Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ôn thi ĐH-CĐ (30.222)

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2017 - 2018 - Trường THPT chuyên Hùng Vương

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2017 - 2018 - Trường THPT chuyên Hùng Vương trình bày cấu trúc đề thi trung học phổ thông quốc gia là tài liệu ôn tập môn Toán cho kì thi tiếp theo,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm tổ hợp Khoa học tự nhiên: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 2 ebook. Ebook được biên soạn theo đúng cấu trúc, chuẩn chương trình của Bộ GD & ĐT công bố năm 2017. Ebook giúp ích các bạn trong việc tự học, tự rèn luyện để có thể chinh phục được tất cả các câu thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên trong kì thi tuyển sinh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm tổ hợp Khoa học tự nhiên: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 1 ebook. Ebook được biên soạn theo đúng cấu trúc, chuẩn chương trình của Bộ GD & ĐT công bố năm 2017. Ebook giúp ích các bạn trong việc tự học, tự rèn luyện để có thể chinh phục được tất cả các câu thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên trong kì thi tuyển sinh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Luyện giải đề tổ hợp KHXH Sử - Địa - Giáo dục công dân: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Sau đây là phần 2 ebook. Ebook có tính tự học, tự ôn tập cao, nhằm mục đích giúp các bạn học sinh nâng cao khả năng tự học, đặc biệt phát triển tư duy về môn học Sử - Địa - Giáo dục công dân. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm tổ hợp Khoa học xã hội: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 2 ebook. Ebook được biên soạn theo đúng cấu trúc, chuẩn chương trình của Bộ GD & ĐT công bố năm 2017. Ebook giúp ích các bạn trong việc tự học, tự rèn luyện để có thể chinh phục được tất cả các câu thuộc tổ hợp Khoa học xã hội trong kì thi tuyển sinh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Luyện giải đề tổ hợp KHXH Sử - Địa - Giáo dục công dân: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

Sau đây là phần 1 ebook. Ebook có tính tự học, tự ôn tập cao, nhằm mục đích giúp các bạn học sinh nâng cao khả năng tự học, đặc biệt phát triển tư duy về môn học Sử - Địa - Giáo dục công dân. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi đại học (Quyển 1 - Tập 1): Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 2 ebook. Ebook gồm các đề có các câu theo cấu trúc chung: Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan đến đồ thị, giải phương trình lượng giác, Giải phương trình và bất phương trình chứa căn thức, các kỹ thuật giải hệ phương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi đại học (Quyển 1 - Tập 1): Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 1 ebook. Ebook gồm các đề có các câu theo cấu trúc chung: Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan đến đồ thị, giải phương trình lượng giác, Giải phương trình và bất phương trình chứa căn thức, các kỹ thuật giải hệ phương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi đại học (Quyển 1 - Tập 2): Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 2 ebook. Ebook gồm các đề có các câu theo cấu trúc chung: Giải phương trình lượng giác, giải phương trình và bất phương trình chứa căn thức, giải hệ phương trình tổng quát và các dạng hệ cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi đại học (Quyển 1 - Tập 3): Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 1 ebook. Ebook gồm các đề có các câu theo cấu trúc chung: Các kỹ thuật giải hệ phương trình, phép biến đổi đại số tương đương, dùng các phép thế, đặt ẩn phụ, phương pháp miền giá trị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi đại học (Quyển 1 - Tập 3): Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 2 ebook. Ebook gồm các đề có các câu theo cấu trúc chung: Các kỹ thuật giải hệ phương trình, phép biến đổi đại số tương đương, dùng các phép thế, đặt ẩn phụ, phương pháp miền giá trị,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi đại học (Quyển 4 - Tập 1): Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 1 ebook. Ebook gồm các đề có các câu theo cấu trúc chung: Hình học trong mặt phẳng, đường tròn, các biểu thức tính toán hình học,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi đại học (Quyển 4 - Tập 2): Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 2 ebook. Ebook gồm các đề có các câu theo cấu trúc chung: Hình giải tích trong không gian, các dạng toán về mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm tổ hợp Khoa học xã hội: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 1 ebook. Ebook được biên soạn theo đúng cấu trúc, chuẩn chương trình của Bộ GD & ĐT công bố năm 2017. Ebook giúp ích các bạn trong việc tự học, tự rèn luyện để có thể chinh phục được tất cả các câu thuộc tổ hợp Khoa học xã hội trong kì thi tuyển sinh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi đại học (Quyển 4 - Tập 1): Phần 2 - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 2 ebook. Ebook gồm các đề có các câu theo cấu trúc chung: Hình học trong mặt phẳng, đường tròn, các biểu thức tính toán hình học,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi đại học (Quyển 4 - Tập 2): Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 1 ebook. Ebook gồm các đề có các câu theo cấu trúc chung: Hình giải tích trong không gian, các dạng toán về mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Bí quyết phát hiện ra manh mối để lựa chọn cách giải hiệu quả nhất đề thi đại học (Quyển 1 - Tập 2): Phần 1 - NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Sau đây là phần 1 ebook. Ebook gồm các đề có các câu theo cấu trúc chung: Giải phương trình lượng giác, giải phương trình và bất phương trình chứa căn thức, giải hệ phương trình tổng quát và các dạng hệ cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2017 - Trường chuyên ĐH Vinh lần 1

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2017 - Trường chuyên ĐH Vinh lần 1 trình bày nội dung kiến thức môn Toán giúp các bạn luyện tập làm thử để chuẩn bị cho 1 kì thi thật tốt,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 môn Tiếng Anh năm 2017-2018

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 môn Tiếng Anh năm 2017-2018 cung cấp đề dùng để luyên thi kì thi THPT quốc gia dành cho khối 12,... Mời các bạn tham khảo, chúc các bạn có 1 kì thi tôt.


Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2017 - Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Kì thi trung học phổ thông quốc gia lại sắp đến, để chuẩn bị cho một kì thi thật tốt các bạn học sinh nên tham khảo các bộ đề thi thử để on tập thật tốt, Bên cạnh đó đề thi thử còn là tài liệu giảng dạy tốt cho các giáo viên,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 2018

Để chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông Quốc gia các bạn cần tài liệu tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi nên tham khảo các bộ đề thi thử, bên cạnh đó đề thi thử môn toán còn là tài liệu thích dành cho giáo viên giảng dạy,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_26

Nhằm đánh giá khả năng học tập của các bạn học sinh trong kỳ thi Đại học diễn ra sắp tới. Mời các bạn đang ôn thi Đại học và thầy cô giáo tham khảo Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_2.


Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_08

Để giúp cho học sinh có thêm tư liệu ôn tập và đánh giá năng lực trước kì thi Đại học môn Vật lý. Mời các bạn tham khảo Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_08. Mong rằng bạn sẽ có được điểm cao như mong muốn.


Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_30

Nhằm giúp cho học sinh có thêm tư liệu ôn tập và đánh giá năng lực trước kì thi Đại học môn Vật lý. Mời các bạn tham khảo "Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_30". Mong rằng bạn sẽ có được điểm cao như mong muốn.


Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_29

Nhằm củng cố thêm thông tin và kiến thức môn Vật lý chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp tới, mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo "Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_29". Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý có kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.


Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_29

Nhằm củng cố thêm thông tin và kiến thức môn Vật lý chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp tới, mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo "Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_29". Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý có kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.


Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_09

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên đề "Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_09". Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý có kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình ôn thi và làm bài thi của các bạn.


Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_23

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên đề "Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_23". Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý có kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo!


Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_23

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh, sinh viên đề "Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_23". Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý có kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo!


Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_24

Luyện thi đại học môn Vật lý - Mã đề 175_24 sẽ giới thiệu tới các bạn 40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý có kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình ôn thi và làm bài thi của các bạn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu