Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 5 - Quản lý dự án (3.196)

Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 2: The manager, the organization, and the team

The following will be discussed in this chapter: The PM’s roles, the PM’s responsibilities to the project, selection of a project manager, project management as a profession, fitting projects into the parent organization, the project team, multidisciplinary teams - balancing pleasure and pain.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 3: Project activity and risk planning

The following will be discussed in this chapter: The basis of a project plan - the “project charter”, the planning process - overview, the planning process - nuts and bolts, more on the work breakdown structure and other aids, risk management.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 8: Evaluating and terminating the project

The following will be discussed in this chapter: Evaluation, project termination, project auditing, evaluation criteria, the audit process, when to terminate a project, types of project termination, the termination process, the project final report,...


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 1: The world of project management

The following will be discussed in this chapter: What Is a project? project management vs. general management, what is managed? the three goals of a project, the life cycles of projects, selecting projects to meet organizational objectives, the project portfolio process.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 3: Project activity and risk planning

The following will be discussed in this chapter: The basis of a project plan - the “project charter”, the planning process - overview, the planning process - nuts and bolts, more on the work breakdown structure and other aids, risk management.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 4: Budgeting the project

The following will be discussed in this chapter: Methods of budgeting, cost estimating, improving cost estimates, budget uncertainty and project risk management, project risk simulation with crystal ball.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 5: Scheduling the project

Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 5: Scheduling the project. The following will be discussed in this chapter: Pert and CPM networks, project uncertainty and risk management, simulation, the gantt chart, extensions to PERT/CPM.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 6: Allocating resources to the project

The following will be discussed in this chapter: Expediting a project, resource loading, resource leveling, allocating scarce resources to projects, allocating scarce resources to several projects, goldratt’s critical chain.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 7: Monitoring and controlling the project

The following will be discussed in this chapter: The plan-monitor-control cycle, data collection and reporting, earned value, project control, designing the control system, scope creep and change control.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 4: Budgeting the project

The following will be discussed in this chapter: Methods of budgeting, cost estimating, improving cost estimates, budget uncertainty and project risk management, project risk simulation with crystal ball.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 6: Allocating resources to the project

The following will be discussed in this chapter: Expediting a project, resource loading, resource leveling, allocating scarce resources to projects, allocating scarce resources to several projects, goldratt’s critical chain.


Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 2: The manager, the organization, and the team

The following will be discussed in this chapter: The PM’s roles, the PM’s responsibilities to the project, selection of a project manager, project management as a profession, fitting projects into the parent organization, the project team, multidisciplinary teams - balancing pleasure and pain.


Bài giảng Quản lý xây dựng 1 - ThS Hồ Anh Bình

Bài giảng Quản lý xây dựng 1 do ThS Hồ Anh Bình biên soạn nội dung chính gồm có 2 phần và 8 chương được trình bày như sau: Tổng quan về quản lý dự án xây dựng, phạm vi quản lý xây dựng, các quy trình trong QLDA, quản lý yếu tố hình thành dự án,..


Ebook Fundamentals of investments valuation and management (7th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Fundamentals of investments valuation and management" has contents: Diversification and risky asset allocation; performance evaluation and risk management; futures contracts, stock options,...and other contents.


Ebook Fundamentals of investments valuation and management (7th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of investments valuation and management" has contents: A brief history of risk and return, the investment process, overview of security types, mutual funds and other investment companies, the stock market, common stock valuation, stock price behavior and market efficiency,...and other contents.


Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 1 - TS. Nguyễn Đại Thắng

Bài tập Kinh tế học vi mô cung cấp phương pháp phân tích rõ ràng, tập trung nhấn mạnh tính thích hợp và ứng dụng cả cho việc ra quyết định về quản lý; phân tích nhu cầu, chi phí, hiệu quả thị trường, xây dựng chiến lược giá, cạnh tranh,... Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.


Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư (Tái bản lần thứ nhất): Phần

(BQ) Phần 2 giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư trình bày các nội dung: Kế hoạch hóa vốn đầu tư, đấu thầu xây dựng, quản lý, thanh toán vốn đầu tư công trình xây dựng, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, tổ chức điều hành thực hiện và giám sát đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài tập Kinh tế học vi mô: Phần 2 - TS. Nguyễn Đại Thắng

Bài tập Kinh tế học vi mô do TS. Nguyễn Đại Thắng biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên xử lý các vấn đề của kinh tế học vi mô một cách định lượng. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các bài tập tình huống giúp người học rèn luyện và vận dụng kiến thức.


Giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

(BQ) Phần 1 giáo trình Phân tích và quản lý dự án đầu tư trình bày các nội dung: Những nội dung cơ bản về quản lý đầu tư và dự án đầu tư, nội dung cơ bản về dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, phân tích kinh tế, tài chính dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 2

(BQ) Phần 2 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Quỹ tiền tệ quốc tế - Thầy thuốc hay thầy thuốc phù thủy; thị trường chứng khoán và sự sụp đổ; giá năng lượng; thâm hụt, thặng dư liên ban và nợ quốc gia; chi tiêu liên bang; NAFTA, CAFTA, GATT, WTO - Các hiệp định thương mại có tốt đối với chúng ta.


Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 1

(BQ) Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thuật ngữ kinh tế vĩ mô - Tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng; lãi xuất và giá trị hiện tại; chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ; thương mại quốc tế - Có đe dọa việc làm ở Hoa Kỳ không. Mời các bạn cùng tham khảo.


Phân tích tài chính dự án nhà máy chế biến cà phê

Phân tích tài chính dự án nhà máy chế biến cà phê trình bày chi tiết bảng thông số về: Sản xuất và quy mô sản xuất, giá cả, vốn lưu động, chi phí đầu tư, huy động vốn,... Bảng tính chỉ số lạm phát và tỷ gía hối đoái. Mời các bạn tham khảo!


Đề án quản lý và phát triển nhân sự tại đơn vị cấp phòng

Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực luôn là đề tài làm bận tâm của mỗi đơn vị, mỗi tổ chức trong xã hội. Một tổ chức và thành công của tổ chức phụ thuộc vào tính hiệu quả của nguồn lực cũng như cách thức quản lý con người.


Ebook Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (10th): Part 1

(BQ) Ebook Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling - Part 1 presents the following content: Overview, project management growth: concepts and definitions, organizational structures, organizing and staffing the project office and team, management functions, management of your time and stress, conflicts, special topics, the variables for success, working with executives, planning, network scheduling techniques, project graphics.


Ebook Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling (10th): Part 2

(BQ) Ebook Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling - Part 2 presents the following content: Pricing and estimating, cost control, trade-off analysis in a project environment, risk management, learning curves, contract management, quality management, modern developments project management, the business of scope changes, the project office, managing crisis projects, the rise – fall - and resurrection of iridium: a project management perspective.


Ebook Fundamentals of management (8th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Fundamentals of management" has contents: Basic elements of individual behavior in organization, managing employee motivation and performance, leadership and influence processes, communication in organizations, managing work groups and teams, basic elements of control,...and other contents.


Ebook Project management: Part 2

(BQ) Part 2 book "Project management" has contents: Maintaining control during project execution, dealing with risk and uncertainty, managing the project interfaces, project communication and documentation, project communication and documentation.


Ebook Fundamentals of case management practice - Skills for the human services (4th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Fundamentals of case management practice - Skills for the human services" has contents: Bringing up difficult issues, addressing and disarming anger, the effective combination of skills, documenting initial inquiries, the first interview, social histories and assessment forms, the mental status examination,...and other contents.


Ebook Fundamentals of management (8th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of management" has contents: Understanding the manager’s job; the environments of organizations and managers; the environments of organizations and managers; managing decision making; entrepreneurship and new venture management; organization structure and design,...and other contents.


Ebook Fundamentals of project management (4th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Fundamentals of project management" has contents: Producing a workable schedule, project control and evaluation, the change control process, managing the project team, managing the project team, project control using earned value analysis,...and other contents.


Tài liệu mới download

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
  • 27/04/2010
  • 92.438
  • 874
TCVN 6427-2:1998
  • 08/08/2010
  • 16.921
  • 960

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chapter 14: System Integration
  • 15/12/2010
  • 19.859
  • 624

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu