Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Phần cứng (6.126)

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Processor pipelining" cung cấp cho người học các kiến thức: Tốc độ xử lý, kỹ thuật đường ống, xây dựng bộ xử lý đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1a - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1a: Tổng quan về môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, lịch sử phát triển của máy tính, khái niệm cơ bản về kiến trúc máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1b - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1a: Tổng quan về môn học" phần tiếp giúp người học Tìm hiểu bên trong máy tính, tìm hiểu bên trong bộ vi xử lý, tìm hiểu chương trình thực thi trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội (tt)

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Bộ xử lý - Khối điều khiển và đường dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần cơ bản của bộ xử lý, kết nối các thành phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Kiến trúc tập lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Biên dịch mã máy (các định dạng lệnh, các hằng số lớn), các thủ tục gọi (Tập các thanh ghi, bộ nhớ ngăn xếp), các ISA khác.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Binary numbers" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao sử dụng hệ nhị phân, hệ cơ số hai, làm thế nào để biểu diễn số có dấu, một số vấn đề về số có dấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ đệm (Caches)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân cấp bộ nhớ, caching, bộ nhớ cache làm việc như thế nào, thực thi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 1 - Phạm Tuấn Sơn

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 1, trình bày các nội dung sau: Quá trình sản xuất IC, cấu trúc và hoạt động máy tính, mô hình phân lớp hệ thống máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Giới thiệu hợp ngữ - Phạm Tuấn Sơn

Bài giảng Giới thiệu hợp ngữ do Phạm Tuấn Sơn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Trình biên dịch hợp ngữ, biên dịch và thực thi chương trình hợp ngữ MIPS bằng PCSpim, một số loại assembler, khái niệm thứ bậc của các ngôn ngữ, mô hình phân tầng các ngôn ngữ trên máy tính,...


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 5 - Phạm Tuấn Sơn

Sau khi học xong bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 5 này người học có thể hiểu về: Giải thích quan điểm thiết kế bộ lệnh MIPS, có khả năng lập trình hợp ngữ MIPS. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 7 - Phạm Tuấn Sơn

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 7 giúp người học hiểu về "Thiết kế bộ xử lý". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quan điểm về cấu tạo CPU, các bước thiết kế một CPU, vấn đề thiết kế datapath, thiết kế bộ xử lý MIPS thu gọn, cấu trúc các lệnh trong CPU MIPS thu gọn


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 8 - Phạm Tuấn Sơn

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 8 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau:Lịch sử phát triển vi xử lý Intel, kiến trúc x86-32bit, chế độ hoạt động, chuyển đổi địa chỉ ở chế độ thực, tổ chức bộ nhớ chế độ bảo vệ, chuyển đổi địa chỉ ở chế độ bảo vệ,...


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 10 - Phạm Tuấn Sơn

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 10 giúp người học hiểu về "Hệ thống lưu trữ". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Phân cấp hệ thống lưu trữ, lưu trữ sơ cấp, nguyên lý hoạt động của cache, thiết kế bộ nhớ cache, quá trình truy xuất bộ nhớ theo tổ chức Direct-mapping,..


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 11 - Phạm Tuấn Sơn

Bài 11 trình bày về "Hệ thống nhập xuất", nội dung cụ thể của chương này gồm có: Thiết bị nhập xuất, một số thiết bị nhập xuất, tổ chức kết nối các thiết bị nhập xuất, truy xuất thiết bị nhập xuất,...


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 2 - Phạm Tuấn Sơn

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ cơ số 10, hệ nhị phân, bits có thể biễu diễn mọi thứ, phạm vi biểu diễn số bù 2, phép dịch bit và phép quay,...


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 4 - Phạm Tuấn Sơn

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 4 trình bày về "Cấu trúc và hoạt động của bộ xử lý". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Cấu trúc máy tính, thực thi chương trình, cấu trúc bộ xử lý, hoạt động của CPU, quá trình nạp lệnh, quá trình thực thi lệnh, chu kỳ lệnh tổng quát,...


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 3 - Phạm Tuấn Sơn

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 3 do Phạm Tuấn Sơn biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Vấn đề với biểu diễn số nguyên, biểu diễn phần thập phân, giới hạn biểu diễn số chấm tĩnh, biểu diễn số chấm động, chuẩn số chấm động IEEE 754,...


Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Bài 6 - Phạm Tuấn Sơn

Nội dung bài 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Mạch số", cụ thể như:Mô hình phân tầng việc xử lý của máy tính, thiết kế logic, mạch số thiết kế ở mức logic, thiết kế mạch tổ hợp, lập bảng chân trị, xây dựng hàm luận lý


Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 4 - Bộ nhớ Cache

Chương 4 trình bày về "Bộ nhớ Cache". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan Hệ thống bộ nhớ máy tính, nguyên tắc Bộ nhớ Cache, các thành phần của Thiết kế Cache, tổ chức Cache Pentium 4


Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Lịch sử phát triển của máy tính

Chương 2 giúp người học hiểu về "Lịch sử phát triển của máy tính". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Lịch sử phát triển của Máy tính, thiết kế hiệu suất, đa lõi, MICs và GPGPUs, sự phát triển của kiến trúc Intel x86, hệ thống nhúng và ARM


Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Chức năng và kết nối máy tính

Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Chức năng và kết nối máy tính", cụ thể như: Các thành phần máy tính, chức năng máy tính, cấu trúc kết nối, kết nối bus, kết nối điểm -điểm QPI. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 10 - Số học máy tính

Chương 10 trình bày về "Số học máy tính". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đơn vị Số học & Logic (ALU), biểu diễn số nguyên, số học số nguyên, biểu diễn dấu chấm động, số học dấu chấm động.


Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Giới thiệu

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Phân biệt tổ chức máy tính và kiến trúc máy tính, phân biệt cấu trúc máy tính và chức năng máy tính, bốn chức năng chính của máy tính là gì, kể tên các thành phần cấu trúc chính của 1 máy tính, kể tên các thành phần cấu trúc chính của 1 bộ xử lý.


Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Bộ nhớ trong

Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Bộ nhớ trong gồm các nội dung chính được trình bày như sau Hoạt động của ô nhớ chính bán dẫn, tổ chức Module, hoạt động của ô nhớ, sửa lỗi, tổ chức DRAM cải tiến.


Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 13 - Tập lệnh: Chế độ định địa chỉ và định dạng

Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 13 - Tập lệnh: Chế độ định địa chỉ và định dạng, trình bày các nội dung sau: Các chế độ định địa chỉ, chế độ địa chỉ của x86 và ARM, định dạng lệnh, các định dạng lệnh của x86 và ARM.


Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Đầu vào/Đầu ra

Chương 7 "Đầu vào/Đầu ra". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về hệ thống Vào/ra, Các thiết bị ngoại vi, chức năng & Cấu trúc I/O, các kỹ thuật I/O, bộ xử lý và Kênh I/O.


Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 9 - Hệ số đếm

Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 9 - Hệ số đếm Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hệ thống số có vị trí, hệ thập phân, hệ nhị phân, chuyển đổi giữa nhị phân và thập phân, hệ thập lục phân.


Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Bộ nhớ ngoài

Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 6 Bộ nhớ ngoài cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế đọc và ghi từ, tổ chức và định dạng dữ liệu, tính chất vật lý, các tham số hiệu suất đĩa, đĩa đa năng kỹ thuật số, đĩa quang Độ nét cao.


Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 12 - Tập lệnh: Đặc điểm và chức năng

Bài giảng môn Kiến trúc máy tính: Chương 12 - Tập lệnh: Đặc điểm và chức năng cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm tập lệnh, các loại toán hạng, các loại dữ liệu trong Intel x86 và ARM, các loại Hành động (operation), CISC và RISC.


Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 1 - GV. Đào Quốc Phương

Bài giảng Cấu trúc máy tính: Chương 1 Tổng quan về máy tính. Nội dung chính của chương 1 gồm có: Máy tính và phân loại máy tính, lịch sử phát triển máy tính, số học máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Hoạch định bán hàng
 • 09/12/2013
 • 62.367
 • 578
Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.394
 • 414

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cài đặt Window XP tự động
 • 11/11/2009
 • 56.655
 • 881
PHẦN CỨNG
 • 17/07/2012
 • 17.164
 • 920

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu