Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị mạng (13.220)

Bài giảng Mạng truyền thông không dây: Chương 2 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Bài giảng Mạng truyền thông không dây - Chương 2: Lan truyền vô tuyến cung cấp cho người học các kiến thức về sóng điện tử (Electromagnectic wave), anten, lan truyền vô tuyến (Radio Wave Propagation), tính toán công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mạng truyền thông không dây: Chương 4 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Bài giảng "Mạng truyền thông không dây - Chương 4: Kỹ thuật đa truy cập" cung cấp cho người học các kiến thức về introduction, contentionless multiple access, contention multiple access, hanging multiple access.


Bài giảng Mạng truyền thông không dây: Chương 3 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Bài giảng "Mạng truyền thông không dây - Chương 3: Các kỹ thuật điều chế" cung cấp cho người học các kiến thức về các kỹ thuật điều chế cơ bản bao gồm: Các thành phần của điều chế không dây, định nghĩa, Bit/Baud Comparison,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mạng truyền thông không dây: Chương 1 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Bài giảng Mạng truyền thông không dây - Chương 1: Giới thiệu về mạng không dây được biên soạn nhằm giúp người học có những kiến thức cơ bản về mạng không dây như các thuật ngữ liên quan, phân loại mạng truyền thông không dây,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mạng truyền thông không dây: Chương 5 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Bài giảng "Mạng truyền thông không dây - Chương 5: Mạng tế bào" cung cấp cho người học các kiến thức: Cellular network concept, cells, cluster and frequency reuse, handoff handover concept, co channel interference and adjacent channel interference.


Bài giảng Mạng truyền thông không dây: Chương 6 - TS. Trần Thị Minh Khoa

Bài giảng "Mạng truyền thông không dây - Chương 6: Định vụ kênh truyền" cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm định vị kênh truyền (channel allocation concept); các cách thức định vị kênh truyền (channel allocation schemes). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.2 - ĐH Khoa học tự nhiên

Mục tiêu của bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.2 nhằm cung cấp các dịch vụ mạng cho người dùng cuối Các ứng dụng mạng phổ biến: E-mail, Web, Instant Message, Telnet, SSH, FTP, P2P file sharing, Networked Games,Video conference


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - ĐH Khoa học tự nhiên

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 "Địa chỉ IP và chia subnet" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, địa chỉ IP, chia subnet,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - ĐH Khoa học tự nhiên

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Mạng máy tính là gì, lịch sử mạng máy tính, các khái niệm cơ bản, các thành phần trong mạng máy tính, đồ hình mạng, các ứng dụng mạng.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.4 - ĐH Khoa học tự nhiên

Nội dung chương 3.4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tầng mạng", cụ thể như: Giới thiệu, định tuyến – chuyển tiếp, giao thức IP, giao thức ICMP, giao thức NAT. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.1 - ĐH Khoa học tự nhiên

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.1 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu, mô hình OSI, mô hình TCP/IP, đóng gói dữ liệu.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - ĐH Khoa học tự nhiên

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu, phương tiện truyền dẫn hữu tuyến, phương tiện truyền dẫn vô tuyến.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - ĐH Khoa học tự nhiên

Sau khi học xong bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 này người học có thể hiểu về: Các thiết bị mạng, collision domain và Broadcast domain. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.5 - ĐH Khoa học tự nhiên

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.5 giúp người học hiểu về "Tầng liên kết dữ liệu". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu, kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi, điều khiển truy cập đường truyền, ARP, Ethernet.


Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3 - ĐH Khoa học tự nhiên

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3 trình bày về "Tầng vận chuyển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu, nguyên tắc truyền dữ liệu đáng tin cậy, giao thức TCP, giao thức UDP.


Bài giảng Mạng máy tính - Phạm Quốc Hùng

Bài giảng Mạng máy tính do Phạm Quốc Hùng biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về mạng máy tính, mô hình OSI và TCP IP, tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu, tầng mạng – giao thức IP.


Giáo trình Quản trị mạng nâng cao - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mục tiêu chính của "Giáo trình Quản trị mạng nâng cao" giúp các bạn sinh viên Trình bày được một số nguy cơ và mục tiêu trong bảo mật hệ hống công nghệ thông tin, hiểu và giải thích được một số phương thức chứng thực, trình bày và phân tích được ba yếu tố AAA trong bảo mật hệ thống, phân biệt được các thiết bị hạ tầng mạng thường gặp trong một hệ thống mạng,...


Bài giảng Mạng máy tính - ĐH Thương Mại

Mục tiêu của bài giảng là: Cung cấp kiến thức cơ bản về mạng máy tính gồm các yếu tố cấu thành mạng; phân bố hình học; giao thức mạng, thông qua mô hình chuẩn OSI và giao thức TCP/IP, sinh viên hiểu về nguyên tắc phân tầng, nguyên lý trao đổi thông tin giữa các tầng và cách thức truyền giữa các máy tính với nhau,...


Bài giảng Mạng máy tính - ĐH Thương Mại

Mục tiêu của bài giảng là: Cung cấp kiến thức cơ bản về mạng máy tính gồm các yếu tố cấu thành mạng; phân bố hình học; giao thức mạng, thông qua mô hình chuẩn OSI và giao thức TCP/IP, sinh viên hiểu về nguyên tắc phân tầng, nguyên lý trao đổi thông tin giữa các tầng và cách thức truyền giữa các máy tính với nhau,...


Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4

Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 4 "Mã hoá đối xứng hiện đại" gồm các nội dung chính như: Phương thức mã hóa RC4, mã hóa dòng tiêu biểu là A5/1 và RC4, phương thức mã hóa A5/1,...


Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4 (tiếp theo)

Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 4 (tiếp theo) An toàn thông tin trình bày các nội dung chính như: Mã hóa dữ liệu, kiểm tra chỉnh sửa dữ liệu, nguyên tắc thực hiện của RSA,...


Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 5

Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 5 "Mã đối xứng hiện đại - Mã khối" với các nội dung chính như: Mã khối an toàn lý tưởng, mô hình mã Feistel, các vòng của TinyDES,...


Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3

Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 3 "Mã hoá đối xứng căn bản" trình bày các nội dung chính như: Mã hoá ceasar, mô hình mã hoá đối xứng, đặc tính và yêu cầu của mã, mã rail fence,...


Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1

Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.1 tiếp theo trình bày các nội dung chính như: Mã hoán vị, các phương pháp mã hoá đã trình bày cho đến thời điểm này sử dụng phương thức thay một chữ cái trong bản rõ bằng một chữ cái khác trong bản mã.


Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 1

Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 1 "Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin" trình bày các nội dung chính như: Mở đầu về bảo mật hệ thống thông tin, các yêu cầu an toàn thông tin, phân loại tấn công mạng, ba khía cạnh của an toàn thông tin


Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 2

Bài giảng An ninh mạng máy tính Chương 2 "Bảo mật mạng" với các nội dung như sau: Giới thiệu về an toàn và bảo mật thông tin, an toàn và bảo mật thông tin hiện nay, bảo vệ thông tin trong quá trình truyền thông tin trên mạng,...


Bài giảng An ninh mạng máy tính: Chương 3.2

Mã hóa Playfair xem hai ký tự đứng sát nhau là một đơn vị mã hóa, hai ký tự này được thay thế cùng lúc bằng hai ký tự khác. Việc mã hóa từng cặp được thực hiện theo quy tắc. Để nắm chi tiết nội dung của bài giảng mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông

Nội dung bài giảng "Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông" của Nguyễn Tiến Ban giới thiệu chung về mạng truyền thông, lớp vật lí và liên kết dữ liệu, lớp mạng, lớp giao vận và các lớp trên, kỹ thuật và thiết bị mạng IP.


Giáo trình Mạng căn bản - Phần 2

Giáo trình "Mạng căn bản" do Phan Hữu Phước biên soạn gồm có 10 bài trình bày rõ ràng, hướng dẫn chi tiết từng bước cài đặt và cấu hình các dịch vụ trên Windows Server 2003, giúp người học dễ thực hành và hình thành kỹ năng của một người quản trị mạng Windows Server. Phần 2 giáo trình trình bày từ bài 6 đến bài 10 của giáo trình với các nội dung chính: dịch vụ wins, dịch vụ Routing và NAT, dịch vụ Proxy, quản trị máy in, bảo mật hệ thống.


Giáo trình Mạng căn bản - Phần 1

Giáo trình "Mạng căn bản" do Phan Hữu Phước biên soạn gồm có 10 bài trình bày rõ ràng, hướng dẫn chi tiết từng bước cài đặt và cấu hình các dịch vụ trên Windows Server 2003, giúp người học dễ thực hành và hình thành kỹ năng của một người quản trị mạng Windows Server. Phần 1 giáo trình trình bày từ bài 1 đến bài 5 của giáo trình với các nội dung chính: tổng quan về windows server, active directory, dịch vụ DNS, quản lý tài khoản người dùng và nhóm, dịch vụ DHCP.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
  • 09/12/2013
  • 62.367
  • 578
Machine Learning cơ bản
  • 18/04/2017
  • 33.394
  • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Graphic-Multimedia part 14
  • 16/09/2010
  • 62.102
  • 503

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu