Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - Quản lý dự án (3.196)

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Bài viết Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp trình bày cơ sở hạ tầng mang tính chất của loại hàng hóa công dịch vụ công, rất thiết yếu cho sự phát triền các ngành kinh tê và đời sống xã hội. Nhưng việc phát triển những hàng hóa, dịch vụ công này cần rất nhiều vốn đầu tư, khó có khả năng thu hồi vốn hoặc mức độ thu hồi vốn thấp, rủi ro cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm yếu tố cơ chế chính sách đến quản lý sử dụng đất đô thị tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm yếu tố cơ chế chính sách đến quản lý sử dụng đất đô thị tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trình bày Quản lý sử dụng đất đô thị hợp lý và hiệu quả là cơ sở quan trọng đảm bảo cho đô thị phát triển bền vững. Đây cũng là nhiệm vụ nên quan trọng đối với các quốc gia, các đô thị đang phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại tỉnh Thái Nguyên

Bài viết Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại tỉnh Thái Nguyên trình bày: Phân tích, đánh giá tình hình thu hút đầu tư tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm 1993 đến nay và đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Yếu tố thành công của dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước tại Tp. Hồ Chí Minh

Bài viết Yếu tố thành công của dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước tại Tp. Hồ Chí Minh trình bày: Nghiên cứu này được tiến hành theo tiếp cận của trường phái các yếu tố thành công chính yếu của dự án theo khung phân tích của Belassi và Tukel (1996). Phương pháp tiếp cận hỗn hợp (định tính trước, định lượng sau) được sử dụng để khám phá và khẳng định các yếu tố thành công chính yếu của dự án đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giải pháp vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng gắn với tái cơ cấu đầu tư

Bài viết Giải pháp vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng gắn với tái cơ cấu đầu tư trình bày giải pháp truyền thống về tăng các yếu tố nguồn đầu tư công hiện đã gặp trở ngại do ngân sách Việt Nam không thể mở rộng đầu tư cơ sở hạ tầng. Vì vậy, nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng trong giai đoạn tới phải chủ yếu dựa vào các nguồn vốn trong nước khác với truyền thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Integration of landslide susceptibility into land use planning (LUP) in Mai Chau district, Hoa Binh province, Viet Nam

Integration of landslide susceptibility into land use planning (LUP) in Mai Chau district, Hoa Binh province, Viet Nam. Land Use Planning (LUP) plays the vital role in social economic development, especially in land use. Therefore, improving quality of LUP is of great concern in Viet Nam, especially in regions that are influenced by climate change. The objectives of the research were to answer the following questions.


Phát triển kinh tế trang trại ở vùng đồng bằng tỉnh Nghệ An

Bài viết Phát triển kinh tế trang trại ở vùng đồng bằng tỉnh Nghệ An Vùng đồng bằng Nghệ An có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế trang trại: Diện tích đất phù sa màu mỡ, Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật tốt nhất so với các vùng khác trong tỉnh, lao động nông nghiệp có nhiều kinh nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dự án phi chính phủ của hộ nghèo ở tỉnh Sóc Trăng

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các dự án phi chính phủ (DAPCP) của hộ nghèo ở tỉnh Sóc Trăng. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 180 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


Bài giảng Hệ phương pháp cải tiến quá trình 6 sigma - Nguyễn Văn Hóa

Bài giảng Hệ phương pháp cải tiến quá trình 6 sigma cung cấp kiến thức cho các bạn học về: Khái niệm chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu hệ thống quản lý chất lượng, chức năng hệ thống quản lý chất lượng,...


Đề cương bài giảng Lập và quản lý dự án - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

(NB) Đề cương bài giảng Lập và quản lý dự án bao gồm những nội dung sau: Tổng quan về lập dự án đầu tư, nội dung và các khía cạnh nghiên cứu khi lập dự án, phân tích tài chính dự án đầu tư, thẩm định dự án, một số vấn đề cơ bản về đấu thầu trong các dự án.


Bài giảng Quản trị dự án - ĐH Thương Mại

  • 4,79/5 (29)

Bài giảng Quản trị dự án gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái luận về dự án và quản trị dự án, hình thức tổ chức và nhà quản trị dự án, xác định và lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, điều phối các nguồn lực dự án,...


Bài giảng Quản trị dự án - ĐH Thương Mại

Bài giảng Quản trị dự án gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái luận về dự án và quản trị dự án, hình thức tổ chức và nhà quản trị dự án, xác định và lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, điều phối các nguồn lực dự án,...


Tiểu luận: Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN

Tiểu luận "Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN" với các nội dung chính như sau: Tổng quan về công ty VISSAN, phân tích môi trường nội bộ, tầm nhìn, sứ mệnh, tiêu, xây dựng các lựa chọn chiến lược, các giải pháp để đề xuất chiến lược,..


Bài giảng Bài 07: Chi phí tài chánh của vốn - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 07: Chi phí tài chánh của vốn do TS. Cao Hào Thi biên soạn trình bày các nội dung chính như: Chi phí vốn, cấu trúc nguồn vốn, xác định MARR của dự án,...


Bài giảng Bài 08: Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 08: Ảnh hưởng của lạm phát đối với ngân lưu của dự án do TS. Cao Hào Thi biên soạn với nội dung chính như: Xem xét ảnh hưởng của lạm phát, Giới thiệu các tác động của lạm phát lên ngân lưu của dự án, trình bày một số kỹ thuật bảng tính Excel và phần mềm mô phỏng Crystal-Ball dùng để xem xét các tổ hợp tỷ lệ lạm phát trong tương lai,...


Bài giảng Bài 10: Giới thiệu về phân tích kinh tế - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 10: Giới thiệu về phân tích kinh tế do TS. Cao Hào Thi biên soạn trình bày các nội dung chính như: Phân tích tài chánh và phân tích kinh tế, các nguyên nhân làm kết quả phân tích kinh tế khác kết quả phân tích tài chánh, các nguyên nhân làm giá kinh tế khác giá tài chánh,...


Bài giảng Bài 14: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương) - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 14: Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế trong các thị trường bị biến dạng (hàng phi ngoại thương) do TS. Cao Hào Thi biên soạn với các nội dung chính như: Các loại biến dạng của thị trường, xác định lợi ích kinh tế của dự án trong thị trường có biến dạng do thuế,...


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 1

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 1 Lập kế hoạch trung hạn với nội dung chính như: Giới thiệu chung về kế hoạch trung hạn, các phương án lựa chọn (Options) trong kế hoạch trung hạn, các chiến lược cho kế hoạch trung hạn,...


Bài giảng Bài 02: Xây dựng ngân lưu dự án đầu tư - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 02: Xây dựng ngân lưu dự án đầu tư do TS. Cao Hào Thi biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành nắm vững kiến thức trọng tâm của bài học như: Nguyên tắc xây dựng ngân lưu, các qui ước xây dựng ngân lưu, xây dựng biên dạng ngân lưu Kế hoạch đầu tư,...


Bài giảng Bài 06: Sự phụ thuộc giữa các dự án - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 06: Sự phụ thuộc giữa các dự án do TS. Cao Hào Thi biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành nắm vững kiến thức trọng tâm của bài học như: Các dự án tổng hợp, tính chất bổ sung và thay thế, tính chất bổ sung thay thế về mặt chi phí, vấn đề thay thế tài sản,...


Bài giảng Bài 09: Phân tích rủi ro - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 09: Phân tích rủi ro do TS. Cao Hào Thi biên soạn với nội dung chính như: Giới thiệu về rủi ro, các công cụ phân tích rủi ro, các giải pháp hạn chế rủi ro, các hạn chế của phân tích độ nhạy,...


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 3

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 3 Lập kê hoạch yêu cầu nguyên vật liệu, tổng quan về MRP, quy trình xử lý của MRP, Kỹ thuật xây dựng kế hoạch OOPP (Objective.Oriented Project Planning),..


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 7

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 7 Giới thiệu phương pháp mô phỏng monte carlo nội dung gồm có 6 ví dụ và lời giải chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 5

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 5 Quản lý dự án trình bày các nội dung chính như: Khái niệm, mục đích và công cụ sử dụng, các khía cạnh về thái độ, hành vi đối với quản lý dự án, phương pháp tính toán khi thời gian của các hoạt động là xác định,...


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 6

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 6 Phân tích việc xếp hàng gồm các nội dung chính như: Lý do và mục tiêu của phân tích xếp hàng, các đặc thù của hệ thống, mô hình phân tích khi nguồn khách hàng là không hạn chế,...


Bài giảng Bài 04: Các tiêu chí thẩm định dự án đầu tư - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 04: Các tiêu chí thẩm định dự án đầu tư do TS. Cao Hào Thi biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Tiêu chí giá trị hiện tại ròng NPV, tiêu chí suất thu lợi nội tại IRR, tiêu chí tỉ số lợi ích - chi phí B/C, tiêu chí Thời gian bù vốn Tbv,...


Bài giảng Bài 12: Phân tích phân phối - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 12: Phân tích phân phối do TS. Cao Hào Thi biên soạn với các nội dung chính như: Các loại hình phân tích trong phân tích dự án, hàng phi ngoại thương thị trường không biến dạng, dự án SX hàng có thể xuất khẩu,..


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 4

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 4 Lập lịch trình công việc với các nội dung chính như sau: Khái quát vê lập lịch trình công việc, phân công công việc dựa trên phương pháp quy hoạch tuyến tính, trình tự công việc có tính đến thời gian thiết đặt máy móc,...


Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 2

Bài giảng môn Quản lý sản xuất và tác nghiệp 2 - Bài 2 Quản lý dự trữ kho trình bày các nội dung chính như: Khái quát về quản lý kho, các yêu cầu đối với việc quản lý kho hiệu quả, số lượng hàng cần đặt – mô hình đơn đặt hàng kinh tế nhất,...


Bài giảng Bài 01: Giới thiệu Thẩm định Dự án - TS. Cao Hào Thi

Bài giảng Bài 01: Giới thiệu Thẩm định Dự án do TS. Cao Hào Thi biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành nắm vững kiến thức trọng tâm của bài học như: Các bước trong thẩm định dự án, vai trò của thẩm định dư án đầu tư, ý tưởng và định nghĩa dự án,...


Tài liệu mới download

Bài tập trắc nghiệm VERB FORM
  • 17/03/2011
  • 45.266
  • 814
KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN
  • 17/04/2011
  • 21.216
  • 335

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lý thuyết kinh tế (Tiếng Nga)
  • 19/03/2009
  • 33.661
  • 755

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu