Tìm kiếm tài liệu miễn phí

kỹ thuật lập trình (4.520)

Bài giảng Công nghệ Java: Chương 3 - PhD. Trần Quang Diệu

Bài giảng "Công nghệ Java - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển của kỹ thuật lập trình, hạn chế của kỹ thuật lập trình truyền thống, khái niệm lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Java: Chương 6 - Huỳnh Ngọc Tín

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 6: Lập trình CSDL với JDBC" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, tại sao cần JDBC, kiến trúc JDBC & JDBC APIs, các bước làm việc với Database dùng JDBC, một số lớp và phương thức cơ bản trong JDBC API, các loại JDBC Drivers. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Java: Chương 1 - Huỳnh Ngọc Tín

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 1: Giới thiệu về Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển, Java Flatforms, các dạng chương trình Java, đặc điểm của Java, máy ảo Java (Java Virtual Machine); viết, dịch, thực thi chương trình HelloWorld; môi trường, công cụ - Giới thiệu một số IDE phổ biến. Mời các bận cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Java: Chương 2 - Huỳnh Ngọc Tín

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 2: Đặc điểm cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong java" bao gồm các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, lớp và đối tượng trong java, tính đóng gói, tính kế thừa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Java: Chương 3 - Huỳnh Ngọc Tín

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 3: Luồng nhập xuất và tập tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Dữ liệu lưu trong bộ nhớ & tập tin, khái niệm về luồng, các loại luồng, thư viện luồng & tập tin trong java, xử lý tập tin và thư mục, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Java: Chương 5 - Huỳnh Ngọc Tín

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 5: Lập trình GUI với AWT & Swing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm cơ bản, ví dụ minh họa, mô hình, cơ chế xử lý event,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Java: Chương 4 - Huỳnh Ngọc Tín

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 4: Lập trình đa luồng (Multithread) trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về đơn luồng và đa luồng, tạo và quản lý luồng trong java, sử dụng Thread và Runnable, vòng đời Thread, độ ưu tiên, đồng bộ hóa, ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Giới thiệu môn học - Lê Cẩm Tú

Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 0 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 0 do GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành biên soạn Tổng quan môn học giới thiệu nội dung thông tin chung về môn học, mô tả môn học, mục tiêu của môn học, nội dung chi tiết môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 5 - Phạm Đào Minh Vũ

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao Chương 5 trang bị cho người học kiến thức về lập trình đệ qui. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm lập trình đệ qui, đệ qui tuyến tính, đệ qui nhị phân, đệ qui phi tuyến, đệ qui hỗ tương, cách hoạt động hàm đệ qui,...


Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 6 - Phạm Đào Minh Vũ

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao Chương 6 Lưu trữ dữ liệu trên tập tin. Chương này gồm có những nội dung: Giới thiệu về tập tin, thao tác với tập tin, lớp fstream - , các thao tác trên file. mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao: Chương 7 - Phạm Đào Minh Vũ

Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao Chương 7 Kiểm tra và tối ưu hóa chương trình. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kỹ thuật dò tìm và phát hiện lỗi, cách kiểm tra, tối ưu hóa chương trình, tối ưu hóa bộ nhớ, tối ưu hóa thời gian thực hiện, kỹ thuật tối ưu các vòng lặp,


Bài giảng Lập trình Window: Chương 4 - GV. Phan Trọng Tiến

Bài giảng Lập trình Window: Chương 4 Các cấu trúc điều kiện có nội dung trình bày các cấu trúc điều kiện (conditional logic) như các cấu trúc quyết định(Decision Structures), các cấu trúc vòng lặp (Loop Structures).


Bài giảng Công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học - GV. Phạm Mạnh Cương

Bài giảng Công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học, yêu cầu môn học, nội dung chi tiết và phương pháp đánh giá môn học, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Đề cương bài giảng Cơ sở kỹ thuật lập trình - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

(NB) Đề cương bài giảng Cơ sở kỹ thuật lập trình gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình, biểu thức, các phép toán và vấn đề nhập xuất, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp,...


Bài giảng Lập trình web - CGI

Bài giảng "Lập trình web - CGI" gồm các nội dung sau: Giới thiệu về lập trình web, HTMLs và FORMs, lập trình web ở Client, DHTML, phương pháp lập trình web với CGI. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tin học đại cương: Chương mở đầu - TS. Trần Quang Diệu

Bài giảng Tin học đại cương: Bài mở đầu giới thiệu cho người học những thông tin cơ bản về môn học, những nội dung cơ bản giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát và chuẩn bị tốt trước khi bước vào học môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tin học đại cương: Bài 13 - Bùi Thị Thu Cúc

Bài giảng Tin học đại cương - Bài 13: Nhập xuất file cung cấp cho người học các kiến thức về thao tác với các tập tin, Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang học môn tin học đại cương và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Tin học đại cương: Đề cương môn học - GV. Nguyễn Mạnh Hiển

Bài giảng Tin học đại cương: Đề cương môn học của Nguyễn Mạnh Hiển cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, nội dung và yêu cầu của môn học, các bài tập thực hành môn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm: Phần 4

Phần 4 bài giảng Nhập môn công nghệ học phần mêm gồm 3 nội dung chính là phương pháp thiết kế hệ thống, kỹ thuật thiết kế chương trinh và kỹ thuật lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.


Thuật toán xác định tính chất mã của ngôn ngữ chính quy

Trong bài báo này, các tác giả trình bày một thuật toán mới mở rộng thuật toán Sardinas-Patterson xác định tính chất mã của một ngôn ngữ. Từ đó nhận được một thuật toán với độ phức tạp cỡ O(k) để nhận biết một ngôn ngữ chính quy cho trước là mã hay không, với k là chỉ số hữu hạn của tương đẳng cú pháp thỏa ngôn ngữ đó.


Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học - Lê Nguyễn Tuấn Thành

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Tổng quan môn học giới thiệu nội dung thông tin chung về môn học, mô tả môn học, mục tiêu của môn học, nội dung chi tiết môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho môn học này.


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Lớp và đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo lớp, tạo đối tượng, từ khóa ‘static’, mảng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 6 - Trần Minh Thái

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 6: Thao tác trên tập tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, các thao tác trên tập tin. Cuối bài giảng có phần bài tập giúp người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học.


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Properties" cung cấp cho người học các kiến thức: Lý do dùng properties, tạo properties, auto – Implemented properties, object Initializer. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Thừa kế" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề tái sử dụng code & các hình thức, lý do thừa kế, lớp cơ sở, lớp dẫn xuất, sử dụng lớp cơ sở, constructor và thừa kế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 4 - Trần Minh Thái

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 4: Lập trình con trỏ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, các phép toán trên con trỏ, con trỏ và mảng một chiều, con trỏ hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chương 2 - Trần Minh Thái

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Mảng hai chiều" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khai báo, các thao tác cơ bản trên ma trận, thao tác trên ma trận vuông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Phương thức" cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo Method (phương thức), method overloading, tham số của method, tái sử dụng code trong các constructor. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm Đa hình, các bước xây dựng chương trình có tính đa hình, từ khóa ‘base’, phương thức trừu tượng (abstract method), từ khóa ‘new’ với phương thức.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chẩn đoán lâm sàng thú y
  • 02/04/2014
  • 72.621
  • 294

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu