó đưa ra các giải pháp góp phần củng cố và gia tăng lợi nhuận của các ngân hàng.


Những đóng góp mới của luận án: Đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Hà Nam

Sau đây là những đóng góp mới của luận án: Đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Hà Nam. Mời bạn đọc tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết những điểm mới đó.


Những đóng góp mới của luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến tranh chấp lao động và đình công - Nghiên cứu điển hình tại các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

Sau đây là Những đóng góp mới của luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến tranh chấp lao động và đình công - Nghiên cứu điển hình tại các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa. Mời bạn đọc tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết.


Những đóng góp mới của luận án: Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sau đây là Những đóng góp mới của luận án: Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mời bạn đọc tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết.


Những đóng góp mới của luận án: Factors affecting labor disputes and strikes – representative research at Khanh Hoa province industrial zones

Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Factors affecting labor disputes and strikes – representative research at Khanh Hoa province industrial zones sau đây. Tài liệu hữu ích cho những bạn đang quan tâm đến đề tài trên.


Những đóng góp mới của luận án: Năng lực công chức hành chính nhà nước cấp tỉnh - Nghiên cứu tại Thủ đô Viêng Chăn

Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Năng lực công chức hành chính nhà nước cấp tỉnh - Nghiên cứu tại Thủ đô Viêng Chăn sau đây. Tài liệu hữu ích cho những bạn đang quan tâm đến đề tài trên.


Những đóng góp mới của luận án: Hoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở Nam Định đến năm 2020

Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Hoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở Nam Định đến năm 2020 sau đây. Tài liệu hữu ích cho những bạn đang quan tâm đến đề tài trên.


Những đóng góp mới của luận án: Phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt Nam

Sau đây là Những đóng góp mới của luận án: Phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết.


Những đóng góp mới của luận án: Đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch biển, đảo của tỉnh Nghệ An và khuyến nghị chính sách

Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Đánh giá năng lực cạnh tranh du lịch biển, đảo của tỉnh Nghệ An và khuyến nghị chính sách sau đây. Tài liệu hữu ích cho những bạn đang quan tâm đến đề tài trên.


Những đóng góp mới của luận án: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành xây dựng dân dụng ở Việt Nam

Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành xây dựng dân dụng ở Việt Nam sau đây. Tài liệu hữu ích cho những bạn đang quan tâm đến đề tài trên.


Những đóng góp mới của luận án: Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng

Sau đây là Những đóng góp mới của luận án: Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng. Mời bạn đọc tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết.


Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại dịch vụ điện cơ Phúc Thịnh

Nội dung đề tài gồm: lý luận chung về hoạt động và hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, giới thiệu về công ty và thực trạng kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty, một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá.


Bài thuyết trình Kinh tế học lao động

"Bài thuyết trình Kinh tế học lao động" trình bày các nội dung sau: giới thiệu chung lực lượng lao động, nhu cầu đáp ứng lao động Việt Nam đối với thị trường trong nước, nhu cầu đáp ứng lao động Việt Nam đối với thị trường nước ngoài.


Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT

Nội dung đề tài: khái quát chung về công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT, thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá ở Công ty cổ phần hệ thống thông tin FPT, những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty.


Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu EU cho công ty Hải sản 404

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu chiến lược thâm nhập thị trường EU thông qua việc đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu, từ đó tìm hiểu môi trường kinh doanh EU và đánh giá môi trường cạnh tranh hiện tại của công ty Hải sản 404 để đề xuất chiến lược xuất khẩu hiệu quả.


Đề tài: Sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phương pháp dãy số thời gian để phân tích thực trạng nguồn lao động và việc làm tại địa phương

Đề tài trình bày các nội dung sau: phân tích thống kê mô tả, phân tích dãy số thời gian, phân tích thực trạng dân số và nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên, định hướng và giải pháp giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Tiểu luận Kinh tế quốc tế: AFTA

Tiểu luận Kinh tế quốc tế với đề tài "AFTA" trình bày các nội dung sau: giới thiệu tổng quan về AFTA, tác động của AFTA với nền kinh tế Việt Nam, tác động của AFTA với nền kinh tế Asean. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề tài: Phân tích ảnh hưởng của tiết kiệm và đầu tư mới tăng trưởng phát triển kinh tế

Mục đích đề tài nhằm: làm rõ vấn đề lý luận-thực tiễn về tác động của tiết kiệm-đầu tư đến tăng trưởng, phát triển kinh tế và ngược lại. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy tối đa mối quan hệ này để phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.


Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại công ty cổ phần May 28 - Đà Nẵng

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại công ty cổ phần May 28 - Đà Nẵng giới thiệu về những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng, tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng công tác quản lý chất lượng tại công ty cổ phần May 28 - Đà Nẵng.


Bài thuyết trình Tìm hiểu dịch vụ công ty cổ phần Logistics cảng Đà Nẵng (Danalog) cung cấp

Nội dung bài thuyết trình "Tìm hiểu dịch vụ công ty cổ phần Logistics cảng Đà Nẵng cung cấp" gồm: Tổng quan về công ty Logistics cảng Đà Nẵng, đánh giá các dịch vụ của Danalog so với dịch vụ WTO đưa ra, phân tích mô hình SWOT của Danalog.


Tiểu luận: Nguyên nhân hình thành và phát triển, đặc điểm của hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ

Nội dung nghiên cứu gồm các phần sau: phần 1 khái niệm về hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, phần 2 nguyên nhân hình thành và phát triển của hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, phần 3 đặc điểm của hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, phần 4 hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ của Việt Nam.


Đề tài: Một số biện pháp bảo hộ ngành sản xuất ô tô trong nước khi gia nhập cộng đồng kinh tế Asean 2015

Mục đích nghiên cứu: đánh giá chung hoạt động sản xuất ô tô trong nước hiện nay cũng như tình hình nhập khẩu ô tô trong nước, phân tích đánh giá thực trạng các chính sách bảo hộ ngành sản xuất ô tô trong nước hiện nay, nêu ra những mặt tích cực để tiếp tục phát huy và những bất cập của các chính sách để khắc phục,...


Bài thuyết trình Các hình thức đầu tư quốc tế

"Bài thuyết trình Các hình thức đầu tư quốc tế" gồm các nội dung sau: đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp, quỹ bảo hộ, hình thức tín dụng quốc tế ODA, quỹ quản lý đầu tư hợp đồng tương lai hàng hóa, bất động sản quốc tế, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ hóa đổi danh mục.


Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing xuất khẩu sản phẩm Cà phê của công ty Trung Nguyên vào thị trường Mỹ đến năm 2020

Mời các bạn cùng tham khảo đề tài "Một số giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing xuất khẩu sản phẩm Cà phê của công ty Trung Nguyên vào thị trường Mỹ đến năm 2020" để nắm các nội dung kiến thức cần thiết.


Bài thuyết trình Địa lý kinh tế Việt Nam: Thuận lợi và khó khăn để phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long

Bài thuyết trình Địa lý kinh tế Việt Nam với đề tài "Thuận lợi và khó khăn để phát triển kinh tế đồng bằng sông Cửu Long" trình bày nội dung sau thông qua các phần sau: khái quát chung, thuận lợi và khó khăn, giải pháp, kết luận.


Đề tài: Phân tích về tình hình sản xuất kinh doanh của các đại lý thu mua cà phê tại xã Phú Lộc huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk

Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động sản xuất kinh doanh của các đại lý thu mua cà phê tại xã Phú Lộc huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk, phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các đại lý,...


Đề tài: Hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS

Đề tài "Hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS" trình bày nội dung: tổng quan về hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS, thực trạng của việc áp dụng hiệp định chung về thương mại dịch vụ GATS vào Việt Nam, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho quá trình thực hiện GATS tại Việt Nam.


Đề tài: Mối quan hệ giữa FDI và vấn đề xuất nhập khẩu ở Việt Nam sau thời lỳ đổi mới

Bài tiểu luận "Mối quan hệ giữa FDI và vấn đề xuất nhập khẩu ở Việt Nam sau thời lỳ đổi mới" có 3 chương: chương 1 những vấn đề cơ bản của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chương 2 mối quan hệ giữa FDI và xuất-nhập khẩu ở Việt Nam, chương 3 giải pháp.


Tiểu luận: WTO bước ngoặc mới của nền kinh tế Việt Nam

Tiểu luận "WTO bước ngoặc mới của nền kinh tế Việt Nam" trình bày nội dung sau: cơ sở lí luận của vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng của Việt Nam trước và sau khi gia nhập WTO, định hướng-giải pháp-kiến nghị để Việt Nam phát triển vững mạnh trong tổ chức WTO.


Đề tài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa

Nội dung đề tài gồm: cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao động trong tiến trình toàn cầu hóa, thực trạng về đầu tư trực tiếp nước ngoài với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa, những giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vấn đề tạo việc làm cho người lao động Viêt Nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

963 bài essays mẫu part 10
 • 30/07/2010
 • 61.557
 • 725
QUẢN TRỊ RỦI RO
 • 19/05/2011
 • 51.721
 • 771
San hô giúp chống tia cực tím
 • 04/12/2012
 • 54.468
 • 856
Abces gan
 • 19/08/2011
 • 31.319
 • 456

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu