Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 6 - Quản lý dự án (3.196)

Ebook Project management: Part 1

(BQ) Part 1 book "Project management" has contents: About projects and project management, about projects and project management, defining your project, building and maintaining an effective team, an overview of planning and estimating.


Ebook Project management (5th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Project management" has contents: Modern project management, organization strategy and project selection, defining the project, estimating project times and costs, developing a project plan, managing risk, scheduling resources and costs, reducing project duration, leadership - being an effective project manager.


Ebook Project management (5th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Project management" has contents: Managing project teams, outsourcing - managing interorganizational relations, progress and performance measurement and evaluation, project closure, international projects, oversight, an introduction to agile project management, project management career paths.


Ebook Financial markets and institutions (11th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Financial markets and institutions" has contents: Financial futures markets, option markets, swap markets, foreign exchange derivative markets, foreign exchange derivative markets, bank management, bank performance, mutual fund operations,...and other contents.


Ebook Fundamentals of project management (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of project management" has contents: An overview of project management, the role of the project manager, planning the project, creating the project risk plan, scheduling project work, using the work breakdown structure to plan a project,...and other contents.


Ebook Fundamentals of case management practice - Skills for the human services (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of case management practice - Skills for the human services" has contents: Ethics and other professional responsibilities for human service workers; case management - definition and responsibilities, cultural competence, attitudes and boundaries, asking questions,...and other contents.


Ebook Financial markets and institutions (11th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Financial markets and institutions" has contents: Role of financial markets and institutions; determination of interest rates; structure of interest rates; functions of the fed; monetary policy; money markets; bond markets; bond valuation and risk; mortgage markets,...and other contents.


Bài giảng Thẩm định dự án - TS. Cao Đinh Kiên

Mục tiêu bài giảng: Sau khi học xong chương này, học viên cần nắm được các phương pháp cơ bản để xác định dòng tiền của dự án đầu tư cũng như những tiêu chí cơ bản để thẩm định các dự án này. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài soạn: Thanh tra kiểm tra

Tài liệu trình bày về những vấn đề cơ bản về công tác thanh tra; các khái niệm, đối tượng và nội dung thanh tra đất đai, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài soạn: Định giá

Tài liệu gồm 7 câu hỏi về các quan điểm giá trị đất đai; các định nghĩa, công thức cơ bản và đặc điểm trong định giá đất; cách xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: ISO 9000 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm: ISO 9000" cung cấp cho người học các kiến thức sơ lược ISO, tổng quan ISO 9000, cấu trúc ISO 9000, hệ thống quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 10 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 10: Quản lý rủi ro dự án" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể Hiểu được rủi ro là gì và tầm quan trọng của việc quản lý tốt rủi ro dự án, hiểu được qui trình quản lý rủi ro, mô tả quy trình phân tích và những công cụ kỹ thuật giúp nhận biết những rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 7: Quản lý chất lượng dự án" cung cấp các kiến thức giúp cho người học có thể: Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng dự án, quan điểm về chất lượng PM, hiểu được các Qui trình Quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 1: Giới thiệu chung về quản lý dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự án là gì, quản lý dự án là gì, vai trò của người quản lý dự án, các giai đoạn và chu kỳ phát triển dự án, Key Terms. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Việt Cường (tt)

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 3: Quản lý tổng thể dự án" trình bày các nội dung: Xác định các nội dung trong QLDA, xác định thành phần tham gia dự án, xác định vai trò của các thành phần. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 4: Quản lý vi phạm dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý phạm vi dự án là gì, lập kế hoạch quản lý phạm vi dự án, tạo cấu trúc Work Breakdown, kiểm tra và kiểm soát phạm vi. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 5: Quản lý thời gian dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của việc QL thời gian DA, các quy trình quản lý thời gian, ước lượng thời gian cho các hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 11 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 11: Quản lý mua sắm thiết bị" cung cấp cho người học các kiến thức: Qui trình quản lý Trang thiết bị, sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý mua sắm, từ khóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Việt Cường (tt)

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 7: CMMi Overview " trình bày các kiến thức: Giới thiệu chung, CMMi Model Representations, Maturity Level và Process Area, Mục Tiêu (G) và Luyện Tập (P). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 8 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 8: Quản lý nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của QL nguồn NL, bí quyết quản lý con người, qui trình Quản lý Nguồn Nhân lực (NNL), Using Software to Assist in HRM,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 9 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 9: Quản lý truyền thông dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của Truyền thông tốt, qui trình quản lý truyền thông, cải tiến truyền thông, phát triển hạ tầng truyền thông,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 2: Vai trò của các nhóm quản lý dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Chu trình sống của DA, definition, planning, execution, vai trò của các nhóm trong quá trình thực thi dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm : Chương 3 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 3: Quản lý tích hợp dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của quản lý tích hợp, quy trình quản lý tích hợp, dùng phần mềm quản lý tích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Việt Cường

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 6: Quản lý chi phí dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của việc QLCP, khái niệm chi phí và QLCP DA, quy trình QLCP DA,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị dự án - Nguyễn Khánh Bình

Bài giảng Quản trị dự án do GV. Nguyễn Khánh Bình biên soạn trình bày nội dung về khái niệm quản trị dự án, cách thiết lập dự án, lựa chọn dự án đầu tư, quản trị thời gian thực hiện dự án, quản trị chi phí thực hiện dự án, quản trị việc bố trí & điều hòa nguồn lực thực hiện dự án. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian - Nguyễn Đức Vinh

Bài giảng "Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian" trình bày các nội dung: Giá trị tiền theo thời gian, giá trị tương lai, giá trị tương lai, dòng tiền đều, dòng tiền đều mãi mãi, bảng kế hoạch lãi lỗ, bảng báo cáo ngân lưu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị dự án: Chương 5 - TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

Bài giảng "Quản trị dự án - Chương 5: Lập tiến độ dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề cơ bản về sơ đồ mạng, thiết lập sơ đồ mạng, sơ đồ mạng CPM, sơ đồ mạng PERT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị dự án: Chương 7 - TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

Bài giảng "Quản trị dự án - Chương 7: Kiểm soát dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề về kiểm soát dự án, quá trình kiểm soát dự án, nội dung kiểm soát dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị dự án: Chương 9 - TS. Trịnh Thùy Anh, ThS. Đoàn Thị Thanh Thúy

Bài giảng "Quản trị dự án - Chương 9: Kết thúc dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hình thức kết thúc dự án, thời điểm kết thúc dự án, quá trình kết thúc dự án, báo cáo dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chỉ tiêu đánh giá dự án - Nguyễn Đức Vinh

Bài giảng "Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chỉ tiêu đánh giá dự án" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Suất chiết khấu dự án, giá trị hiện tại ròng, tỷ số lợi ích chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
 • 17/03/2011
 • 45.266
 • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
 • 17/04/2011
 • 21.216
 • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

BUSINESSAT THE SPEED
 • 05/01/2010
 • 43.584
 • 151
Quản trị chiến lược
 • 03/10/2009
 • 32.781
 • 899

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu