Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - Quỹ đầu tư (1.292)

Ebook CFA 2016 Schweser Secret Sauce

Ethical and Professional Standards, Quantitative Methods, Economics, Financial Reporting and Analysis, Corporate Finance, Portfolio Management, Securities Markets and Equity Investments,... As the main contents of the ebook "CFA 2016 Schweser Secret Sauce". Invite you to consult.


Giáo trình Lập và phân tích dự án: Phần 1

Giáo trình Lập và phân tích dự án cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đầu tư, dự án đầu tư, lập, phân tích dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư. Phần 1 giáo trình gồm nội dung 4 chương đầu giáo trình. Giáo trình được biên soạn dành cho sinh viên hệ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán. Đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến vấn đề trên.


Giáo trình Lập và phân tích dự án: Phần 2

Phần 2 giáo trình gồm nội dung chương 5 đến chương 8 (hết) của giáo trình. Nội dung phần này gồm có: Phân tích tài chính trong dự án đầu tư; phân tích kinh tế xã hội và đánh giá tác động về môi trường trong dự án đầu tư; ứng dụng excel trong lập và phân tích dự án; một số nội dung về quản lý thực hiện dự án.


Bài giảng Đầu tư quốc tế: Chương 1 - Huỳnh Thị Thúy Giang

Chương 1 của bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày những vấn đề tổng quan về đầu tư quốc tế. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung chính sau: khái niệm về đầu tư quốc tế và vốn đầu tư quốc tế, các hình thức đầu tư quốc tế trên thế giới, xu hướng đầu tư quốc tế trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Đầu tư quốc tế: Chương 5 - Huỳnh Thị Thúy Giang

Chương 5 của bài giảng Đầu tư quốc tế giúp người học có thêm những hiểu biết về ngân sách vốn cho công ty đa quốc gia. Trong chương này sẽ đề cập đến một số nội dung như: Các cơ sở của ngân sách vốn, các vấn đề trong phân tích đầu tư nước ngoài, thẩm định dự án đầu tư nước ngoài, phân tích rủi ro chính trị, lượng giá phương án phát triển và dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Đầu tư quốc tế: Chương 2 - Huỳnh Thị Thúy Giang

Bài giảng Đầu tư quốc tế - Chương 2 đề cập đến vấn đề đa dạng hóa đầu tư gián tiếp quốc tế. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Suất sinh lời vốn đầu tư nước ngoài, lợi ích của đầu tư cổ phiếu quốc tế, lợi ích của đầu tư trái phiếu quốc tế, đa dạng hóa đầu tư quốc tế.


Bài giảng Đầu tư quốc tế: Chương 4 - Huỳnh Thị Thúy Giang

Bài giảng chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức về chi phí vốn cho đầu tư nước ngoài. Những nội dung chính cần nắm trong chương này gồm: Cơ cấu vốn đầu tư nước ngoài, chi phí vốn của MNCs, chi phí trung bình của vốn đối với các dự án đầu tư nước ngoài, suất chiết khấu, tạo lập cơ cấu vốn mục tiêu.


Bài giảng Đầu tư quốc tế: Chương 6 - Huỳnh Thị Thúy Giang

Bài giảng Đầu tư quốc tế - Chương 6 trang bị cho người học những hiểu biết về chiến lược đầu tư nước ngoài của MNCs. Các nội dung chính trong chương gồm: Lý thuyết về công ty đa quốc gia, các chiến lược đầu tư nước ngoài của các công ty đa quốc gia, luận giải về đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự sống còn, xây dựng một chiến lược mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Quantitative investment analysis: Chapter 1 – CFA Institute

Chapter 1 – The time value of money. This chapter explain an interest rate as the sum of a real risk-free rate and premiums that compensate investors for distinct types of risk, distinguish between the stated annual interest rate and the effective annual rate, calculate the future value (FV) or present value (PV) of a single sum of money,...


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 2 - CFA Institute

Chapter 2 - Security market indices. This lecture is organized as follows. Section 2 defines a security market index and explains how to calculate the price return and total return of an index for a single period and over multiple periods. Section 3 describes how indices are constructed and managed. Section 4 discusses the use of market indices. Sections 5, 6, and 7 discuss various types of indices, and Section 8 concludes and summarizes the reading. Practice problems follow the conclusions and summary.


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 5 - CFA Institute

Chapter 5 - Portfolio risk and return (Part I). In this chapter, we will explore the process of examining the risk and return characteristics of individual assets, creating all possible portfolios, selecting the most efficient portfolios, and ultimately choosing the optimal portfolio tailored to the individual in question.


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 1 - CFA Institute

Chapter 1 - Market organization and structure. This chapter introduces how the financial system operates and explains how well-functioning financial systems lead to wealthy economies. Financial analysts need to understand how the financial system works because their analyses often lead to trading decisions.


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 12 - CFA Institute

Technical analysis has been used by traders and analysts for centuries, but it has only recently achieved broad acceptance among regulators and the academic community. This chapter gives a brief overview of the field, compares technical analysis with other schools of analysis, and describes some of the main tools in technical analysis.


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 6 - CFA Institute

Chapter 6 - Portfolio risk and return (Part II). The topics discussed in this chapter are: Portfolio risk and return, optimal risky portfolio and the capital market line (CML), return-generating models and the market model, systematic and non-systematic risk, capital asset pricing model (CAPM) and the security market line (SML), performance measures, arbitrage pricing theory (APT) and factor models.


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 8 - CFA Institute

Chapter 8 - Overview of equity securities. This reading provides an overview of equity securities and their different features and establishes the background required to analyze and value equity securities in a global context.


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 7 - CFA Institute

Chapter 7 - Basics of portfolio planning and construction. This chapter is organized as follows: Section 2 discusses the investment policy statement, a written document that captures the client’s investment objectives and the constraints. Section 3 discusses the portfolio construction process, including the first step of specifying a strategic asset allocation for the client. Section 4 concludes and summarizes the reading.


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 10 - CFA Institute

Chapter 10 - Equity valuation: Concepts and basic tools. This lecture introduces equity valuation models used to estimate the intrinsic value (synonym: fundamental value) of a security; intrinsic value is based on an analysis of investment fundamentals and characteristics.


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 3 - CFA Institute

Chapter 3 - Market efficiency . The topics discussed in this chapter are: Definition of efficient markets; different forms of market efficiency; evidence regarding market efficiency; implications for fundamental analysis, technical analysis, and portfolio management; market pricing anomalies; behavioral finance.


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 4 - CFA Institute

Chapter 4 - Portfolio management: An overview . This chapter provides an explanation of why a portfolio approach is important to all types of investors in achieving their financial goals. A comparison is made of the financial needs of different types of individual and institutional investors. An outline is provided for the steps in the portfolio management process. The chapter concludes with a discussion of the types of investment management products that are available to investors and how they apply to the portfolio approach.


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 9 - CFA Institute

Chapter 9 - Introduction to industry and company analysis. The topics discussed in this chapter are: Uses of industry analysis; industry classification systems; establishing a peer group; strategic analysis: Porter’s five forces; industry and product life cycles; demographic, governmental, social, and technological influences; company analysis; cost and differentiation strategies; spreadsheet modeling.


Lecture Investments: Principles of portfolio and equity analysis: Chapter 11 - CFA Institute

Chapter 11 - Equity market valuation. This chapter illustrates the application of economic forecasts to the valuation of equity markets. Although many factors interact to determine whether equity prices are currently rising or falling, economic fundamentals will ultimately dictate secular equity market price trends.


Phân bổ vốn cho danh mục đầu tư: Ứng dụng mô hình Markowitz

Hiện nay, khi lựa chọn chứng khoán cho danh mục đầu tư, các nhà đầu tư thường áp dụng cách tiếp cận top – down. Tuy nhiên, cách tiếp cận trên lại không mấy hữu hiệu đối với việc phân bổ vốn như thế nào để đạt được mức sinh lời kỳ vọng cao nhất. Sử dụng mô hình Markowitz sẽ giúp nhà đầu tư phân bổ vốn đầu tư của mình cho các mã chứng khoán để đạt được mức sinh lời kỳ vọng cao nhất với mức rủi ro cho trước hoặc đạt mức rủi ro thấp nhất với mức sinh lời kỳ vọng cho trước.


Bảng so sánh lãi suất các ngân hàng trên toàn quốc năm 2016

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng có thêm tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo "Bảng so sánh lãi suất các ngân hàng trên toàn quốc năm 2016" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn lãi suất tiền gửi của các ngân hàng như: Ngân hàng HSBC, ngân hàng VIB, ngân hàng BIDV, ngân hàng Techcombank,....


Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Thu

Bài giảng Nguyên lý đầu tư chương 5 trình bày về quan hệ quốc tế trong đầu tư với một số nội dung như: Đầu tư quốc tế và các hình thức đầu tư quốc tế, vai trò của đầu tư quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Thu

Chương 6 của bài giảng Nguyên lý đầu tư cung cấp cho người học những kiến thức về đầu tư công. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm có: Đầu tư công và mục tiêu của đầu tư công, nguyên tắc và nội dung đầu tư công, các chủ thể tham gia đầu tư công, giám sát và quản lý hoạt động đầu tư công, đầu tư công và nợ công.


Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Thu

Bài giảng Nguyên lý đầu tư - Chương 7 trình bày về đầu tư quốc tế với các nội dung như: Đầu tư quốc tế và các hình thức đầu tư quốc tế, vai trò của đầu tư quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Thu

Chương 3 trình bày về kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Khối lượng vốn đầu tư thực hiện; tài sản cố định huy động và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm; khái niệm, phân loại và nguyên tắc xác định hiệu quả đầu tư; hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư; hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp; hiệu quả đầu tư của ngành, địa phương, vùng và toàn nền kinh tế.


Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Thu

Chương 1 của bài giảng Nguyên lý đầu tư trình bày những vấn đề cơ bản về đầu tư và đầu tư phát triển. Chương này giúp người học hiểu được đầu tư và đầu tư phát triển là gì, nắm bắt được một số lý thuyết kinh tế về đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Thu

Bài giảng Nguyên lý đầu tư - Chương 2 trình bày về quản lý và kế hoạch hóa đầu tư. Thông qua chương học này người học có thể biết nắm bắt được các khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc quản lý đầu tư; biết về bộ máy quản lý đầu tư; hiểu được chức năng, phương pháp, công cụ và nội dung quản lý đầu tư; nắm được bản chất và tác dụng của kế hoạch hóa đầu tư; biết phân loại kế hoạch đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý đầu tư: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Thu

Chương 8 trình bày về đầu tư phát triển trong doanh nghiệp với các nội dung như: Khái niệm và phân loại đầu tư phát triển trong doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, nội dung cơ bản của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản cảnh cáo nhân viên
  • 19/05/2015
  • 83.311
  • 893

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Technical Brief For Investment Funds
  • 20/11/2012
  • 65.044
  • 481

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu