Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị mạng (13.303)

Giải pháp mã hóa kết hợp trong thông tin vô tuyến

Bài báo trình bày một giải pháp nhằm tăng hiệu quả sửa lỗi của mã kênh và đơn giản trong tính toán đó là mô hình mã hóa kết hợp. Tác giả đã khảo sát cụ thể mô hình mã hóa sử dụng mã BCH với mã LDPC trong thông tin vệ tinh. Kết quả mô phỏng cũng cho thấy rõ ràng hiệu quả của mã sửa lỗi trong môi trường kênh Gauss cũng như trong kênh fadinh.


Phẩm chất của giao thức Mac hợp tác xuyên lớp trong mạng vô tuyến AD -HOC

Bài báo này tập trung vào các cơ chế hoạt động của giao thức điều khiển truy nhập môi trường trong mạng vô tuyến hợp tác Ad-hoc. Chúng tôi đề xuất cải tiến giao thức đã được thiết kế bởi Hangguan Shan (2011) nhằm nâng cao phẩm chất hệ thống trong trường hợp môi trường có nhiều node chuyển tiếp hợp tác.


Bài giảng Chapter 4: Network layer

Chapter 4: Network layer. Introduction, network layer overview, IPv4 address, IPv4 Protocol, network routing, , network layer in an internetwork, network layer at the source, router, and destination, network layer at the source, router, and destination (continued).


Ebook RESTful Service Best Practices

Ebook RESTful Service Best Practices. What is REST, REST Quick Tips, definitions, HTTP Verbs, resource Naming, Returning, Representations, querying, filtering and Pagination.


Áp dụng mẫu thiết kế hướng đối tượng trong xây dựng các ứng dụng mạng theo giao thức TCP/IP

Giao thức TCP/IP đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng mạng. Các ứng dụng TCP/IP thường được viết bằng C/C++ và gọi các hàm thư viện được hỗ trợ sẵn. Tuy nhiên, do có nhiều phiên bản thư viện hàm trên Unix và Windows nên người lập trình gặp khó khăn trong việc tái sử dụng mã nguồn đã được viết. Mặt khác, bản thân giao tiếp lập trình của các hàm thư viện này làm phát sinh những đoạn mã nguồn rườm rà, trùng lặp và không rõ ràng. Trong bài báo này, chúng tôi áp dụng các mẫu thiết kế hướng đối tượng để phát triển hệ thống lớp hỗ trợ lập trình giao thức TCP/IP. Hệ thống lớp này giải quyết vấn đề tương thích trên nhiều môi trường, thuận lợi cho việc tái sử dụng mã nguồn, đồng thời làm rõ ràng ngữ nghĩa của các đối tượng trong các ứng dụng truyền thông theo giao thức TCP/IP.


Thiết kế SOPC cho ứng dụng nhận dạng mặt người dùng thuật toán WMPCA

Phần cứng gia tốc cho kỹ thuật lượng tử hóa vector (Vector Quantization-VQ) đã được phát triển thành một thành phần nhúng (system on a programmable chip) trong các ứng dụng nén ảnh và nhận dạng ảnh thời gian thực. Ngày nay, với kỹ thuật FPGA (Field Progammable Gate Array) và công cụ SoPC (system on a programmable chip) cho thấy được sự hiệu quả cao trong việc thiết kế các ứng dụng phần cứng gia tốc. Bên cạnh đó, một trong những phương pháp xác suất thống kê, phân tích thành phần chính điều biến trọng số, cho ta thấy sự hiệu quả cao trong các ứng dụng nhận dạng ảnh. Bài báo này sẽ giới thiệu một kiến trúc song song dựa trên thuật toán WMPCA và kiến trúc SoPC cho hệ thống nhận dạng mặt người online.


Selection of key component vendor from the aspects of capability, productivity, and reliability

This paper measures and analyzes one Wi-Fi IC vendor’s alternatives by looking at the tactics within the enterprise’s organizational culture as well as operation management characteristics in the wireless networking communications industry.


Tối ưu hóa vùng phủ sóng của mạng cảm biến không dây bằng thuật toán Voronoi trong môi trường 3D

Bài viết Tối ưu hóa vùng phủ sóng của mạng cảm biến không dây bằng thuật toán Voronoi trong môi trường 3D trình bày mạng cảm biến không dây (WSN) được nhiều nhóm tác giả quan tâm. Một số phương pháp tối ưu hóa vùng phủ sóng của mạng cảm biến không dây được đề xuất để nâng cao hiệu quả triển khai mạng cảm biến do đó làm tăng độ phủ sóng, nhưng hầu hết được xây dựng trên mô hình 2D, mà thường xa rời với thực tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bảo mật lớp Vật lý trong mạng không dây

Bài viết Bảo mật lớp Vật lý trong mạng không dây trình bày cách tiếp c ận để giải quyết vấn đề bảo mật trong mạng không dây ở lớp vật lý. Để áp dụng các cách tiếp cận này, chúng tôi xét mô hình mạng truyền thông không dây MISO (Multi Input-Single Output) có nhiễu giả và sử dụng kênh truyền không đồng nhất Rayleigh/Rician,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Mở rộng các chức năng giả lập hình trạng mạng trong Mininet

Bài viết Mở rộng các chức năng giả lập hình trạng mạng trong Mininet trình bày công nghệ Mạng điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Networking) hứa hẹn mở ra một tương lai tươi sáng mới cho mạng IP. Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu đang được tiến hành. Tuy nhiên, chỉ có một số ít framework hỗ trợ sự giả lập và thực hiện để đánh giá kết quả nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chuyên đề: Giải pháp xử lý mạng ODN tại Bình Phước

Chuyên đề Giải pháp xử lý mạng ODN tại Bình Phước trình bày: Hiện trạng mạng ODN và nguyên nhân; mục tiêu và phương án; phân công nhiệm vụ công tác triển khai và kết quả thực hiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 14 - Forouzan

This chapter introduces wired local area networks. A wired LAN, viewed as a link, is mostly involved in the physical and data link layers. We have devoted the chapter to the discussion of Ethernet and its evolution, a dominant technology today.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 17 - Forouzan

In this chapter, we introduce a wide area network (WAN), SONET, that is used as a transport network to carry loads from other WANs. We first discuss SONET as a protocol, and we then show how SONET networks can be constructed from the standards defined in the protocol.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 7 - Forouzan

Chapter 4 - Digital transmission. A computer network is designed to send information from one point to another. This information needs to be converted to either a digital signal or an analog signal for transmission. In this chapter, we discuss the first choice, conversion to digital signals.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 9 - Forouzan

Converting digital data to a bandpass analog signal.is traditionally called digitalto-analog conversion. Converting a low-pass analog signal to a bandpass analog signal is traditionally called analog-to-analog conversion. In this chapter, we discuss these two types of conversions.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 19 - Forouzan

Chapter 19 discusses logical or IP addressing. We first discuss the historical classful addressing. We then describe the new classless addressing designed to alleviate some problems inherent in classful addressing. The completely new addressing system, IPv6, which may become prevalent in the near future, is also discussed.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 20 - Forouzan

Chapter 20 - Network layer: internet protocol. This chapter is devoted to the main protocol at the network layer that supervises and controls the delivery of packets from the source to destination. This protocol is called the Internet Protocol or IP.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 21 - Forouzan

Chapter 21 - Network layer: Address mapping, error reporting, and multicasting. This chapter is devoted to some auxiliary protocols defined at the network layer, that help the IP protocol do its job. These protocols perform address mapping (logical to physical or vice versa), error reporting, and facilitate multicast delivery.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 22 - Forouzan

Chapter 22 - Network layer: Delivery, forwarding, and routing. This chapter describes the delivery, forwarding, and routing of IP packets to their final destinations. Delivery refers to the way a packet is handled by the underlying networks under the control of the network layer. Forwarding refers to the way a packet is delivered to the next station. Routing refers to the way routing tables are created to help in forwarding.


Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 17: Antennas and propagation review/recap

The following will be discussed in this chapter: Antenna functions, isotropic antenna, radiation pattern, parabolic reflective antenna, antenna gain, signal loss in satellite communication, noise types, refraction, fading, diffraction and scattering, fast and slow fading, flat and selective fading, diversity techniques.


Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 8: Transmission fundamentals recap questions/solutions

Chapter 8 - Transmission fundamentals recap questions/solutions. The following will be discussed in this chapter: Frequency and period relationship; representation of a signal by sinusoids; frequency and wavelength relationship; amplitude, frequency and phase; decomposition of a signal; sinusoidal signal period; periodicity in case of linear combination of two signals; signal harmonics elimination (higher order or lower order); channel capacity computation; shannon formula and nyquist criterion; signal to noise ratio.


Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 15: Antennas and propagation

The following will be discussed in this chapter: Electric and magnetic field coupling; EM radiations; period, frequency, and wavelength; phase lag and phase lead; antennas why??? antenna analogy; why separate TX and RX antennas transmission are required; transmission line as an antenna; working of an antenna; far and near fields; antennas characteristics.


Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 6: Transmission fundamentals review

The following will be discussed in this chapter: Signals for conveying information, time domain concepts, frequency domain concepts, relationship between data rate and bandwidth, analog and digital data transmission, analog and digital data, analog and digital signaling, analog and digital transmission, channel capacity, transmission media.


Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 29: Wireless and mobile computing ns-2 architecture

The following will be discussed in this chapter: ns2 goals, ns2 languages, ns2 models, ns2 components, ns2 research, ns2 platform, directory structure, class hierarchy, duality (split model), ns2 applications, ns2 agents, visualization tool, node, link, packet, addressing routing, wireless node.


Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 10: Communication networks

The following will be discussed in this chapter: Circuit switching vs. packet switching, pro and cons of ckt. switching and pkt. switching, classifications of packet switching techniques, datagram and virtual circuit, comparison of the three techniques, combination of circuit switching and packet switching, asynchronous transfer mode introduction, ATM Protocol, ATM QoS mechanisms.


Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 30: Cellular wireless networks GSM

The following will be discussed in this chapter: Radiation pattern, parabolic reflective antenna, antenna gain, signal loss in satellite communication, noise types, refraction, fading, diffraction and scattering, fast and slow fading, flat and selective fading, diversity techniques.


Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 7: Transmission Fundamentals Review Q/A

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 7: Transmission Fundamentals review Q/A. The following will be discussed in this chapter: Transmission media, guided unguided media, transmission media, microwave transmission, direct broadcast satellite, multiplexing, FDM TDM.


Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 5: Wireless transmission media

Lecture Wireless and mobile computing – Chapter 5: Wireless transmission media. The following will be discussed in this chapter: Wireless transmission, wireless transmission examples, terrestrial microwave, satellite microwave, broadcast radio, infrared, wireless transmission systems comparison, wireless propagation modes.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 8 - Forouzan

We have seen in Chapter 3 that a digital signal is superior to an analog signal. The tendency today is to change an analog signal to digital data. In this section we describe two techniques, pulse code modulation and delta modulation.


Lecture Computer communications & networks: Chapter 16 - Forouzan

We discussed wireless LANs in chapter 14. Wireless technology is also used in cellular telephony and satellite networks. We discuss the former in this chapter as well as examples of channelization access methods (see Chapter 12). We also briefly discuss satellite networks, a technology that eventually will be linked to cellular telephony to access the Internet directly.


Tài liệu mới download

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005
  • 21/08/2016
  • 32.046
  • 818

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Part 4 - IP Address
  • 09/12/2009
  • 12.431
  • 929

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu