Tìm kiếm tài liệu miễn phí

chiến lược kinh doanh (6.137)

Luận văn: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015

Luận văn "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015" gồm các nội dung chính như: Những luận cứ cơ bản để thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả, thực trạng thực hiện chiến lược kinh doanh, đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh.


Luận văn: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015

Luận văn "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015" gồm các nội dung chính như: Những luận cứ cơ bản để thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả, thực trạng thực hiện chiến lược kinh doanh, đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - MBA. Vũ Văn Hải

Bài giảng Quản trị chiến lược chương 5 gồm có những nội dung chính: Khái quát về lợi thế cạnh tranh, những yếu tố cạnh tranh chủ yếu, đặc điểm lợi thế cạnh tranh trong từng ngành, cách thức xây dựng lợi thế cạnh tranh, xây dựng và cũng cố năng lực cốt lõi.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - MBA. Vũ Văn Hải

Mục tiêu của chương 6 là giúp các bạn hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp doanh nghiệp, giới thiệu các chiến lược cấp doanh nghiệp thông dụng, có khả năng áp dụng chiến lược cấp doanh nghiệp vào thực tiễn.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - MBA. Vũ Văn Hải

Mục tiêu của chương 8 nhằm giúp người học nắm được quy trình để xây dựng chiến lược, sử dụng các công cụ ma trận, lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 11 - MBA. Vũ Văn Hải

Mục tiêu cơ bản của chương 11 trình bày về chiến lược có hiệu quả hay không? tìm ra nguyên nhân? đưa ra các biện pháp điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - MBA. Vũ Văn Hải

Nội dung Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 1 gồm có: Khái niệm, vai trò và phân loại của quản trị chiến lược. Các giai đoạn của quản trị chiến lược. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - MBA. Vũ Văn Hải

Mục tiêu của bài giảng Quản trị chiến lược chương 7 là: Nhận diện và phân biệt các loại chiến lược cấp đơn vị kinh doanh mà các nhà quản trị chiến lược có thể phát triển đề tạo cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh; xem xét và lựa chọn các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh tối ưu để khai thác những lợi thế cạnh tranh,...


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 10 - MBA. Vũ Văn Hải

Nội dung cơ bản của bài giảng chương 10 lược là: Các vấn đề quản trị, các vấn đề marketing, các vấn đề tài chính, các vấn đề R & D, các các vấn đề về hệ thống thông tin. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - MBA. Vũ Văn Hải

Sau khi học xong chương 2: Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp trong bài giảng Quản trị chiến lược sinh viên có thể hiểu được tầm nhìn của doanh nghiệp, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - MBA. Vũ Văn Hải

Nội dung chính chương 3 này gồm có: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, có môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, môi trường quốc tế, ma trận các yếu tố bên ngoài, ma trận hình ảnh cạnh tranh.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - MBA. Vũ Văn Hải

Sau khi học xong chương 4 sinh viên có kiến căn bản về môi trường nội bộ doanh nghiệp trong đó môi trường nội bộ theo Frad R David, môi trường nội bộ theo M. Porter và ma trận đánh giá nội bộ - IFE.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 9 - MBA. Vũ Văn Hải

Nội dung chính của chương 9 là: chiến lược thu mua, chiến lược sản xuất và chiến lược tác nghiệp, chiến lược tài chính, chiến lược R & D, chiến lược nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - ĐH Thương Mại

Mục tiêu của bài giảng là: Trang bị những kiến thức căn bản của môi trường kinh doanh quốc tế có ảnh hưởng và làm điều kiện đến quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, cung cấp các kiến thức về quá trình quản trị và phát triển chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế,...


Tiểu luận: Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN

Tiểu luận "Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN" với các nội dung chính như sau: Tổng quan về công ty VISSAN, phân tích môi trường nội bộ, tầm nhìn, sứ mệnh, tiêu, xây dựng các lựa chọn chiến lược, các giải pháp để đề xuất chiến lược,..


Tiểu luận nhóm: Chiến lược thâm nhập thị trường Singapore của sản phẩm nước mía đóng lon su-fresh

Tiểu luận nhóm: Chiến lược thâm nhập thị trường Singapore của sản phẩm nước mía đóng lon su-fresh với các nội dung chính như: Phân tích môi trường vĩ mô Singapore, thông tin doanh nghiệp, phân tích thị trường nước giải khát tại Singapore,...


Luận văn thạc sĩ kinh tế: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Trên cơ sở lý thuyết về hiệu quả kinh doanh, phân tích đánh giá thực trạng kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn trong giai đoạn 2007 – 2011, phân tích những yếu tố chủ yếu tác động hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khắc phục yếu kém, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.


Tiểu luận: Xây dựng chiến lược hoạt động của cơ quan ủy ban nhân dân Thị Trấn Đạ Tẻh giai đoạn 2017 - 2021

Tiểu luận giúp bản thân có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và hiểu rõ quy trình quản trị chiến lược của một đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước. Đồng thời phân tích và đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong chiến lược hoạt động của cơ quan trong thời gian tới. Từ đó định hướng được hoạt động trong thời gian tới cho phù hợp với thực tế của địa phương.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu chiến lược phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đến năm 2025

Nội dung của luận văn trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài, cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển của tổng công ty và phương pháp nghiên cứu đề tài, phân tích thực trạng chiến lược phát triển và các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí, chiến lược phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đến năm 2025.


Ebook Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi - Phần 1

 • 5/5 (1)

Nội dung phần 1 của ebook "Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi" trình bày những chiến lược áp dụng lý thuyết trò chơi nhằm giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước mỗi lựa chọn trong kinh doanh và trong cuộc sống: lựa chọn là một trò chơi, biến thế yếu thành thế mạnh, giành chiến thắng nhờ sách lược tối ưu, luật chơi đi ngược với số đông, hợp tác là con đường đúng đắn, sách lược trước đối thủ mạnh và trò chơi kết hợp âm dương hài hòa.


Ebook Nghệ thuật nâng cao chất lượng công việc - Phần 2

Nối tiếp phần 1, nội dung phần 2 của ebook "Nghệ thuật nâng cao chất lượng công việc" tiếp tục trình bày những câu chuyện và chiến lược trong sản xuất, tiếp thị, và cả trong môi trường kinh doanh: nỗ lực vươn đến sự hoàn hảo và ngày thắng lợi.


Ebook Nghệ thuật nâng cao chất lượng công việc - Phần 1

Nội dung phần 1 của ebook "Nghệ thuật nâng cao chất lượng công việc" trình bày những câu chuyện và chiến lược trong sản xuất, tiếp thị, và cả trong môi trường kinh doanh: khối nước giá băng, học cách lắng nghe, bí quyết nâng cao chất lượng và sức mạnh từ mỗi cá nhân.


Ebook Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á - Phần 1

Nội dung phần 1 của ebook "Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á" trình bày những chiến lược trong quản lý kinh doanh và nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á: người đi săn, kẻ đánh bạc và CEO; phẩm chất chuyên nghiệp của các ceo chuyên nghiệp; vậy ai là CEO; triết lý á đông và “cờ vây”, bậc thầy chiến lược.


Ebook Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á - Phần 2

Nối tiếp phần 1, nội dung phần 2 của ebook "Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á" tiếp tục trình bày những chiến lược trong quản lý kinh doanh và nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á: đạo giáo và chiến lược, chiến lược điều hành, đường múa kiếm của CEO, phát triển tổ chức, bí mật không gì lay chuyên nổi, chính sách giá trị, huyết mạch của doanh nghiệp và con đường của CEO.


Ebook Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi - Phần 2

Nội dung phần 2 của ebook "Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi" trình bày những chiến lược áp dụng lý thuyết trò chơi nhằm giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước mỗi lựa chọn trong kinh doanh và trong cuộc sống: tránh thiệt chọn lợi, giấu kỹ át chủ bài, từ nhẫn nhịn đến chiến thắng, biết nhìn xa trông rộng, đề cao tinh thần tự lực cánh sinh, xây dựng các mối quan hệ xã hội và tư duy quyết định cuộc đời.


Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 1 - Nguyễn Hoàng Kiệt

Bài giảng môn Quản trị chất lượng: Chương 1 do Nguyễn Hoàng Kiệt biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức về vị trí của chất lượng trong xu thế toàn cầu và tình hình quản lý chất lượng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Nền kinh tế cảm ơn: Phần 2

Tiếp theo nội dung phần 1, ở phần 2 của cuốn sách này tác giả đã trình bày một vài chiến lược và thủ thuật kinh doanh, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nghệ thuật ứng xử khi áp dụng các chiến lược này.


Ebook Sam Walton & Wal Mart-cuộc đời kinh doanh tại Mỹ: Phần 2

Ở phần 2 của cuốn sách "Khởi nghiệp ngay!" tác giả viết về những bài học kinh nghiệm của doanh nhân Sam Walton trong hoạt động kinh doanh như: Cách đối mặt với cạnh tranh, xây dựng mối quan hệ với đối tác, cách mở rộng phạm vi kinh doanh... Và 10 nguyên tắc để điều hành một công ty thành đạt.


Ebook Những người khổng lồ trong giới kinh doanh: Phần 1

Phần 1 cuốn sách này tác giả giới thiệu bức tranh toàn cảnh và sự trỗi dậy của nền kinh tế toàn cầu, hành trình làm giàu của các doanh nghiệp nổi tiếng và nghệ thuật bán hàng kiểu kỹ.


Ebook Những người khổng lồ trong giới kinh doanh: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách này, tác giả tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc 2 nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh đó là: Benjamin Franklin và Robert Noyce, và sự tiếp cận thế giới của ngành công nghiệp Silicon.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông báo số 45/BC-BYT
 • 30/11/2009
 • 61.395
 • 468
Nâng cao chỉ số IQ cho trẻ
 • 13/08/2010
 • 11.311
 • 875
Xứng danh anh hùng - Tập 3
 • 20/05/2013
 • 71.439
 • 766
Goat keeping in the tropics - Part 3
 • 21/09/2010
 • 71.607
 • 591

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu