Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Quản trị kinh doanh (29.863)

Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang đến năm 2015

Mục đích của nghiên cứu là xác định cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, trên cơ sở đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang đến năm 2015 nhằm củng cố vị thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu Hoàn Cầu Nha Trang trên thị trường trong nước và quốc tế. Với phương pháp chuyên gia thông qua sử dụng các công cụ ma trận IFE, EFE và ma trận SWOT dựa trên việc tham khảo ý kiến 10 chuyên gia đầu ngành, 5 chiến lược đã được lựa chọn gồm: 1/ Chiến lược đa dạng hoá dịch vụ kinh doanh; 2/ Chiến lược tăng trưởng tập trung; 3/ Chiến lược đầu tư đổi mới, phảt triển; 4/ Chiến lược thu hút và đào tạo nhân tài ở những quốc gia phát triển; 5/ Chiến lược liên doanh liên kết.


Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế cá thể tại thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, so sánh để đánh giá mức độ đóng góp của kinh tế cá thể, kết hợp sử dụng phương pháp chuyên gia để phân tích những khó khăn tồn tại, từ đó đề xuất 5 giải pháp (1) về chính sách tài chính, (2) hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu ngành nghề và mở rộng thị trường tiêu thụ, (3) hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học - công nghệ, (4) khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác và (5) thành lập các tổ chức đại diện, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế cá thể tại thành phố Cần Thơ.


Chiến lược kinh doanh của Công ty Xăng dầu Phú Khánh

Mục đích của nghiên cứu là xác định cơ hội cần nắm bắt, nguy cơ cần tránh né cũng như những điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Xăng dầu Phú Khánh (Petrolimex Khánh Hòa) đến năm 2020. Bằng các phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp, phân tích và tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành, các ma trận IFE, EFE và ma trận SWOT đã được xây dựng, từ đó 3 chiến lược đã được lựa chọn với tầm nhìn 2020 gồm: 1/ Chiến lược phát triển thị trường. 2/ Chiến lược thâm nhập thị trường. 3/ Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm.


Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty bánh kẹo Biscafun tại thị trường miền Trung

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) đã tạo ra những cơ hội và thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, trong đó có các doanh nghiệp trong ngành bánh kẹo. Bài viết này nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty bánh kẹo Biscafun trong tương quan với các đối thủ cạnh tranh tại thị trường miền Trung thông qua 14 tiêu chí. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Bánh kẹo Biscafun trong bối cảnh mức độ cạnh tranh trong ngành bánh kẹo ngày càng cao.


Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 97 đến năm 2020

Nghiên cứu này tập trung phân tích đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 97 để nhận biết điểm mạnh và điểm yếu, năng lực chủ yếu và năng lực cạnh tranh của Công ty trong nhiều lĩnh vực; Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài để xác định cơ hội, nguy cơ đối với Công ty từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 97 đến năm 2020.


Nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam về thực phẩm hữu cơ: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hà Nội

Bài viết trình bày mở rộng thị trường tiêu thụ thực phẩm hữu cơ đang gặp nhiều thách thức tại các nước đang phát triển như Việt Nam. Một trong những lí do chính là do nhận thức chưa đầy đủ về sản phẩm hữu cơ, xuất phát từ thiếu thông tin. Nghiên cứu này phân tích nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam đối với thực phẩm hữu cơ và xác định các nhân tố ảnh hưởng tới sự nhận thức đó,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể: Liệt kê được các bước lập kế hoạch tài chính, trình bày được nội dung kế hoạch tài chính, phân tích được các tỷ số tài chính cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 2: Mô tả sản phẩm – dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích mô tả về sản phẩm – dịch vụ, ứng dụng sản phẩm – dịch vụ, lợi ích của sản phẩm – dịch vụ, kế hoạch phát triển sản phẩm – dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 3 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

Nội dung bài giảng "Chương 3 - Hoạt động điều hành chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối" trình bày các nội dung: Thiết kế sản phẩm trong sản xuất, điều độ sản xuất, quản lý nhà máy trong sản xuất, quản lý đơn hàng trong phân phối,.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 4 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

Mục tiêu của bài giảng là giúp người đọc hiểu được tác động roi da – Bullwhip xảy ra như thế nào và các yếu tố liên quan khác; nguyên nhân gây ra tác động roi da trong chuỗi cung ứng; sử dụng CNTT hỗ trợ và tạo ra sự hợp tác hiệu quả trong chuỗi cung ứng.


Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - Nguyễn Khánh Trung

Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 8: Lập kế hoạch bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo, lập mục tiêu, lập chính sách, dự trù ngân sách xây dựng, tổ chức lực lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 1 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Bài 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được chuỗi cung ứng là gì và các hoạt động của nó, xác định các đối tượng khác nhau tham gia vào chuỗi cung ứng, ứng dụng của chuỗi cung ứng vào chiến lược kinh doanh của công ty.


Bài giảng môn học Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Võ Thị Thúy Hoa

Bài giảng môn học "Quản trị bán hàng - Chương 3: Cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu tổ chức bán hàng, các loại cơ cấu tổ chức bán hàng, các ví dụ và bài tập,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị sản phẩm mới: Chapter 2 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng "Quản trị sản phẩm mới - Chapter 2: The new products process" has contents: The phases of the new products process, evaluation tasks throughout the new products process, speeding the product to market, new services.


Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Mở đầu - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Mở đầu giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng môn học Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 5: Kế hoạch sản xuất và đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích các nguồn lực cần thiết, thiết lập mục tiêu sản xuất, lập kế hoạch sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - Nguyễn Khánh Trung

Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 7: Thiết lập chiến lược bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận swot trong bán hàng, các chiến lược bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn học Quản trị chuỗi cung ứng: Bài 6 - ThS. Nguyễn Kim Anh, ThS. Huỳnh Gia Xuyên

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Bài 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức dự án phát triển hệ thống, thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng, quy trình thiết kế dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - Nguyễn Khánh Trung

Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 5: Phân tích lực lượng bán hàng cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu & ý nghĩa, phân tích lực lượng bán hàng, các lực lượng hỗ trợ khác, xây dựng lực lượng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 5 - Đại học Mở TP. HCM

Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các khái niệm ghi nhận và lưu trữ của kế toán (chứng từ, nhật ký và sổ sách), giải thích các bước công việc trong quy trình kế toán, trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình, ứng dụng hệ thống ERP– kế toán.


Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 2 - Đại học Mở TP. HCM

Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2: Quy trình mua hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình mua hàng, giải pháp ứng dụng ERP, thao tác quy trình mua hàng trên Epicor, mở rộng qui trình mua hàng(ERP/SCM). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Quản trị bán hàng: Chương 2 - ThS. Võ Thị Thúy Hoa

Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 2: Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo bán hàng, các kỹ thuật dự báo, chương trình hành động, hướng dẫn viết working plan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị sản phẩm mới: Giới thiệu môn học - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quản trị sản phẩm mới: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Quản trị sản phẩm mới: Chapter 1 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng "Quản trị sản phẩm mới - Chapter 1: Overview" has contents: The importance of new products, what is a new product, the strategic elements of product development, the basic new products process. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị sản phẩm mới: Chapter 3 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng "Quản trị sản phẩm mới - Chapter 3: Opportunity identification and selection - Strategic planning for new product" has contents: New products strategy, new product strategy inputs and identifying opportunities, the product innovation, the product innovation charter.


Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của công nhân đối với công việc tại Công ty giầy Cẩm Bình

Bài viết Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của công nhân đối với công việc tại Công ty giầy Cẩm Bình trình bày: Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng 64,4% tổng sô công nhân điều tra cảm thầy hài lòng về công việc của mình. Họ đánh giá cao hơn cho các yếu tố như cơ hội thăng tiến và đào tạo, điều kiện làm việc, quan hệ đồng nghiệp và đặc điểm công việc,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học - Đại học Mở TP. HCM

Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 9 - Võ Hữu Khánh

Bài giảng trình bày tác động của bảo hiểm đối với giá trị vốn cổ phần, phân tích bảo hiểm trước tổn thất, bảo hiểm và chi phí vốn, ứng dụng kỹ thuật hoạch định ngân quỹ vốn trong QTRR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 10 - Võ Hữu Khánh

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguồn tài trợ sẵn có sau tổn thất, nguồn vốn bên ngoài, ảnh hưởng trong cơ cấu vốn tối ưu, phân tích tài trợ sau tổn thất khi dòng thu nhập không đổi, tài trợ sau tổn thất khi dòng thu nhập thay đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Quản trị bán hàng: Chương 4 - ThS. Võ Thị Thúy Hoa

Bài giảng môn học "Quản trị bán hàng - Chương 4: Chính sách thù lao bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại thù lao chính, phần cứng - Lương cơ bản; phần mềm - Hoa hồng, thưởng;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Quyết định số 741/QĐ-BYT
  • 22/12/2017
  • 63.522
  • 905

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Law for Computing Students
  • 04/12/2012
  • 78.711
  • 653
CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY
  • 28/09/2011
  • 69.022
  • 640

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu