Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị kinh doanh (11.331)

Tiểu luận: Vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Tiểu luận: Vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam nguyên nhân và giải pháp khắc phục trình bày một số nội dung về một số vấn đề lý luận và lợi ích nhóm, nhận diện lợi ích nhóm ở Việt Nam và thực trạng ảnh hưởng của lợi ích nhóm đến chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, phương hướng và giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của lợi ích nhóm trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay,... Mời các bạn tham khảo.


Tóm tắt luận văn: Đo lường và đánh giá các yếu tố tạo động lực làm việc cho cán bộ chuyên trách tại tỉnh Đoàn Phú Yên

Tóm tắt luận văn trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc; Đo lường, phân tích động lực làm việc và các yếu tố tạo động lực cho cán bộ chuyên trách tỉnh Đoàn Phú Yên; Đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc cho cán bộ chuyên trách tỉnh Đoàn Phú Yên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề án kinh tế lượng: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM

Đề án kinh tế lượng trình bày những nội dung về: Giới thiệu đề tài nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Thiết lập mô hình nghiên cứu; Giải pháp đề xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề cương nghiên cứu khoa học: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM

Đề cương nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trên các trang web mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM trình bày các nội dung: Giới thiệu đề tài nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Giải pháp đề xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề án Nguồn nhân lực: Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thời kỳ 2001-2005 và những giải pháp thực hiện

Kết cấu của đề án gồm có 3 chương: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực, thực trạng nguồn nhân lực và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam, kế hoạch hóa phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam thời kỳ 2001-2005 và những giải pháp thực hiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn tốt nghiệp khoa Kinh tế lao động: Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động

Đề tài nghiên cứu được kết cấu thành 3 chương: Cơ sở lý luận chung về hoạt động tạo động lực và các yếu tố tạo động lực cho người lao động, chính sách thù lao lao động hợp lý và hoạt động tạo động lực lao động, sự cần thiết phải xây dựng và phương pháp xây dựng một hệ thống thù lao lao động hợp lý nhằm tạo động lực lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực tại công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam

Chuyên đề gồm có 3 chương: Vai trò của công tác tuyển chọn nhân lực, phân tích và đánh giá thực trạng Công tác tuyển chọn nhân lực của công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, kiến nghị giải pháp hoàn thiện công tác tuyển chọn nhân lực của công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn: Hoàn thiện các biện pháp tạo động lực cho người lao động ở công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Vận tải Hoàng Gia

Kết cấu của bài luận văn này gồm có 2 phần chính: Những vấn đề chung, chuyên đề hoàn thiện các biện pháp tạo động lực cho người lao động ở công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Vận tải Hoàng Gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề án Quản trị nhân lực: Công tác tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Đề án này trình bày các nội dung về những khái niệm chung về tuyển mộ, tuyển chọn, các bước trong tuyển dụng, các phương pháp tuyển dụng lao động trong tổ chức, nguồn tuyển dụng lao động. các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng, tầm quan trọng của tuyển dụng trong tổ chức, tình hình chung về tuyển dụng của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, một số nguyên nhân và giải pháp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận Kinh tế - Quản trị: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát

Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung của bài tiểu luận chia làm ba chương: Khái quát chung về Công ty TNHH Tiến Đại Phát, thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát trong những năm trở lại đây, một số giải phát hoàn thiện công tác tuyển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tiến Đại Phát,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tốt nghiệp: Công tác Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

Kết cấu của bài báo cáo tốt nghiệp "Công tác Đào tạo và Phát triển NNL tại TNHH Toàn Cầu Khải Minh" gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về Đào tạo và Phát triển NNL, thực trạng công tác Đào tạo và Phát triển NNL tại Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh; Giải pháp - kiến nghị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác phân công, hiệp tác lao động ở bộ phận Nhà phòng và Nhà hàng - Công ty Khách sạn du lịch Kim Liên

Nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương: Vai trò, sự cần thiết phân công, hiệp tác lao động trong các doanh nghiệp, thực trạng phân công, hiệp tác lao động ở Bộ phận Nhà phòng và Nhà hàng - Công ty Khách sạn du lịch Kim Liên, một số giải pháp nhằm hoàn thiện phân công, hiệp tác lao động ở bộ phận Nhà phòng và Nhà hàng - Công ty Khách sạn du lịch Kim Liên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác phân tích công việc và công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đô thị VN - VINASINCO

Nội dung của chuyên đề có 3 chương: Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc là hai công tác cơ bản của quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức, thực trạng phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đô thị VN - VINASINCO, Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc tại công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đô thị VN - VINASINCO,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn: Thực trạng công tác tạo động lực được áp dụng tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy và Xây dựng Sông Hồng

Luận văn gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về động lực và hệ thống công cụ nâng cao động lực cho người lao động trong doanh nghiệp, thực trạng công tác tạo động lực đang áp dụng tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy và Xây dựng Sông Hồng, một vài giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao động lực lao động tại công ty Công nghiệp tàu thủy và xây dựng sông Hồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho CNH-HĐH

Nội dung khoá luận gồm 3 chương: Những vấn đề lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho CNH, HĐH trong hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho CNH, HĐH ở Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, phương hướng và giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho CNH, HĐH ở nước ta trong hội nhập kinh tế quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài tập nhóm: Tìm hiểu về đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Huyndai Thành Công Việt Nam

Nội dung chính của bài tập nhóm gồm 4 phần: Khái quát về Công ty CP Huyndai Thành Công Việt Nam, quy trình, nội dung và phương pháp đào tạo Công ty CP Huyndai Thành Công Việt Nam, đánh giá ưu nhược điểm các phương pháp đào tạo của Công ty CP Huyndai Thành Công Việt Nam, những thành quả từ chính sách đào tạo của Công ty CP Huyndai Thành Công Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần

Nội dung chính của bài luận văn này gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận, thực trạng về hoạt động phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp, một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Kính Tam Hiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn tốt nghiệp: Đo lường sự hài lòng của công nhân Công ty Dệt may 29/3 - Hà Thị Thúy

Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Đo lường sự hài lòng của công nhân Công ty Dệt may 29/3" trình bày các nội dung về cơ sở lý luận, phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt may 29/3, đo lường mức độ hài lòng của công nhân Công ty Cổ phần Dệt may 29/3,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại City View Hotel và các giải pháp

Khóa luận tốt nghiệp ngoài phần mở bài và kết luận gồm 3 chương: Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong khách sạn, thực trạng công tác quản trị nhân lực tại khách sạn City View, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn: Hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực tại công ty TNHH Công nghiệp KYB Việt Nam

Luận văn này gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực, phân tích thực trạng công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực tại công ty KYB Việt Nam, một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực tại công ty KYB Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại Công ty CP Đầu tư PV-INCONESS

Nội dung chính của bài luận văn được trình bày trong 3 chương: Khái quát về phân tích công việc, thực trạng công tác phân tích công việc tại Công ty CP Đầu tư PV-INCONESS, một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích công việc tại Công ty CP Đầu tư PV-INCONESS,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận nhóm: Vấn đề đạo đức kinh doanh trong cạnh tranh

Nội dung chính của bài tiểu luận này gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận, hực trạng của vấn đề đạo đức trong kinh doanh cạnh tranh của các doanh nghiệp, một số giải pháp,... Mời các bạn tham khảo.


Báo cáo tốt nghiệp khoa Kinh tế - Du lịch: Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng

Bài báo cáo tốt nghiệp gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động, thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng, phương hướng và giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận Quản trị nguồn nhân lực: Thời hạn và sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể

Bài tiểu luận trình bày những nội dung: Định nghĩa Thỏa ước lao động tập thể; Thời hạn của thỏa ước lao động tập thể, Sửa đổi, bổ sung thoả ước tập thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác QTNS tại Khách sạn Ngọc Lan - Thanh Hóa

Bài tiểu luận gồm có 2 phần: Tìm chung về Khách sạn Ngọc Lan, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự của Khách sạn Ngọc Lan,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn: Hoàn thiện tổ chức lao động ở công ty Vận Tải Biển Bắc

Nội dung chính của bài luận văn gồm có 3 chương: Vai trò của tổ chức lao động và sự cần thiết phải hoàn thiện lao động, thực trạng công tác tổ chức lao động ở công ty Vận Tải Biển Bắc, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động ở công ty Vận Tải Biển Bắc,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn: Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận về động lực của người lao động, thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần Pin Hà Nội, giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần Pin Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận: Giải quyết thành công khủng hoảng trong PR

Nội dung chính của bài tiểu luận với đề tài "Giải quyết thành công khủng hoảng trong PR" gồm có 3 phần: Cơ sở lý thuyết, Thực trạng hoạt động PR và giải quyết khủng hoảng tại các doanh nghiệp hiện nay, Các tình huống,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận tốt nghiệp: Bàn về yếu tố văn hóa trong doanh nghiệp Việt Nam thời hội nhập

Ngoài phần mở đầu và kết luận kết cấu khoá luận bao gồm 3 chương: Lý luận chung về văn hoá doanh nghiệp, thực trạng về xây dựng và phát huy yếu tố văn hoá trong các doanh nghiệp ở Việt Nam thời hội nhập, giải pháp về xây dựng và phát huy yếu tố văn hoá trong các doanh nghiệp ở Việt Nam thời hội nhập,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiểu luận Văn hóa doanh nghiệp: Các cách thức xây dựng, vai trò của Triết lý kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp

Nội dung của bài tiểu luận trình bày 3 chương: Tổng quan về triết lý kinh doanh, Triết lý kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, Triết lý kinh doanh của VIETTEL TELECOM,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Bản nhạc Diễm xưa
  • 15/05/2011
  • 62.640
  • 489

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu