Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Công nghệ thông tin (17.381)

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - ĐH Thương Mại

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý với mục đích chính là cung cấp những khái niệm cơ bản về hệ thống thống thông tin quản lý, cung cấp những kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin sử dụng trong hệ thống thông tin quản lý của các tổ chức,...


Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - ĐH Thương Mại

Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý với mục đích chính là cung cấp những khái niệm cơ bản về hệ thống thống thông tin quản lý, cung cấp những kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin sử dụng trong hệ thống thông tin quản lý của các tổ chức,...


Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Bình

Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.


Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác Chữ thập đỏ huyện Trực Ninh

Mục tiêu chính của đề tài là Xây dựng trang thông tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ huyện phục vụ cho công tác chỉ đạo, vận động trợ giúp, cứu trợ; các hoạt động khác liên quan đến hoạt động của hội.


Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Công nghệ thông tin

Cùng tham khảo tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Công nghệ thông tin, bài tập này gồm 227 câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn hệ thống các kiến thức về xử lý máy tính, sử dụng bàn phím, sử dụng internet cơ bản, sử dụng trình chiếu cơ bản,...


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Lê Minh Thủy

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung" trình bày các các khái niệm cơ bản, biểu diễn thông tin trong máy tính, mã hóa thông tin, ứng dụng của công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tin học văn phòng: Bài 1 - Bùi Thị Thu Cúc

Bài giảng Tin học văn phòng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về môn học, công nghệ thông tin với máy tính, soạn thảo văn bản tiếng Việt, phần mềm Windows Explorer. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Giáo trình Ứng dụng GIS cho ngành Tài nguyên Môi trường

Nội dung của tập giáo trình trình bày tổng quan về công nghệ thông tin, cơ sở địa lý học, các thành phần của hệ thống thông tin địa lý, cấu trúc cơ sở dữ liệu trong GIS, các đặc điểm của hệ thống thông tin địa lý GIS và tổ chức cơ sở dữ liệu trong GIS, hệ thống định vị toàn cầu, xử lý thông tin bản đồ trong GIS, các ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý và xây dựng kế hoạch mang tính chiến lược cho việc sử dụng GIS.


Đồ án: Xử lý ảnh

Đồ án "Xử lý ảnh" gồm các nội dung chính như sau: Tổng quan về kỹ thuật giấu tin, định dạng ảnh bitmap, kỹ thuật giấu tin trong ảnh,... Mời các em cùng tham khảo để nắm vững nội dung của đồ án.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý dự án xây dựng tại Văn phòng phối hợp Làng SOS Việt Nam

Đề tài nêu lên được tập hợp các chính sách ứng dụng CNTT-CPM trong hoạt động quản lý dự án xây dựng tại Văn phòng SOS Việt Nam; phân tích thực trạng tại Văn phòng SOS Việt Nam trước khi ứng dụng giải pháp CNTT-CPM trong hoạt động quản lý dự án xây dựng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tại Việt Nam

Bài báo tập trung thảo luận tình hình ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) vào quá trình dạy-học ngoại ngữ nói chung và cụ thể là tiếng Anh từ lí thuyết đến thực tiễn; từ mô hình thế giới đến thực trạng ứng dụng tại Việt Nam. Ở phần kinh nghiệm quốc tế, trên nền tảng giáo dục kĩ thuật số, bài báo phân tích các đường hướng phổ biến hiện nay thế giới đang áp dụng làm các mô hình lí thuyết cho việc đưa CNTT vào lớp học, vào quá trình giảng dạy, tiếp theo là phần phân tích các năng lực CNTT mà người giáo viên cần đạt được.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên trong trường Cao đẳng; phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên tại trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên giai đoạn 2010-2012,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất các giải pháp đảm bảo phát triển nhân lực công nghệ thông tin cho tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Đề tài nghiên cứu tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực CNTT, Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT tại tỉnh Tuyên Quang, công tác phát triển nguồn nhân lực CNTT tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành Văn phòng cấp ủy tại Đảng bộ Tỉnh Nam Định

Đề tài làm rõ hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và điều hành Văn phòng cấp ủy tại Đảng bộ tỉnh Nam Định; nhằm góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng của các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp uỷ Đảng.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất giải pháp để nâng cao sự hài lòng của cán bộ và nhân viên công ty TNHH LG Electronic Việt Nam – nhà máy điện tử Hưng Yên

Trên cơ sở phân tích thực trạng sự hài lòng của cán bộ đang làm việc tại LG Electronic VN, tác giả đề xuất các biện pháp để nâng cao sự hài lòng và nhờ đó nâng cao được lòng trung thành của nhân viên đối với LGEVN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

Đề tài phân tích thực trạng và điều kiện ứng dụng CNTT trong hoạt động Y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, nhằm xác định được những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng mô hình và đề ra hướng giải quyết; trên cơ sở phân tích thực trạng đó đề xuất các giải pháp xây dựng mô hình ứng dụng CNTT, góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Kinh nghiệm một số nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng và bài học cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Đề tài nghiên cứu khái quát về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển hoạt động bán lẻ của ngân hàng; nghiên cứu kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển hoạt động bán lẻ của một số ngân hàng nước ngoài và thực trạng tại Vietinbank; các giải pháp vận dụng kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển dịch vụ bán lẻ cho hệ thống Ngân hàng VietinBank.


Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quan hệ đối tác (PRM) tại Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí

Trên cơ sở những lý luận cơ bản về quản lý quan hệ khách hàng, quản lý quan hệ đối tác và những kinh nghiệm của bản thân, luận văn được thực hiện nhằm tổng hợp lại các kiến thức về quản lý quan hệ khách hàng, quản lý quan hệ đối tác. Đồng thời tác giả cũng đề xuất các giải pháp để triển khai áp dụng CRM, PRM tại công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí.


Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

 • 4,87/5 (225)

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý, CNTT, y tế; thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đề xuất một số giải pháp quản lý dịch vụ Công nghệ thông tin tại Vietinbank – Trung tâm công nghệ thông tin nhằm tiết kiệm chi phí

Mục đích của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý luận công nghệ thông tin trong hoạt động của ngân hàng thương mại; đánh giá thực trạng hoạt động công nghệ thông tin tại Vietinbank; đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin tại Vietinbank.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển hệ thống Công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ đến năm 2018

Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu về hệ thống CNTT của Bộ Nội vụ, từ đó thấy được các ưu điểm, nhược điểm hiện tại của hệ thống nhằm hiện đại hóa hệ thống CNTT của đơn vị và có những định hướng phát triển cụ thể trong một giai đoạn nhất định.


Sáng kiến kinh nghiệm: Bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy

Khi ứng dụng công nghệ thông tin là tiết kiệm được thời gian và chi phí đồng thời nâng cao được tính sinh động, hấp dẫn, phong phú, thẩm mỹ trong bài giảng. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy”.


Báo cáo tóm tắt đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Xây dựng và phát triển khung năng lực công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh

Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu và phát triển chuẩn năng lực công nghệ thông tin, dựa trên Quyết định số 1400/QĐ- TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.


Bài giảng Chương 1: Hệ thống thông tin doanh nghiệp

Mục tiêu của bài học: Hiểu khái niệm hệ thống và như thế nào là hệ thống thông tin, giảng giải tại sao tri thức về hệ thống thông tin là quan trọng cho Doanh nghiệp và xác định năm lĩnh vực cần tri thức về hệ thống thông tin, cho ví dụ minh họa những ứng dụng hệ thống thông tin vào doanh nghiệp có thể hỗ trợ qui trình nghiệp vụ, quản trị ra quyết định, chiến lược cạnh tranh như thế nào,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Chương 2: Cạnh tranh bằng công nghệ thông tin

Mục tiêu của bài học: Xác định các chiến lược cạnh tranh căn bản và giảng giải cách mà doanh nghiệp có thể sử dụng IT để cạnh tranh, xác định các chiến lược sử dụng IT và cho ví dụ IT đã làm tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp như thế nào, cho ví dụ về việc tái tổ chức qui trình nghiệp vụ nhờ vào việc sử dụng IT,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ và công nghệ thông tin đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét mối quan hệ tác động của hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu và công nghệ thông tin (CNTT) đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Dịch vụ di động ở một số thư viện thế giới hiện nay

Bài viết "Dịch vụ di động ở một số thư viện thế giới hiện nay" giới thiệu tới người đọc sự phát triển của công nghệ thông tin và Web, dịch vụ di động cho thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Xu hướng công nghệ trong năm 2016 và ý nghĩa đối với thư viện

Bài viết "Xu hướng công nghệ trong năm 2016 và ý nghĩa đối với thư viện" giới thiệu những xu hướng công nghệ phổ biến trong năm 2016 và ý nghĩa của các xu hướng này trong quá trình đổi mới hoạt động thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo.


Áp dụng công nghệ điện toán đám mây trong các cơ quan thông tin thư viện việt nam và kết quả thử nghiệm tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia

Bài viết giới thiệu khái niệm, mô hình triển khai và mô hình dịch vụ điện toán đám mây; phân tích lợi ích của điện toán đám mây đối với các cơ quan thông tin-thư viện; giới thiệu vị thế tác nhân của cơ quan thông tin-thư viện khi tham gia điện toán đám mây và kết quả thử nghiệm áp dụng điện toán đám mây cho Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN) tại Cục Thông tin KH&CN quốc gia.


Ebook 28 bài học căn bản tiếng Anh công nghệ thông tin: Phần 2

Cuốn sách 28 bài học căn bản tiếng Anh công nghệ thông tin nhằm giúp người đọc làm quen với tiếng Anh trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, các bài học trong sách đều có các hình ảnh minh họa để người đọc dễ hình dung. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đẻ non
 • 14/03/2011
 • 85.633
 • 472
Thơm ngon mì Quảng Phú Chiêm
 • 21/10/2011
 • 23.823
 • 571

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu